Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE!
W tytułach filmów w wyszukiwarce nie uwzględniamy występujących w nich znaków przestankowych.
Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Józef Stefański

Józef Stefański - galeria
Fot. Andrzej Tarasewicz

 
zwiń

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Ewolucje kaskaderskie
  schowaj

 • 2023
  Film animowany
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2023
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2023
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2023
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2022
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2022
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2022
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2021
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2021
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2020
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2020
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2020
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2020
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2019
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2019
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2018 - 2019
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (odcinki: 5-6)
 • 2018
  Film fabularny
  Obsada aktorska (oficer), Ewolucje kaskaderskie
 • 2018
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2018
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2018
  Film fabularny
  Obsada aktorska (facet w przejściu), Ewolucje kaskaderskie
 • 2017
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2017
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2017
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2017
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2017
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2016
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2016
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2016
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2016
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2016
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2015
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2015
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2015
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2014 - 2015
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (odcinki: 3-10), Koordynacja kaskaderska
 • 2014
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2014
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2014
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2014
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (także kaskader - aktor)
 • 2014
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2013
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2013
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2013
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2012 - 2015
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (odcinki: 81)
 • 2012
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2012
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2011
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2011
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2011
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2011
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2009
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (w napisach imię: Jerzy)
 • 2009
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (w napisach imię: Jerzy)
 • 2007
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2006
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2005
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2003 - 2008
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (odcinki: 11)
 • 2003
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  odcinki:
  SERIA I
 • 2003
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2002
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2002
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2002
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2002
  Film fabularny - telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2002
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 2002
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2002
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (odcinki: 3)
 • 2001
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2000 - 2001
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (odcinki: 9)
 • 2000
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 2000
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2000
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
  odcinki:
  MIŁOŚĆ TO TYLKO OBIETNICA (22)
 • 2000
  Film fabularny - telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 2000
  Film fabularny - telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 2000
  Film fabularny - telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1999
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1999
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1999
  Film fabularny
  Obsada aktorska, Ewolucje kaskaderskie
 • 1998 - 1999
  Serial dokumentalny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1998
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1998
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1997
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
  odcinki:
  KOMU GRA TA ORKIESTRA (17), TRZECIE KŁAMSTWO (18), POWRÓT Z DALEKIEJ PODRÓŻY (20)
 • 1997
  Serial fabularny
  Obsada aktorska ("działacz sportowy" ze Śląska bijący Kostka Bawolika), Ewolucje kaskaderskie
  odcinki:
  JESTEM DLA CIEBIE NIEDZIELĄ (19)
 • 1997
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1997
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1997
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1996
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
  odcinki:
  COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ SIĘ ZACZYNA (13), PRZED MIŁOŚCIĄ NIE UCIEKNIESZ (16)
 • 1996
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1995
  CUTTHROAT ISLAND
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1995
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1995
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1995
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1995
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1994
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1994
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (scena bitwy; nie występuje w napisach)
 • 1994
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1993 - 1994
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1993
  Film fabularny - telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1993
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1993
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1993
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1993
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1992
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1992
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1992
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1992
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1992
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1992
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1992
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1992
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1991
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1991
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1991
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1991
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1990
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1990
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1990
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1990
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  odcinki:
  MOSCOU (5)
 • 1990
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1990
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1990
  Film fabularny - telewizyjny
  Konsultacja, Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1989
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1989
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1989
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1989
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
  odcinki:
  UN AIR OUBLIE
 • 1989
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1989
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1988 - 1991
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1988
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
  odcinki:
  DEKALOG, JEDEN, DEKALOG, TRZY, DEKALOG, CZTERY, DEKALOG, PIĘĆ
 • 1988
  FLUGFIEBER
  Film fabularny - telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1988
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1988
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1988
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1988
  Film fabularny - telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1988
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1988
  Film fabularny - telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1987
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  odcinki:
  ZAMKNĄĆ ZA SOBĄ DRZWI (19), ZŁOCISTY (20), PRZERWANY URLOP (21)
 • 1987
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1987
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1987
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1987
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1987
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1987
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1986
  Film fabularny - telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1986
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1986
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1986
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1985
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1984
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1984
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1984
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1984
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1984
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1984
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1984
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1983
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1983
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1983
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1983
  Film fabularny - telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1983
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1983
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1983
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1983
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1983
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1983
  Film fabularny - telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1983
  Film fabularny - telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1983
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1983
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1982 - 1986
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1982
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1982
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1982
  Film fabularny - telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1982
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1982
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1982
  Film fabularny - telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1981
  Film fabularny - telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1981
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1981
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1981
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1981
  Film fabularny - telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1981
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1981
  Film fabularny - telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1981
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1981
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1980
  ARCHIV DES TODES
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1980
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1980
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1980
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1980
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1980
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1980
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1980
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1979 - 1981
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1979 - 1981
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1979
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1979
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1979
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1979
  Film fabularny - telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1979
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1979
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1979
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1979
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1978
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1978
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1977
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1976 - 1977
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • Zabezpieczenie kaskaderskie
  schowaj

