Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

GDZIEŚ PEWNEGO DNIA

1971
Mustapha Derkaoui

Grono artystów przygotowuje spektakl w oparciu o tekst Regisa Debray'a Plan wykładu o Gramscim. W próbach biorą udział między innymi aktor i reżyser Stanisław Tym, reżyser filmowy Juliusz Janicki i socjolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Miguel Sobrado z Ameryki Łacińskiej. Towarzyszą im dźwięki muzyki zespołu jazzowego Włodzimierza Nahornego zarejestrowane w Klubie Studenckim Stodoła w Warszawie.

Gdzieś pewnego dnia to dyplomowa etiuda Mustphy Derkaoui'ego. Był jednym z siedmiu studentów Szkoły Filmowej pochodzących z Maroka, którzy pojawili się na Targowej pomiędzy rokiem 1960 a końcem lat 80. w ramach ogłoszonego przez ONZ i wspieranego przez Nikitę Chruszczowa (ogłosił wówczas postulat "otwarcia na Afrykę i kraje Trzeciego Świata") programu wsparcia dla młodych ludzi z krajów afrykańskich. Inicjatywa ta stanowiła istotną część taktyki zimnowojennej obejmującej również działania w zakresie edukacji i kultury.

Film dyplomowy Derkaoui'ego to poniekąd kontynuacja jego wcześniejszej etiudy Ludzie z piwnicy. Ukazał w niej spotkania i dyskusje młodych twórców toczące się wokół zadań sztuki i roli artysty, które odbywały się w Piwnicy Kurylewiczów. O ile pierwszy z tych filmów powstał jako dokument, to drugi otrzymał etykietę dyplomu fabularnego. Derkaoui w obu świadomie jednak zacierał granice pomiędzy tym, co fikcjonalne a tym, co dokumentalne. W Gdzieś pewnego dnia umieścił zapisane dokumentalnie rozmowy pomiędzy gośćmi Stodoły. Ich głównym tematem jest powinność artysty w walce o wolność i zmiany społeczno-polityczne. Aktywiści tacy, jak Sobrado, domagają się działania. Tymczasem w tle rodzi się spektakl w reżyserii Stanisława Tyma poświęcony rewolucji. W finale jeden z aktorów grających partyzantów strzela do reżysera. Ta scena niezwykle dynamicznie zmontowana z ujęciami muzyków z zespołu Nahornego ma oczywiście wymiar symboliczny. Obywatelom niedawno zdekolonizowanych państw Globalnego Południa, którzy wciąż walczą z postkolonialnymi reżimami, zależy bowiem na działaniu, a nie wyłącznie na debacie.

Etiuda Derkaoui'ego zaskakuje formą nowoczesną, bliską kinu Jeana-Luca Godarda, jednego z orędowników Stanów Generalnych Kinematografii Francuskiej. Brawurowo łączy elementy inscenizowane, stylizowane na dokument i dokumentalne. Całość przyjmuje formułę bliską muzyce jazzowej opartej na improwizacji, powracaniu motywów. Współbrzmi więc rytmicznie i ideowo z warstwą dźwiękową. Wątkiem wiodącym i zapewniającym spójność filmu są ujęcia ukazujące próby do przedstawienia.

Katarzyna Mąka-Malatyńska
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Glinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa RaszewskiegoStowarzyszenie Autorw Zdj Filmowych