Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE!
W tytułach filmów w wyszukiwarce nie uwzględniamy występujących w nich znaków przestankowych.
Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Kamil Rutkowski

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Postprodukcja obrazu
  schowaj

 • 2024
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2024
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2024
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2024
  POKIAL JA ZIJEM
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2024
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2024
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2023
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2023
  Film dokumentalny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (dyrektor techniczny)
 • 2023
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2023
  Film dokumentalny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2023
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2023
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2023
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2022
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2022
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (zarządzanie danymi na planie, dyrektor technologiczny)
 • 2022
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2022
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2022
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2022
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2022
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2022
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu
 • 2022
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2022
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2022
  Serial dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2022
  Serial dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2022
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2021 - 2023
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny; odcinki: 1-12)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2021
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2021
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2019
  MITSUBACHI TO ENRAI
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2018
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (supervisor)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor techniczny)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2018
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2018
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu
 • 2018
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2018
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor techniczny)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (nadzór DI)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (nadzór)
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (supervisor DI)
 • 2013
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (nadzór technologiczny)
 • 2013
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (nadzór technologiczny)
  odcinki:
  SERIA 3
 • 2012
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (nadzór technologiczny)
  odcinki:
  SERIA 2
 • 2009
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (supervisor)
 • 2005
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (nadzór)
 • Data Manager
  schowaj

 • 2024
  Film fabularny
  Data Manager (zarządzanie danymi na planie zdjęciowym oraz organizacja referencyjnej korekcji barwnej)
 • 2022
  Serial fabularny
  Data Manager (zarządzanie danymi na planie zdjęciowym)
 • 2019
  Film fabularny
  Data Manager (supervisor)
 • Koproducent
  schowaj

 • 2023
  Film dokumentalny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (dyrektor techniczny)
 • 2023
  Film dokumentalny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2021
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (dyrektor technologiczny)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Koproducent, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Film dokumentalny
  Koproducent, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2018
  Film dokumentalny
  Koproducent, Konforming, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2016
  Film fabularny
  Koproducent, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Koproducent, Digital Intermediate (supervisor)
 • Mastering DCP
  schowaj

 • 2021
  Film dokumentalny
  Mastering DCP
 • 2015
  Film fabularny
  Mastering DCP (nadzór technologiczny)
 • 2010
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate (DI Supervisor), Mastering DCP
 • Digital Intermediate
  schowaj

