Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

SZKOŁA BEZ TABLIC

1961
Andrzej Trzos

Film dokumentalny opowiadający o nauce w podstawowej szkole muzycznej dla niewidomych dzieci. Bohaterowie nie tylko uczą się zapisu nutowego czy gry na instrumentach, ale przez dotyk, zapach i dźwięk poznają też świat przyrody.

Wojciech Otto wpisuje film Andrzeja Trzosa w nurt dokumentów obrazujących "heroizm niepełnosprawnych bohaterów w kontekście ich niezwykłej i budzącej podziw aktywności, objawiającej się w najrozmaitszych sferach życia" i wymienia go obok licznych produkcji z lat 90. i początku XXI wieku (W. Otto, Obraz niepełnosprawności w polskim filmie, Poznań 2012, s. 121). Wczesny film Trzosa utrzymany jest w nastroju bliskim wybitnemu dokumentowi Bogdana Dziworskiego z lat 80. Kilka opowieści o człowieku. W obu przypadkach kamera przygląda się zwykłym, codziennym czynnościom, które pełnosprawnym osobom nie sprawiają większych trudności. Choć środki wyrazu i ranga artystyczna tych filmów są zupełnie różne, to zdaje się przyświecać im podobna intencja.

Na bohaterów swego filmu Trzos wybiera dzieci - uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej dla Dzieci Niewidomych w Krakowie, co czyni obraz szczególnie przejmującym. Wydaje się jednak, że zamierzeniem twórców było nie tylko i nie przede wszystkim wzruszenie widzów, lecz także przedstawienie odmienności w postrzeganiu świata. Szkoła bez tablic ujawnia szczególna społeczną wrażliwość reżysera, która stanie się istotną cechą jego późniejszych filmów fabularnych i dokumentalnych.

W scenie poprzedzającej napis tytułowy oglądamy chłopca, który z pasją ćwiczy grę na skrzypcach przy akompaniamencie fortepianu. Kamera filmuje go w szerokim planie, pozwalając widzowi zorientować się w przestrzeni i rozmieszaniu w niej osób. Następnie koncentruje się na dłoniach młodego skrzypka, na jego zamaszystych ruchach smyczkiem i smukłych palcach poruszających się po strunach. Ot zwyczajny, choć z pewnością utalentowany, młodzieniec podczas lekcji. Dopiero w finale operator wykonuje dojazd do twarzy chłopca i wówczas na moment widzimy jego zamglone, niewidzące oczy.

Kolejna scena przedstawia dzieci podczas lekcji przyrody, gdy przy pomocy dotyku rozpoznają rośliny, rodzaje leśnego podłoża. Tak w tej, jak i we wszystkich następnych ujęciach twórcy skupiają uwagę na rękach bohaterów. Bez przerwy zza kadru brzmią słowa nauczycieli lub rozbrzmiewa muzyka. Dwa proste zabiegi konstrukcyjne (detal i wypełnienie ścieżki dźwiękowej słowem i muzyka diegetyczną) zmuszają niejako widza do skoncentrowania na tych zmysłach i ich organach, którymi operują filmowane dzieci.

Szkoła bez tablic to prosta opowieść o radości i trudzie poznawania świata. Wieńczy ją jednoznacznie afirmatywna scena, w której uczniowska orkiestra z sukcesem wykonuje utwór, a kamera ukazuje prace plastyczne - efekt zajęć z przyrody.

Katarzyna Mąka-Malatyńska
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Muzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof Wiktor