Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

POLEWACZ POLANY

1974
Paweł Kwiek Karol Cichecki

W roku 1895 bracia Lumiere zaprezentowali w Grand Café w Paryżu kinematograf. Jednym z krótkich filmów, który wówczas pokazali był Polewacz polany - prościutka, zabawna historia o psotnym chłopcu, który przydeptuje wąż ogrodowy i wezbrana woda tryska wprost w twarz ogrodnika. W finale chłopca spotyka kara. Po niemal osiemdziesięciu latach grupa młodych artystów wizualnych podczas Biennale Form Przestrzennych w Elblągu realizuje serię eksperymentalnych filmów, którą otwiera remake Polewacza. Jego twórcy, Paweł Kwiek i Karol Cichecki, prawie bez zmian (inscenizują bardziej w głąb, oszczędzają bohaterowi klapsów w zakończeniu), na czarno-białej taśmie, w jednym statycznym ujęciu odtwarzają słynny żart filmowy Lumiere'ów. To film-manifest. Warsztat Formy Filmowej - grupa, którą współtworzą, od początku lat 70. funkcjonująca w łódzkiej Szkole Filmowej żąda powrotu do początków kina. Filmowcy i artyści z obszaru sztuk wizualnych poszukują w jej obrębie języka swoistego filmu, odległego od malarstwa i literatury, badają jego granice.

W skład serii filmów pod wspólnym tytułem Polewacz polany wszedł również film-deklaracja Stanisława Kowalskiego Działanie czasu. Kowalski ukazuje twarz człowieka. Zgodnie z poetyką filmów WFF obraz uzupełnia wystukany na maszynie napis: "Twarz tego człowieka będę fotografował co tydzień do dnia jego śmierci." Czas i przestrzeń to tematy dominujące w utworach grupy. W innym filmie cyklu niesione w kierunku kamery lustro zaburza porządek przestrzennych relacji. W końcu odbija się w nim filmująca Józefa Robakowskiego ekipa. W Mojej niezależności Kwiek filmuje performans polegający na odrysowaniu na podłodze galerii rachunku z restauracji. W towarzyszącym temu działaniu monologu zza kadru autor podważa jego sens - to bezmyślność, a nie niezależność. Milo Kurtis niczym Bob Dylan zrzuca na podłogę kartki z literami swojego imienia w rytm muzyki klasycznej. Javier Aguirre w Calderze polskim filmuje liście na wietrze i powiewające skrawki papieru, nawiązując do instalacji amerykańskiego rzeźbiarza Alexandra Caldera. W filmach tych nie ma symboli, ukrytych sensów, wymykają się semiotyce, sztuce interpretacji. "Członkowie WFF wykazywali intelektualne podejście do sztuki, łączyli konstruktywistyczny kult techniki z metodami artystycznymi opartymi na nauce. Dążyli do wykrycia istotnych, specyficznych cech przekazu filmowego, uwarunkowań materiałowo-technologicznych. Analizowali wzajemne powiązania elementów budowy dzieła filmowego: przestrzeni i czasu, obrazu i dźwięku, a także problemy stosunku filmu do rzeczywistości oraz fizjologii percepcji." (A. Cichowicz, Warsztat Formy Filmowej. Wprowadzenie do twórczości grupy, w: W kręgu neoawangardy. Warsztat Formy Filmowej, red. M. Bomanowska, A. Cichowicz, Łódź 2017, s. 32).

Katarzyna Mąka-Malatyńska
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
MakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agency