 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2020
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Koproducent, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Film dokumentalny
  Koproducent, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Film fabularny
  Digital Intermediate (nadzór)
 • 2019
  Film animowany
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Serial fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Serial fabularny
  Digital Intermediate
 • 2018
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2018
  Film dokumentalny
  Koproducent, Konforming, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2018
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2018
  Serial fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2018
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2018
  Film fabularny
  Konforming, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2018
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2018
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2018
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2018
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2017
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2017
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2017
  Serial fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2017
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2017
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2017
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2017
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Digital Intermediate (nadzór)
 • 2017
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Digital Intermediate (supervior DI)
 • 2017
  PROCES. FEDERACJA ROSYJSKA VS OLEG SENCOW
  Film dokumentalny
  Mastering, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2017
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2017
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2017
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2017
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2017
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2017
  Film animowany
  Digital Intermediate
 • 2017
  Film fabularny
  Digital Intermediate
 • 2017
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2016
  Serial fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate (supervisor), Obsada aktorska (głos w tle)
 • 2016
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate (nadzór)
 • 2016
  GUKOROKU
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2016
  Serial fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2016
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2016
  Film fabularny
  Koproducent, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Digital Intermediate (nadzór)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2016
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2016
  Serial fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2016
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Koproducent, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2016
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2016
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Digital Intermediate (nadzór)
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Digital Intermediate (nadzór)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate (nadzór)
 • 2016
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2016
  Film fabularny
  Digital Intermediate (nadzór)
 • 2016
  Film fabularny
  Digital Intermediate (nadzór)
 • 2015
  Film fabularny
  Digital Intermediate
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Digital Intermediate (nadzór)
 • 2015
  Film fabularny
  Digital Intermediate
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2015
  Film fabularny
  Digital Intermediate (nadzór technologiczny)
 • 2015
  Film fabularny
  Digital Intermediate (Supervisor)
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Konforming, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate (nadzór)
 • 2015
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2015
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2015
  Serial fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate (supervisor), Obsługa plikowa (planu zdjęciowego)
 • 2015
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2015
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2015
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2015
  Serial fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Digital Intermediate (nadzór)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate (nadzór)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2015
  Serial fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2015
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2014 - 2019
  Serial fabularny
  Digital Intermediate (supervisor; odcinki: 7-18)
 • 2014
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2014
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor; DI Factory)
 • 2014
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2014
  Film fabularny
  Digital Intermediate
 • 2014
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2014
  Film fabularny
  Konforming, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2014
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2014
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2014
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2014
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor DI)
 • 2013
  Film dokumentalny
  Efekty komputerowe, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2013
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2013
  Film fabularny
  Digital Intermediate (nadzór)
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Konforming, Digital Intermediate (nadzór)
 • 2013
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2013
  Film fabularny
  Konforming (DI Factory), Digital Intermediate (supervisor; DI Factory)
 • 2012
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2012
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2012
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2012
  Etiuda szkolna
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2012
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2012
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2012
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2012
  Etiuda szkolna
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2012
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2012
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2011
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2011
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor DI)
 • 2011
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2011
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2011
  Film fabularny
  Digitalizacja, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2011
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2011
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2011
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2011
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2011
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2011
  Film fabularny
  Naświetlanie (ARRILASER), Digital Intermediate (supervisor DI)
 • 2011
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2011
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
  odcinki:
  JELONKI
 • 2011
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2011
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2011
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2010
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate (DI Supervisor), Mastering DCP
 • 2010
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2010
  Film fabularny
  Naświetlanie (na negatyw 35 mm), Digital Intermediate (supervisor)
 • 2010
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2010
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2010
  Etiuda szkolna
  Naświetlanie (na negatyw 35 mm), Digital Intermediate (supervisor)
 • 2010
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2010
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2010
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2010
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digitalizacja, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2010
  Serial fabularny
  Naświetlanie, Digitalizacja, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2010
  Film animowany
  Digital Intermediate (supervisor, naświetlanie, konforming)
 • 2009 - 2013
  Serial fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (nadzór)
 • 2009
  Film dokumentalny
  Naświetlanie (na negatyw 35 mm; wersja kinowa filmu), Digitalizacja (wersja kinowa filmu), Digital Intermediate (supervisor; wersja kinowa filmu)
 • 2009
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Naświetlanie, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2009
  Film fabularny
  Naświetlanie (na negatyw 35 mm), Digital Intermediate (supervisor)
 • 2009
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2009
  Serial dokumentalny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2009
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2009
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor DI i naświetlanie)
 • 2009
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (DI Supervisor)
 • 2009
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2009
  Serial fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2009
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (Suervisor)
 • 2009
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2009
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (nadzór)
 • 2009
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (nadzór DI)
 • 2009
  Film fabularny - telewizyjny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2009
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2008
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (Supervisor DI)
 • 2008
  Film dokumentalny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2008
  Film fabularny
  Digital Intermediate (Supervisor), Naświetlanie napisów
 • 2008
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2008
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2008
  Film fabularny
  Digital Intermediate (DI Supervisor), Naświetlanie napisów
 • 2008
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate
 • 2007 - 2009
  Serial fabularny
  Naświetlanie (odcinki: 9-12), Digital Intermediate (supervisor; odcinki: 9-12)
 • 2007
  Film fabularny
  Digital Intermediate (naświetlanie na negatyw 35 mm)
 • 2007
  Film fabularny
  Digital Intermediate (naświetlanie na negatyw 35 mm)
 • 2007
  Film fabularny
  Digital Intermediate (naświetlanie na negatyw 35 mm)
 • 2003 - 2008
  Serial fabularny
  Digital Intermediate (supervisior; odcinki: 13-)
 • 2003 - 2008
  Serial fabularny
  Naświetlanie (odcinki: 8-10), Digital Intermediate (supervisor; odcinki: 8-10)
 • Konforming
  schowaj

 • 2018
  Film dokumentalny
  Koproducent, Konforming, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2018
  Film fabularny
  Konforming, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Konforming, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2014
  Film fabularny
  Konforming, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Konforming, Digital Intermediate (nadzór)
 • 2013
  Film fabularny
  Konforming (DI Factory), Digital Intermediate (supervisor; DI Factory)
 • Rekonstrukcja obrazu
  schowaj

 • 2018
  Film dokumentalny
  Rekonstrukcja obrazu (nadzór technologiczny)
 • Obsługa planu
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny
  Obsługa planu (nadzór technologiczny)
 • Postprodukcja cyfrowa
  schowaj

 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja cyfrowa (DI supervisor)
 • Mastering
  schowaj

 • 2017
  PROCES. FEDERACJA ROSYJSKA VS OLEG SENCOW
  Film dokumentalny
  Mastering, Digital Intermediate (supervisor)
 • Obsada aktorska (głos w tle)
  schowaj

 • 2016
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate (supervisor), Obsada aktorska (głos w tle)
 • Obsługa plikowa
  schowaj

 • 2015
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate (supervisor), Obsługa plikowa (planu zdjęciowego)
 • 2014
  Film fabularny
  Obsługa plikowa (nadzór technologiczny)
 • Efekty komputerowe
  schowaj

