Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

EPIZOD

2007
Agata Gorządek

Etiuda animowana Agaty Gorządek to metaforyczny obraz choroby psychicznej, jednego z wielu jej epizodów.

Do samotnego i pogrążonego w smutku bohatera przychodzi czerwony gołąb. Już po chwili stado ptaków zawładnie umysłem bohatera i ekranem. Chory stanie się jednością ze swym urojeniem. Po zabiegu neurochirurgicznym wizje opuszczą bohatera. Ptaki powrócą jednak i znów wypełnią kadr. Tym razem jednak będą szare.

Bohater filmu zmuszony jest skrywać swą odmienność, obcość. Po rzekomym wyleczeniu szybko chowa za pazuchę czerwonego gołębia, lecz nigdy do końca nie uwolni się od swych obsesji, czego dowodem inwazja szarych ptaków w finale filmu. Jedyne co zmieni się w jego widzeniu rzeczywistości po zabiegu to kolor. Szarość ostatecznie zdominuje jego życie, czerwień - symbol miłości i silnych emocji - pozostanie ukryta na zawsze.

Jednym z głównych objawów schizofrenii jest autyzm, czyli "odcięcie od świata otaczającego i życie światem własnym, dalekim od obiektywnej rzeczywistości (dereizm), oraz rozszczepienie (schizis), czyli używając modnego dziś słowa, dezintegracja wszystkich funkcji psychicznych." (A. Kępiński, Schizofrenia, Kraków 2012, s. 12). Jedna z istotnych cech tej choroby to zmiana struktury własnego i otaczającego świata, wyostrzony sposób postrzegania rzeczywistości. Drobne gesty, niezauważalne dla innych elementy rzeczywistości stają się często podstawą fantazmatu. Choć autorka filmu nie określa typu zaburzenia, na które cierpi jej bohater, można by pokusić się o stwierdzenie, że tuż przed ukazanym przez nią zabiegiem neurochirurgicznym, doznaje on stanu, który określa się niekiedy jako olśnienie schizofreniczne. Alfred Kubin, wybitny austriacki malarz i ilustrator (autor rysunków do książek Hermanna Hessego, Fiodora Dostojewskiego, Gérarda de Nervala) opisywał jedno ze swych doznań: "Nagle całe otoczenie ukazało mi się jaśniejsze i ostrzejsze, jakby w innym świetle. W twarzach otaczających mnie osób spostrzegłem nagle coś dziwnie zwierzęco-ludzkiego. Wszystkie dźwięki stały się szczególnie obce, oderwane od swojej przyczyny. (…) Posmutniałem, chociaż równocześnie przeniknęła mnie dziwna błogość." (A. Kubin, Mein Werk, Dresden 1931, cyt. za: A.Kępiński, op.cit., s. 82).

Stan bohatera został oddany nie tylko przez zagarniające go obrazy ptactwa, ale również przez dźwięk. Gdy postać zostaje "porwana" przez ptaki, gruchanie gołębia przechodzi w przyjemną muzykę. Ze stanu tego wyrywają bohatera pielęgniarze. Muzyka urywa się nagle i zastępują ją wyostrzone dźwięki kroków, rytmiczny stuk kół szpitalnego łóżka. Elektronicznie przetworzone dźwięki towarzyszą obrazowi operacji i umierających powoli ptaków.

W tle etiudy Agaty Gorządek zdaje się pobrzmiewać pytanie o granice choroby i normalności, o zaburzenie jako stan szczególnej wrażliwości, która otwiera przed człowiekiem drogę do epifanii. Jednocześnie jest w niej jednak zawarta zapowiedź mrocznego końca, degradacji "ja".

Katarzyna Maka-Malatyńska
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego