Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

KONRAD GÓRA

2003
Anna Jadowska

Konrad Góra to dokumentalny portret wrocławskiego poety - tytułowego bohatera. Sposób jego realizacji znacząco odbiega jednak od metod, jakie zwykle stosuje się w filmach dokumentalnych poświęconych literatom. Nie poznajemy szczegółów z biografii Góry, niewiele wierszy usłyszmy. Koncepcja, którą przyjęła Jadowska, wydaje się jednak odzwierciedlać niezwerbalizowany wprost pogląd bohatera o nierozłączności życia i poezji.

Anna Jadowska stosuje w swej etiudzie obserwację uczestniczącą, czy wręcz - zaangażowaną. Próbuje uchwycić wciąż wymykającego się opisowi poetę przyglądając się mu, gdy jest sam, gdy zbiera resztki jedzenia i szpera po śmietnikach, kiedy spotyka się z przyjaciółmi, konfrontuje z innymi poetami i akademikami, w końcu - gdy pisze. Dopytuje o sens wierszy i działań. Nie ukrywa swej obecności, ale jednocześnie nie dominuje nad bohaterem, pozwala Górze współtworzyć film. W drugiej scenie filmu poeta prowadzi dialog z autorką ukrytą za kamerą na temat gestów. W pewnym momencie pyta reżyserkę: "Chodzi mi o to, że mam takie gesty. O co tobie chodzi?"

Forma tego filmu pozornie jest równie anarchiczna jak jego bohater. Początkowe sceny, które pokazują Górę grającego w piłkę, wydają się manifestacją wolności. Po chwili do dotychczasowego wizerunku Jadowska dodaje kolejny element: bohater jest bibliofilem. Z czasem wyjaśnia się również wątek poszukiwania i gromadzenia jedzenia, choć informacje o akcjach na rzecz ubogich organizowanych przez Górę są nader skromne. Każda scena oddzielona jest od następnej muzyką zespołu Something like Elvis, która swą gwałtownością rozrywa i tak chropawą tkankę dźwiękową filmu. Jadowska powoli ujawnia, kim jest Góra: z pozornego chaosu wyłania się obraz buntownika niekiedy buńczucznego, innym razem ironicznego i rozgoryczonego. Język i postawa Góry przywołują skojarzenia z poetycką tradycją Rimbauda czy Wojaczka. On jednak swój gniew przekuwa nie tylko w słowa, ale i w konkretne działania prospołeczne i jednocześnie pozasystemowe.

Długo nie słyszymy w filmie wierszy Góry. Kluczowa, bo dopełniająca portret, okazuje się więc scena pisania i zarazem wygłaszania poezji. Mamy za jej sprawą okazję przyjrzeć się procesowi in statu nascendi. Autorka znów dopytuje poetę o sens. Nie uzyskuje jednak odpowiedzi. Góra z mozołem łączy słowa, sam dopiero szukając znaczeń.

Katarzyna Mąka-Malatyńska
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.pl