Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

WIOSNA

1954
Jerzy Gruza

Jest wiosna 1945 roku. Przez bezdroża i wsie mknie ciężarówka ozdobiona biało-czerwonymi flagami. Kierowca i młody pasażer z radością oznajmiają chłopom zakończenie wojny. Walki wciąż jednak trwają. Młodszy z mężczyzn już wkrótce zostanie zastrzelony w lesie położonym nieopodal wsi.

Jerzy Gruza studiował w łódzkiej Szkole Filmowej, gdy w polskim kinie dominował narzucony przez władze socrealizm, a w życiu publicznym propagandowe hasła o współzawodnictwie pracy. Szkoła Filmowa była miejscem ścierania się politycznych opcji. Z jednej strony silne ZMP, w którym wiódł prym Bohdan Poręba, wzorcowy przykład radzieckiego kina socrealistycznego Czapajew Wasiliewów pokazywany na egzaminach wstępnych, z drugiej – pierwsze nielegalne koncerty jazzowe Melomanów, szkolne bale.

Jerzy Gruza staje wówczas przed komisją dyscyplinarną za noszenie zbyt wąskich spodni, Witold Sobociński potajemnie gra w Melomanach. Wspólnie realizują w roku 1954 zgodnie z regułami socrealizmu Wiosnę jako film promocyjny po III roku studiów. Akcja etiudy toczy się w środowisku chłopów i robotników. Dwaj młodzi ludzie jadący ciężarówką i obwieszczający z radością koniec wojny należą zapewne do Polskiej Partii Robotniczej. Z radością witają ich mieszkańcy wiosek. Na ich sygnał zaczynają świętowanie. Antagonista nie pojawia się w filmie, ale skutkiem jego działania jest śmierć młodzieńca z ciężarówki. Zgodnie z jednym z ówczesnych haseł plakatowych: „Bądź czujny wobec wroga narodu”. Wiosny nie zamyka obligatoryjny optymistyczny finał. Walka trwa. W lasach wciąż ukrywają się żołnierze walczący przeciwko nowej władzy w Polsce. Ilustrację muzyczną etiudy stanowi melodia piosenki żołnierskiej „kościuszkowców” Oka – chętnie wykonywana przez chóry żołnierskie w okresie PRL.

Szkoła postrzegana była przez władze komunistyczne jako kuźnia kadr, w konsekwencji w szkolnej produkcji lat ofensywy propagandowej przeważały etiudy realizowane zgodnie z założeniami narzuconymi filmowcom podczas zjazdu w Wiśle w 1949 roku. Wiosna jest bez wątpienia jedną z nich. Z pozoru nie ma więc w niej niczego, co mogłoby ją ocalić dla współczesnego widza. A jednak! Podziw wywołują długie, starannie zakomponowane przez Witolda Sobocińskiego ujęcia z jadącej ciężarówki. Kadry eksponujące niebo i niezwykłą fakturę chmur. Dziewczynka stojąca na skarpie z owieczką. Są też niezwykłe twarze statystów, ukazane w bliskich planach zapisują się w pamięci. I mimo schematyzmu typowego dla socrealistycznego kina udaje się Gruzie zaskoczyć odbiorcę za sprawą całkowitej zmiany nastroju w epilogu.

Katarzyna Mąka-Malatyńska
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
MakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agency