 • 2023
  Film fabularny
  Zabezpieczenie kaskaderskie
 • 2023
  Film fabularny
  Zabezpieczenie kaskaderskie
 • 1993
  Film dokumentalny
  Zabezpieczenie kaskaderskie
 • Koordynacja kaskaderska
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2022
  Spektakl telewizyjny
  Koordynacja kaskaderska
 • 2016
  Film fabularny
  Koordynacja kaskaderska
 • 2014 - 2015
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (odcinki: 3-10), Koordynacja kaskaderska
 • 2000 - 2024
  Serial fabularny
  Konsultacja (kaskaderska; odcinek 153, 155), Koordynacja kaskaderska
 • Obsada aktorska
  schowaj

 • 2021
  Serial fabularny
  Obsada aktorska (pijany stróż)
  odcinki:
  MEGAJRA (7)
 • 2019
  Serial fabularny
  Obsada aktorska (aresztant)
  odcinki:
  9
 • 2018
  Film fabularny
  Obsada aktorska (oficer), Ewolucje kaskaderskie
 • 2018
  Film fabularny
  Obsada aktorska (facet w przejściu), Ewolucje kaskaderskie
 • 2010
  Serial fabularny
  Obsada aktorska (gangster)
  odcinki:
  739
 • 2008
  Spektakl telewizyjny
  Obsada aktorska (Janiak)
 • 2004
  Serial fabularny
  Obsada aktorska ("żebrak", morderca Fuchsa)
  odcinki:
  11
 • 2002
  Serial fabularny
  Obsada aktorska (żołnierz)
  odcinki:
  CZŁOWIEK - PIERWSZE SPOTKANIE (3)
 • 2001
  Film fabularny
  Obsada aktorska (osiłek)
 • 2000
  Film fabularny - telewizyjny
  Obsada aktorska (robotnik)
 • 1999
  Film fabularny
  Obsada aktorska
 • 1999
  Film fabularny
  Obsada aktorska, Ewolucje kaskaderskie
 • 1998
  Serial fabularny
  Obsada aktorska (strażak)
  odcinki:
  17
 • 1997 - 2024
  Serial fabularny
  Obsada aktorska (nożownik, który podczas premiery filmu "Bezcenne chwile" ugodził nożem grającą w nim główną rolę Weronikę Wińską)
 • 1997
  Serial fabularny
  Obsada aktorska ("działacz sportowy" ze Śląska bijący Kostka Bawolika), Ewolucje kaskaderskie
  odcinki:
  JESTEM DLA CIEBIE NIEDZIELĄ (19)
 • 1997
  Film fabularny
  Obsada aktorska (strażnik)
 • 1996
  Spektakl telewizyjny
  Obsada aktorska (Kopacz złota)
 • 1996
  Serial fabularny
  Obsada aktorska
  odcinki:
  TELEJULIA (4)
 • 1992
  Serial fabularny
  Obsada aktorska (pirotechnik)
  odcinki:
  11
 • 1988
  Film fabularny - telewizyjny
  Obsada aktorska, Konsultacja
 • 1983
  Film fabularny
  Obsada aktorska (ranny)
 • 1981
  Film fabularny
  Obsada aktorska
 • 1980
  Serial fabularny
  Obsada aktorska
  odcinki:
  2
 • 1978
  Serial fabularny
  Obsada aktorska (strażnik na "Arce Noego")
  odcinki:
  RZYM (8)
 • Konsultacja
  schowaj

 • 2000 - 2024
  Serial fabularny
  Konsultacja (kaskaderska; odcinek 153, 155), Koordynacja kaskaderska
 • 2000
  Serial fabularny
  Konsultacja (kaskaderska)
 • 1995
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kaskaderskich)
 • 1992
  Film fabularny
  Konsultacja (kaskaderska)
 • 1990
  Serial fabularny
  Konsultacja
 • 1990
  Film fabularny - telewizyjny
  Konsultacja
 • 1990
  Film fabularny - telewizyjny
  Konsultacja, Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1988
  Film fabularny - telewizyjny
  Obsada aktorska, Konsultacja
 • 1988
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Konsultacja
 • 1987
  Serial fabularny
  Konsultacja (odcinki: 2-5, 7)
 • 1987
  Film fabularny - telewizyjny
  Konsultacja
2024.06.15 01:12:04
© 1998-2024 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.