 • 2013
  Film dokumentalny
  Efekty komputerowe, Digital Intermediate (supervisor)
 • Współpraca redakcyjna
  schowaj

 • 2012
  Cykl dokumentalny
  Współpraca redakcyjna
 • Naświetlanie
  schowaj

 • 2011
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2011
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2011
  Film fabularny
  Naświetlanie (ARRILASER), Digital Intermediate (supervisor DI)
 • 2011
  Film fabularny
  Naświetlanie
 • 2011
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2010
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2010
  Film fabularny
  Naświetlanie (na negatyw 35 mm), Digital Intermediate (supervisor)
 • 2010
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2010
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2010
  Etiuda szkolna
  Naświetlanie (na negatyw 35 mm), Digital Intermediate (supervisor)
 • 2010
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2010
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2010
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digitalizacja, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2010
  Serial fabularny
  Naświetlanie, Digitalizacja, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2009 - 2013
  Serial fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (nadzór)
 • 2009
  Film dokumentalny
  Naświetlanie (na negatyw 35 mm; wersja kinowa filmu), Digitalizacja (wersja kinowa filmu), Digital Intermediate (supervisor; wersja kinowa filmu)
 • 2009
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Naświetlanie, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2009
  Film fabularny
  Naświetlanie (na negatyw 35 mm), Digital Intermediate (supervisor)
 • 2009
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2009
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (DI Supervisor)
 • 2009
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2009
  Serial fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2009
  Film fabularny
  Naświetlanie
 • 2009
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (Suervisor)
 • 2009
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2009
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (nadzór)
 • 2009
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (nadzór DI)
 • 2009
  Etiuda szkolna
  Naświetlanie
 • 2009
  Film fabularny - telewizyjny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2009
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2009
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Naświetlanie
 • 2008
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (Supervisor DI)
 • 2008
  Etiuda szkolna
  Naświetlanie
 • 2008
  Film dokumentalny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2008
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2008
  Etiuda szkolna
  Naświetlanie
 • 2008
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2008
  Film fabularny
  Naświetlanie
 • 2007 - 2009
  Serial fabularny
  Naświetlanie (odcinki: 9-12), Digital Intermediate (supervisor; odcinki: 9-12)
 • 2007
  Film fabularny
  Naświetlanie
 • 2007
  Film fabularny
  Naświetlanie (naświetlanie na negatyw 35 mm)
 • 2007
  Etiuda szkolna
  Naświetlanie
 • 2007
  Film fabularny
  Naświetlanie
 • 2007
  Film animowany
  Naświetlanie (The Chimney Pot)
 • 2007
  Film fabularny
  Naświetlanie
 • 2007
  Film fabularny
  Naświetlanie
 • 2005
  Film fabularny
  Naświetlanie
 • 2003 - 2008
  Serial fabularny
  Naświetlanie (odcinki: 8-10), Digital Intermediate (supervisor; odcinki: 8-10)
 • Digitalizacja
  schowaj

 • 2011
  Film fabularny
  Digitalizacja, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2010
  Film fabularny
  Naświetlanie, Digitalizacja, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2010
  Serial fabularny
  Naświetlanie, Digitalizacja, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2009
  Film dokumentalny
  Naświetlanie (na negatyw 35 mm; wersja kinowa filmu), Digitalizacja (wersja kinowa filmu), Digital Intermediate (supervisor; wersja kinowa filmu)
 • Nadzór postprodukcyjny
  schowaj

 • 2011
  Etiuda szkolna
  Nadzór postprodukcyjny
 • Opracowanie graficzne
  schowaj

 • 2010
  Film fabularny
  Opracowanie graficzne (naświetlanie)
 • Kierownictwo postprodukcji
  schowaj

 • 2010 - 2011
  Serial fabularny
  Kierownictwo postprodukcji (seria 2; nie występuje w napisach)
 • Skanowanie
  schowaj

 • 2008
  Film fabularny
  Skanowanie (naświetlanie na negatyw 35 mm)
 • 2007
  Film fabularny
  Skanowanie (naświetlanie na negatyw 35 mm)
 • Naświetlanie napisów
  schowaj

 • 2008
  Film fabularny
  Digital Intermediate (Supervisor), Naświetlanie napisów
 • 2008
  Film fabularny
  Digital Intermediate (DI Supervisor), Naświetlanie napisów
 • On-line
  schowaj

 • 2006
  Spektakl telewizyjny
  On-line
 • 2006
  Etiuda szkolna
  On-line (2K)
 • 2006
  Film fabularny
  On-line
 • Obróbka obrazu
  schowaj

 • 2005
  Etiuda szkolna
  Obróbka obrazu
2024.06.12 02:42:25
© 1998-2024 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.