Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

JAKUB

1998
Adam Guziński

Bohaterem szkolnej etiudy Adama Guzińskiego jest trzynastoletni chłopiec. Jego rodzice przeżywają kryzys małżeński spowodowany zapewne trudną sytuacją finansową. Ojciec wyjeżdża. Dzwoni czasami, ale do domu wraca rzadko i na krótko. Trudna i niezrozumiała dla chłopca sytuacja powoduje kolejne konflikty. Jakub coraz bardziej zamyka się w sobie. Nie ma przyjaciół, dzieci w szkole śmieją się z niego i psocą mu się. Ciężarna matka pogrąża się w depresji, a surowy nauczyciel stosuje wyłącznie kary, nie próbując nawet znaleźć porozumienia z dzieckiem.

Guziński ukazuje swego bohatera w momencie, gdy rozpada się jego świat. Rzeczywistość jest szara, dorośli smutni i zajęci sobą. Wrażliwe dziecko zdaje się ją odbierać wszystkimi zmysłami, głęboko przeżywając sytuację rodzinną. Twórcy etiudy próbują oddać punkt widzenia chłopca przy pomocy z silnie zsubiektywizowanej kamery. Świat przedstawiony ulega odkształceniom wynikającym z tej zawężonej i szczególnej perspektywy jego oglądu. Słyszmy więc jedynie strzępy rozmów dorosłych, w ścieżce dźwiękowej dominuje muzyka grana na akordeonie, o którego zakupie marzy bohater. Pierwsze słowa zza kadru padają w inicjującym film ujęciu. Niewidoczny dla widza Jakub przyzywa ojca szeptem. W pierwszej scenie rozmowy między nimi również słowa brzmią spoza kadru, widoczne w nim twarze pozostają nieme. Swoistym lejtmotywem tego krótkiego filmu staje się ucieczka chłopca: dwukrotnie ze szkoły i raz przed ojcem, gdy boi się, że zostanie ukarany po wizycie nauczyciela. Za każdym razem kamera Wojciecha Staronia umieszczona zostaje bardzo blisko bohatera, kadr staje się niewyraźny za sprawą gwałtownego ruchu, biele lekko prześwietlone, pojedyncze dźwięki grane na akordeonie budzą niepokój. Powtarzalne rozwiązania stylistyczne zastosowane zostały również w scenach rozgrywających się na stacji kolejowej, na której Jakub żegna ojca i na którą regularnie przychodzi. Wrażenie subiektywności widzenia współbudują oniryczne introspekcje, antycypujące przyszłe zdarzenia oraz wybór czerni i bieli dla opisu świata pozbawionego radości.

Jakub to pierwszy w dorobku Guzińskiego film, którego bohaterem jest dziecko. W kolejnych utworach reżyser będzie powracał do dziecięcej tematyki, za każdym razem próbując oddać punkt widzenia swych bohaterów, uchwycić emocje towarzyszące rodzinnym dramatom. Zarówno jego pełnometrażowy debiut Chłopiec na galopującym koniu, jak i drugi film Wspomnienie lata uznać można za rozwinięcie koncepcji artystycznej i refleksji nad dzieciństwem zawartej w etiudach szkolnych. Oczywiście w obu tych filmach zarysowane są znacznie bardziej skomplikowane sytuacje, ukazane bardziej złożone międzyludzkie relacje, ale wydaje się, że wyimki z recenzji drugiego z nich znakomicie opisują również jedną z pierwszych fabularnych prób Guzińskiego, zrealizowaną niemal dwadzieścia lat wcześniej: "Reżyser w sprawny sposób między najprostsze sytuacje i zdawkowe dialogi rodziny wkłada niewyrażane myśli i uczucia, robi to precyzyjnie i starannie." (U.Szwarzberg-Czerny "Polityka" 2019/10), "Guziński jest świetny w sugerowaniu widzowi emocjonalnych stanów bohaterów. Właściwie nic nie zostaje tu wypowiedziane na głos (…). Wszystko, co najważniejsze jest tu zaakcentowane między słowami: przy pomocy drobnych gestów, nieoczywistych zbitek montażowych, rekwizytów czy piosenek (Ł. Muszyński, filmweb.pl).

Katarzyna Mąka-Malatyńska
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Glinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa RaszewskiegoStowarzyszenie Autorw Zdj Filmowych