Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

DUBLER

2001
Izabela Plucińska

Pewien mężczyzna, uważa, że żyje samotnie. Ma jednak swoje odbicie, swój cień, który mu towarzyszy. Jest to druga, taka sama osoba. Razem czytają gazetę, jedzą. W pewnym momencie zamieniają się i cień przesłania całego bohatera. Dubler nigdy nie znika z pola widzenia oryginału. Niepokoi go, czasem dręczy, ale niekiedy jego obecność stanowi pocieszenie. W swych gestach i zachowaniach wyraża autonomię względem pierwowzoru, lecz nigdy się od niego nie oddala, nawet gdy strofowany spojrzeniem bohatera staje się jego cieniem. W końcu dochodzi do ich utożsamienia.

Z pozoru lekka, co zostaje podkreślone przez muzykę, dowcipna opowieść o dublerze jest jednocześnie przeprowadzoną serio refleksją nad samotnością i tożsamością człowieka, poczuciem odrębności względem Drugiego i potrzeby obcowania z Nim. Izabela Plucińska zdaje się kontynuować najtrwalszy, filozoficzno-egzystencjalny nurt w tradycji polskiej animacji. Jego celną charakterystykę podaje Paweł Sitkiewicz: „Najkrócej mówiąc, filmowcy próbowali przełożyć dylematy współczesnego człowieka na mikronarracje zakończone mocną puentą, która albo stawiała pytanie o los bohatera, albo zawierała ogólną refleksję na temat ludzkiej egzystencji.” (P. Sitkiewicz, Polska szkoła animacji, Gdańsk 2011, s. 166).

Dubler powstał w roku 2001 pod opieką Piotra Dumały. Zrealizowany został techniką plastelinową, która, jak pokazuje późniejsza twórczość autorki, stała się jej ulubioną. Plucińska wykorzystuje giętkość materii, która pozwala na ukazanie płynności ruchu i najdrobniejszych zmian nastroju odmalowujących się na twarzach postaci. Nieustanna metamorfoza plastelinowych powierzchni przywodzi na myśl pociągnięcia pędzlem. W efekcie otrzymujemy świat lekko rozedrgany, złożony z niewielkich, wciąż zmieniających się plam. W połączeniu z charakterystyczną deformacją postaci oraz z ciemną kolorystyką rodzi się obraz niemal ekspresjonistyczny.

Tę samą techniką animatorka zrealizowała cztery lata później Jam session (2009), który opowiada o parze znudzonych sobą małżonków. Ich relacja nagle ożywa pod wpływem muzyki i kilku przypadkowych zdarzeń. Po kolejnych czterech latach powstał Esterhazy (2009). Plucińska opowiada w nim o króliku, który wybrał się do „króliczego raju”, czyli strefy granicznej pomiędzy Berlinem Wschodnim i Zachodnim, w której przez lata spokojnie żyły i rozmnażały się króliki. Jego zadaniem było znalezienie w niej żony. Gdy w końcu udało mu się trafić na pannę, która odpowiadała wytycznym patriarchy książęcego rodu Esterhazy, mur runął. To, co w ludziach wzbudziło entuzjazm i nadzieję, dla małego królika było katastrofą. Film Plucińskiej, co dość rzadkie we współczesnej animacji, osadzony jest w konkretnym czasie i oparty na autentycznych historycznych zdarzeniach. W tym samym roku powstał znany dokument Bartosza Konopki Królik po berlińsku (2009), który również opowiada historię berlińskich królików. W obu filmach, choć ich twórcy posługują się zupełnie różnymi formami artystycznymi (Plucińska – animacją, Konopka – dokumentem), zwierzęta są antropomorfizowane, co filmowym opowieściom nadaje walor bajkowy, który jednak nie niweluje ich zakorzenienia w rzeczywistości.

Katarzyna Mąka-Malatyńska
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Glinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa RaszewskiegoStowarzyszenie Autorw Zdj Filmowych