Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

DUNIA. TAM I Z POWROTEM

2003
Joanna Jasińska

Historia dziewczynki obdarzonej zdolnością uciekania w świat wyobraźni. Pewnego dnia jej wyobrażenia stają się tak silne, że przenikają do rzeczywistości. Otoczenie ulega bezustannym metamorfozom. Już w publikowanym po raz pierwszy w roku 1924 eseju X Muza Karol Irzykowski zwracał uwagę, iż przyszłością kina jest film rysunkowy jako ta odmiana filmu, w której najdalej odchodzi się od mimetyzmu: "Gdy przyszłość filmu zwykłego należy do inżynierów materii (ciała ludzkiego i ciała przyrody), to przyszłość filmu rysunkowego należy do malarza-poety. I właściwie jedynie tego filmu możliwość poręcza kinu charakter sztuki." (K. Irzykowski, X Muza. Zagadnienia estetyczne kina, Warszawa 1977, s. 253). Autorka etiudy korzysta z tej największej siły filmowej animacji, dzięki czemu świat przedstawiony przypomina malarskie płótno, na którym chmura przemalowana zostaje na białego konia, a las wyrasta na naszych oczach, motyl staje się kwiatem i na powrót motylem.

Punktem wyjścia opowieści jest obraz typowej dziecięcej zabawy, w którym dziewczynka leżąc na trawie przygląda się chmurom i odgaduje ich kształty. Odtąd nie mamy już żadnej pewności, co do statusu ukazywanego świata. Nie sposób odgadnąć, gdzie zaczyna się wyobrażenie, a kończy namacalna rzeczywistość. Jej obiektywne istnienie nie daje się udowodnić. Przed oczyma dziewczynki pojawia się co jakiś czas biały koń. Drugim zwierzęciem obecnym w świecie przedstawionym Duni jest kot, który kojarzony jest z ciepłem domu. Staje się on dla bohaterki wyruszającej w podróż w świat wyobrażeń jedynym łącznikiem z domem. Kot przykuwa uwagę dziewczynki, przyciąga swą urodą i wolnością, wiedzie w przestrzeń snu, do krainy marzeń. Kot strzeże przed niebezpieczeństwami. Jest przy niej, gdy budzi się zziębnięta w lesie. Ciepło jego ciała ogrzewa dziewczynkę, która odzyskuje kolory, a spod jej powiek odlatuje ostatnia ćma.

W jedynym z wywiadów wśród swoich mistrzów Joanna Jasińska wymienia Witolda Giersza, Piotra Dumałę, Kazimierza Urbańskiego (M. Frukacz, 24 klatki na sekundę. Rozmowy o animacji, Kraków 2008, s. 48). Również późniejszej twórczości, Jasińskiej, na przykład Dies irae z 2006 roku, zdaje się patronować przede wszystkim Witold Giersz, który obok Piotra Dumały, był opiekunem artystycznym szkolnej etiudy autorki. Dunia wpisuje się w długą tradycję polskiej szkoły animacji, której elementami konstytutywnymi pozostaje "filozoficzna treść" i pewien prymat plastyki nad akcją traktowaną zwykle metaforycznie lub pretekstowo. Uczynienie rysunku punktem wyjścia pozwala skupić się Jasieńskiej na istocie animacji - jej zdolności do metamorfoz, które stają się narzędziem onirycznego opowiadania. Dunia wydaje się mieć jednak jeszcze jednego patrona artystycznego. Jest nim, w moim przekonaniu, Stasys Eidrigevičius jako autor niepokojąco pięknych rysunków ilustrujących książki dla dzieci (np. Joanna Papuzińska Opowieść, Wydawnictwo Mila, 2010). Zachwiane proporcje, przejmujące, ogromne oczy postaci, wyłanianie się z mroku ku światłu i wreszcie wrażenie pogrążenia we własnym świecie przywodzą na myśl rysunki słynnego Litwina.

Katarzyna Mąka-Malatyńska
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Glinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa RaszewskiegoStowarzyszenie Autorw Zdj Filmowych