Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

WLAZŁ KOTEK

1991
Piotr Trzaskalski

Etiuda ukazuje pracowników instytutu naukowego, którzy wykonują badania na kotach. Tematem obserwacyjnych ujęć jest praca przedstawicieli poszczególnych szczebli hierarchii, jaki obowiązuje w ośrodku badawczym. Cel badań potrafi wyjaśnić wyłącznie profesor, który zajmuje miejsce na szczycie owej hierarchii.

Piotr Trzaskalski zrealizował swój film pod opieką Kazimierza Karabasza i posłużył się w nim metodą przez lata preferowaną przez twórcę Muzykantów. W etiudzie dominują ujęcia obserwacyjne mężczyzn sprzątających pomieszczenia, kobiet wykonujących pomiary. Jako lejtmotyw pojawiają się kadry ukazujące koty w klatkach. Najpierw nic nie budzi niepokoju widza, łatwo mogą umknąć uwadze małe urządzenia wczepione w głowy zwierząt. Wkrótce stają się one jednak znacznie lepiej widoczne, a obrazy z sali operacyjnej nie budzą już żadnych wątpliwości: w instytucie dokonuje się eksperymentów na kotach. Precyzyjna struktura Wlazł kotek domknięta zostaje przy pomocy wypowiedzi nadzorującego badania profesora, sceny zmywania podłogi po śmierci zwierzęcia oraz pakowania kolejnego kota do koszyka. Jego los jest raczej przesądzony.

Dla współczesnego widza etiuda Trzaskalskiego może okazać się progresywnym spojrzeniem dokumentalisty na problem testowania na zwierzętach farmaceutyków czy kosmetyków. Wówczas temat ten nie był jeszcze tak wszechobecny w publicznym dyskursie, a same eksperymenty nie budziły jeszcze tak oczywistych jak dziś kontrowersji etycznych.

Ale Wlazł kotek wydaje się filmem, który dotyka również innego zagadnienia, na które wskazuje estetyka obrazu i sposób wykorzystania dźwięku. Czytelne są w nim nawiązania do głośnego dokumentu Szczurołap, zrealizowanego przez Andrzeja Czarneckiego w Wytwórni Filmów Oświatowych w roku 1986. O bohaterze tego filmu i Przypadku Hermana palacza Leszka Wosiewicza Maria Zmarz-Koczanowicz mówiła: "Wskazują zło systemu, zło ogólne, sami pozostając kimś w rodzaju literackich postaci (…) W warstwie metaforycznej symbolizują władzę i jej wynaturzenie." (M. Zmarz-Koczanowicz, Bohater negatywny w filmie dokumentalnym…, Wykład habilitacyjny). Opowieść Trzaskalskiego również się metaforyzuje, choć jednocześnie udaje się zachować autentyzm jej bohaterów. To nieznający celu badań pracownicy, wykonujący drobne, lecz niezbędne czynności, zmęczeni i obojętni. To również zasiadający za długim stołem kierownik badań, jedyny, który zna ich tajemniczy plan. Sprzątacze i laborantki jawią się jako drobne trybiki w machinie, która zadaje ostatecznie zwierzętom śmierć. Nie czują się winni, ale winny nie czuje się profesor - jego badania służą przecież człowiekowi.

Katarzyna Mąka-Malatyńska
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Muzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof Wiktor