Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Polski Instytut Sztuki Filmowej

 
zwiń

  • 2005. 08. 19
    Data powstania

Instytut powstał na mocy ustawy o kinematografii uchwalonej 18 maja 2005, która weszła w życie 19 sierpnia tego samego roku, jako państwowa instytucja kultury odpowiedzialna za rozwój kinematografii oraz promocję polskiej twórczości filmowej za granicą.
Instytut przeznacza środki finansowe m.in. na dofinansowywanie produkcji filmowej na wszystkich jej etapach, międzynarodową promocję polskiej twórczości filmowej, organizację festiwali i wydarzeń filmowych, modernizację i cyfryzację kin, rekonstrukcję cyfrową arcydzieł polskiej kinematografii, szkolnictwo filmowe, publikację wydawnictw filmoznawczych. PISF zainicjował także uruchomienie ogólnopolskich programów edukacji filmowej: Akademii Polskiego Filmu i Filmoteki Szkolnej.


Władze Instytutu:
Dyrektor (powoływany w drodze konkursu na 5-letnie kadencje): Agnieszka Odorowicz (2005-2015), Magdalena Sroka (2015-2017), Izabela Kiszka-Hoflik (p.o. dyrektora, 2017), Radosław Śmigulski (2017- ).

Rada Instytutu (powoływana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 3-letnie kadencje). Tworzą ją przedstawiciele twórców, producentów filmowych, związków zawodowych działających w kinematografii, kin, dystrybutorów, nadawców, operatorów telewizji kablowych i platform cyfrowych. Rada wytycza kierunki działania Instytutu oraz opiniuje jego roczne plany działalności i sprawozdania, także finansowe.
Skład Rady Instytutu I kadencji (2005-2008): Jacek Bromski (przewodniczący), Michał Kwieciński (wiceprzewodniczący), Włodzimierz Niderhaus (sekretarz), Beata Chlebowska, Krzysztof Gierat, Wiesław Godzic, Roman Gutek, Janusz Kijowski, Dominique Lesage, Juliusz Machulski, Marek Trojak.
Skład Rady Instytutu II kadencji (2008-2011): Krzysztof Krauze (przewodniczący), Maciej Grzywaczewski (wiceprzewodniczący), Sławomir Jóźwik (sekretarz), Jacek Bławut, Piotr Dzięcioł, Barbara Gadomska, Roman Gutek, Wojciech Marczewski, Edward Miszczak, Andrzej Seweryn, Krzysztof Turkowski.
Skład Rady Instytutu III kadencji (2011-2014): Wojciech Marczewski (przewodniczący), Monika Smoleń (wiceprzewodnicząca), Tomasz Jagiełło (sekretarz), Barbara Gadomska, Jerzy Kapuściński, Tomasz Karczewski, Bartosz Konopka, Juliusz Machulski, Krzysztof Turkowski, Piotr Walter, Lambros Ziotas.
Skład Rady Instytutu IV kadencji (2014-2017): Jacek Bromski (przewodniczący), Edward Miszczak (wiceprzewodniczący), Maciej Strzembosz (sekretarz), Janusz Głowacki, Tomasz Jagiełło, Jerzy Kapuściński, Dominique Lesage, Aleksander Myszka, Włodzimierz Niderhaus, Małgorzata Szumowska, Anna Wydra, Rafał Wieczyński (powołany we wrześniu 2017 na miejsce po zmarłym Januszu Głowackim).
Skład Rady Instytutu V kadencji (2017-2020): Rafał Wieczyński (przewodniczący), Joanna Szymańska (wiceprzewodnicząca), Tomasz Dąbrowski (sekretarz), Jacek Bromski, Andrzej Bubeła, Andrzej Jakimowski, Mateusz Matyszkowicz, Igor Ostrowski, Jarosław Szoda, Krzysztof Turkowski, Zbigniew Żmigrodzki.
Skład Rady Instytutu VI kadencji (2020-2023): Robert Kaczmarek (przewodniczący), Kinga Dębska (wiceprzewodnicząca), Mariusz Łukomski (sekretarz), Sean Bobbitt, Lidia Duda, Marlena Gabryszewska, Paweł Nowacki, Marta Plucińska, Paweł Rzewuski, Mariusz Spisz, Krzysztof Turkowski.
Skład Rady Instytutu VII kadencji (2024-2026): Tomasz Wolski, Jacek Bromski, Andrzej Jakimowski, Andrzej Muszyński, Ilona Łepkowska, Marlena Gabryszewska, Mariusz Spisz, Mariusz Łukomski, Adam Nowe, Magdalena Janeczek, Robert Kaczmarek.

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń