Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie
Filmy z roku 2023

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ...

 • zwiastunzdjecie
  #BRING BACK ALICE patrz #BRINGBACKALICE
  Serial fabularny / Dawid Nickel
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Dawid Nickel
 • zwiastunzdjecie
  Serial w produkcji / Maciej Buchwald Kordian Kądziela
 • Serial dokumentalny / Bartłomiej Grudnik
 • Film dokumentalny / Agnieszka Żądło
 • Film dokumentalny - fabularyzowany / Jacek Chodkiewicz
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Anna Sroka-Hryń
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Kamila Tarabura Katarzyna Warzecha
 • Etiuda szkolna / Yu-Sung Chang
 • zwiastunzdjecie
  Film w produkcji / Maciej Kawulski
 • ALBO MIŁOŚĆ UMARŁA, NIECH ŻYJE MIŁOŚĆ patrz BARWY UCZUĆ
  Spektakl telewizyjny / Alfred de Musset François de La Rochefoucauld / Przemysław Stippa
 • Film animowany / Piotr Kabat
 • Film w produkcji / Bogdan Dziworski
 • Film dokumentalny / Andrzej Słodkowski
 • Spektakl telewizyjny / Agnieszka Osiecka / Anna Sroka-Hryń
 • zdjecie
  Serial fabularny / Robert Wichrowski
  5, 6, 7, 8, 9, 10
 • zdjecie
  Film fabularny / Mariusz Pujszo
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Marek Suchenia
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Anastasiia Solonevych Damian Kocur
 • Etiuda szkolna / Julian Tałandziewicz
 • zwiastunzdjecie
  Film animowany / Tamás Ducki
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Beata Migas
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Jakub Półtorak
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Piotr Michalak
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Adam Hartwiński
 • zdjecie
  BALLADA KYCZEJEWSKA patrz KICZIJEWSKA BAŁADA
  Etiuda szkolna / Piotr Krzysztof Kamiński
 • zdjecie
  BALLADA O OSTATNIM LEGACZU patrz NIE Z GIENKIEM TE NUMERY
  Film dokumentalny / Grzegorz Szczepaniak
 • Serial dokumentalny / Dariusz Goczał Mikołaj Wit
 • zdjecie
  Serial fabularny / Natalia Koryncka-Gruz i in.
  2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894
 • Spektakl telewizyjny / Alfred de Musset François de La Rochefoucauld / Przemysław Stippa
 • Etiuda szkolna / Agata Minowska
 • Etiuda szkolna / Marta Olszewska
 • Serial dokumentalny / Agnieszka Bujas
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Łukasz Grzegorzek
 • Etiuda szkolna / Lotta Schweikert
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Mikael Lypinski
 • zdjecie
  Film animowany / Maria Görlich-Opyd
 • Film fabularny / Marcin Koszałka
 • zdjecie
  Film animowany / Monika Augustyniak-Dumała
 • Film dokumentalny - fabularyzowany / Grzegorz Górny
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Michał Węgrzyn
 • zdjecie
  Film fabularny / Gabriela Muskała
 • Film dokumentalny / Rafał Kusiak
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Piotr Szczepański
 • zdjecie
  Serial fabularny / Maciej Migas
 • Film animowany / Paweł Prewencki
 • zwiastunzdjecie
  BRING BACK ALICE patrz #BRINGBACKALICE
  Serial fabularny / Dawid Nickel
 • zwiastunzdjecie
  BRINGBACKALICE patrz #BRINGBACKALICE
  Serial fabularny / Dawid Nickel
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Michał Toczek
 • zwiastun
  Film fabularny / Tomasz Mandes
 • zdjecie
  Serial w produkcji / Jan Macierewicz Aleksander Pietrzak
 • zdjecie
  Film fabularny / Agnieszka Elbanowska
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Mateusz Góra Kamil Wilk
 • Film dokumentalny / Katarzyna Pajzderska
 • zwiastunzdjecie
  Film animowany / DK Welchman Hugh Welchman
 • Etiuda szkolna / Rafał Paluszkiewicz
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Klaudia Fortuniak
 • zdjecie
  Film animowany / Agnieszka Kotulska
 • Film dokumentalny / Aneta Nowicka
 • CUDZOZIEMCY W POWSTANIU STYCZNIOWYM patrz Z ZIEMI OBCEJ DO POLSKI...
  Film dokumentalny / Leszek Wiśniewski
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Bartłomiej Mania
 • Serial dokumentalny / Piotr Litka
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Zlata Veresniak
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Olga Hajnosz
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Wojciech Murawski
 • zdjecie
  Film animowany / Natalia Durszewicz
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Aleksander Pakulski
 • Film dokumentalny / Monika Meleń
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Jędrzej Kocjan
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Paulina Michta
 • Film dokumentalny / Agnieszka Krótki-Żmijewska
 • Film dokumentalny / Paweł Jeż
 • zdjecie
  DELEGACJA patrz HA'MISHLAHAT
  Film fabularny / Asaf Saban
 • zdjecie
  THE DELEGATION patrz HA'MISHLAHAT
  Film fabularny / Asaf Saban
 • Film dokumentalny / Volodymyr Tykhyy
 • zdjecie
  Serial fabularny / Isabel Prahl
 • zdjecie
  Serial fabularny / Filip Zylber
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Shekhar Bassi
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Rafał Wojasiński / Jakub Kowalski
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Karolina Szczypek / Fryderyk Najda
 • Film dokumentalny / Ewa Ewart
 • zwiastun
  Etiuda szkolna / Marta Szymanek
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Aleksander Stęcel
 • Film dokumentalny / Zuzanna Solakiewicz Zvika Gregory Portnoy
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Mikołaj Piszczan
 • DOKĄD CHCESZ PÓJŚĆ? patrz EODILO GAGO SIP-EUSINGAYO
  Film fabularny / Kim Hee Jung
 • Etiuda szkolna / Kinga Kociarz
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Magda Matwijow
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Jan Holoubek
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Anna Gutkowska
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Andrzej Kosma Perliński
 • Film dokumentalny / Jolanta Kessler
 • zdjecie
  DYKTATOR patrz DICTATOR
  Etiuda szkolna / Shekhar Bassi
 • Spektakl telewizyjny / Adam Mickiewicz / Magdalena Małecka-Wippich Jarosław Gajewski Jarosław Kilian
 • Film w produkcji / Rafał Kapeliński
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Mateusz Rakowicz
 • DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI UKRAINY patrz DEŃ NIEZALEŻNOSTI UKRAINY
  Film dokumentalny / Volodymyr Tykhyy
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Aneta Bochnacka
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Bartosz Prokopowicz
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Tomasz Wilczyński
 • zdjecie
  Film animowany / Michalina Musialik
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Aga Borzym
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Aleksandra Neyman
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Adrianna Kozak
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Emi Buchwald
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Kuba Solarz
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Rafał Łysak
 • zdjecie
  EMERYT patrz E-MERYT
  Film dokumentalny / Adrianna Kozak
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Łukasz Kośmicki
 • Film fabularny / Kim Hee Jung
 • Film dokumentalny / Tomasz Grzywaczewski
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Marta Karwowska
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Bartosz Paduch
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Małgorzata Kowalczyk
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Robert Gliński
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Dawid Nickel
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Piotr Dumała
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Wojciech Murawski
 • Film dokumentalny / Piotr Kot
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Maciej Bochniak
 • Film dokumentalny / Paweł Wilkołek
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Izabela Zubrycka
 • zdjecie
  Film dokumentalny - fabularyzowany / Rafał Bryll
 • Film fabularny / Heatcliff Janusz Iwanowski
 • Film dokumentalny / Maciej Jarczyński
 • Film dokumentalny / Piotr Litka
 • Film w produkcji / Róża Duda Michał Soja
 • Film dokumentalny / Judyta Syrek
 • Film dokumentalny - fabularyzowany / Krzysztof Łukaszewicz
 • zdjecie
  Film fabularny / Asaf Saban
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Jan Grabowski
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Tomasz Mandes
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Łukasz Sikora
 • Etiuda szkolna / Iga Krasuska
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Tomasz Stuleblak
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Mariusz Pilis
 • Serial dokumentalny / Wojciech Klimala Sindre Sandemo
 • Spektakl telewizyjny / Mikołaj z Wilkowiecka / Jarosław Gajewski
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Adrian Apanel
 • Spektakl telewizyjny / Artur Pałyga / Robert Talarczyk
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Julia Czarnocka
 • Film dokumentalny / Mirosław Basaj Dariusz Jakubiak
 • Film w produkcji / Wiesław Paluch
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Ewa Japola
 • zdjecie
  ILE MNIE KOCHASZ patrz IL3 MNI3 KOCHASZ
  Etiuda szkolna / Ewa Japola
 • zwiastunzdjecie
  Etiuda szkolna / Klaudia Pachuta
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Aleksander Pakulski
 • zdjecie
  Film fabularny / Olga Chajdas
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Anna Maliszewska Kuba Czekaj
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Leszek Dawid
 • Film krótkometrażowy / Andrzej Dudziński
 • Film fabularny / Louise Archambault
 • zdjecie
  Film animowany / Nawojka Wierzbowska
 • zdjecie
  JAK CE BUŁO patrz AS IT WAS
  Film fabularny - krótkometrażowy / Anastasiia Solonevych Damian Kocur
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Łukasz Karwowski
 • zdjecie
  Film animowany / Weronika Szyma
 • Film dokumentalny / Piotr Kot
 • zdjecie
  JESTEŚMY IDEALNI patrz WE ARE PERFECT
  Film dokumentalny / Marek Kozakiewicz
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Joanna Krzyżewska
 • Serial animowany / Waldemar Mordarski
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Emilia Pluskota
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Karol Hubert Rostworowski / Igor Gorzkowski
 • Film dokumentalny / Tomasz Sańpruch Witold Tabaka
 • Film dokumentalny / Paulina Ibek
 • zdjecie
  Film fabularny / Magdalena Łazarkiewicz
 • KALENDARIUM POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1863 patrz 1863. KALENDARIUM
  Serial dokumentalny / Bartłomiej Grudnik
 • zdjecie
  Film dokumentalny - fabularyzowany / Hanna Etemadi
 • Film dokumentalny / Maciej Dancewicz
 • zdjecie
  Film animowany / Iain Gardner
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Łukasz Iwanicz
 • Etiuda szkolna / Wojciech Makara
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Piotr Krzysztof Kamiński
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Bartłomiej Karch
 • Film dokumentalny / Daniel Stopa
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Paweł Karpiński i in.
  4094, 4095, 4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4126, 4127, 4128, 4129, 4130, 4131, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4139, 4140, 4141, 4142, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147, 4148, 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4154, 4155, 4156, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4168, 4169, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202, 4203, 4204, 4205, 4206, 4207, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225, 4226, 4227, 4228, 4229, 4230, 4231, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 4238, 4239, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247
 • Film dokumentalny / Dariusz Załuski Oswald Rodrigo Pereira
 • zdjecie
  Etiuda szkolna
 • zdjecie
  Film fabularny / Małgorzata Szumowska Michał Englert
 • Film dokumentalny - fabularyzowany / Sławomir Koehler
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Robert Wichrowski i in.
  SĄSIADKA (230), ŚMIESZNY CZŁOWIEK (231), PODEJRZANI (232), SPALINY (233), RADOŚĆ NATURY (234), DRUGI OFICER Z "CASABLANKI" (235), ZABÓJSTWO NA RATY (236), NOWE OTWARCIE (237), PLANTACJA (238), ZŁOTY GWIZDEK (239), GANGSTERSKIE TAJEMNICE (240), KRAŃCÓWKA (241), KOBIETA Z AUTOKARU (242), ZAMIANA (243), NOCNY DYŻUR (244), NUMINA SUNT ODIOSA (245), MASKA ŚMIERCI (246), PRAWDZIWE ŻYCIE (247), GRZYBOBRANIE (248), W SIECI PAJĄKA (249), PODWÓJNA DOSTAWA (250), KTOKOLWIEK WIDZIAŁ (251)
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Jan Klein
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Joanna Szlembarska
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Niko Niakas
 • Film dokumentalny / Anna Urbańczyk
 • zdjecie
  Serial fabularny / Krzysztof Łukaszewicz i in.
  WSPIERAĆ I DBAĆ (14), LEGAT (15), WIZYTA PAPIESKIEGO LEGATA (16), ŚWIAT NA OPAK (17), NEGOCJACJE (18), OPODATKUJMY SIĘ (19), NAJJAŚNIEJSZY PLAN (20), DYSKRETNY UROK MANDRAGORY (21), ZAPISANE W GWIAZDACH (22), CZAS STRZELISTYCH METAFOR (23), SILNY JAK NIGDY DOTĄD! (24), NIC JUŻ NIE BĘDZIE JAK DAWNIEJ (25), JA WAM JESZCZE POKAŻĘ! (26), NIEUDANE INTRYGI (27), TĘSKNIŁAM ZA TOBĄ (28), KRÓL TEŻ BYWA ZAZDROSNY (29), NA KRAWĘDZI (30), NIEUDANA NIESPODZIANKA (31), ZARAZA W KRAKOWIE (32), ZARAZA ZABIJA (33), POJEDNANIE (34), ZIMNA WOJNA (35), SWATY, TRUDNE RZEMIOSŁO (36), BRANKA (37), MIŁOSNE MANEWRY (38), WYBÓR WIĘKSZEGO ZŁA? (39), Z WIZYTĄ W WILNIE (40), POJEDYNKI (41), MIĘDZY NAMI KOBIETAMI (42), ŻMUDŹ SIĘ BUDZI (43), RYCERZ I WIEDŹMA (44), GOŚCIE (45), KOLCE RÓŻY (46), KATASTROFA (47), PRÓBA WODY PRÓBA MIŁOŚCI (48), OSKARŻONA (49), PROCES (50), NIEWINNA (51), CO MÓWIĄ GWIAZDY (52), KRÓLEWSKIE SNY (53), PRZECZUCIA I NIEPOKOJE (54), A JEDNAK CÓRKA (55), IMIĘ DLA KRÓLEWNY (56), PIERWORODNA (57), CHRZCINY I EGZEKUCJA (58), SPOSÓB NA TEŚCIOWĄ (59), DWA WESELA (60), NIESFORNY BRAT (61), KRÓLOWA WRACA DO GRY (62), KLĘSKA GŁODU (63), PŁOMIENIE I ZGLISZCZA (64), O WOJNIE SPRAWIEDLIWEJ (65), POWSTANIE NA ŻMUDZI (66), PYTANIE BEZ ODPOWIEDZI (67), ULTIMATUM (68), WOJNA (69), POŻEGNANIA (70), GRAJMY NA ZWŁOKĘ (71), TAJEMNICA (72), W GOTOWOŚCI (73), PRZEPRAWA (74), GRA POZORÓW (75), NIECH SIĘ ZMĘCZĄ! (76), BITWA (77), POŚCIG (78), ANIOŁ PRZY ŁOŻU KRÓLA (79), KRÓLEWSKIE TĘSKNOTY, UKRYTE SKARBY, PANIEŃSKIE ŁZY (80), WYMUSZONY POKÓJ (81), GDZIE JEST KATARZYNA? (82), PLOTKA (83), RADOŚĆ I ŁZY (84), GOŚCIE (85), ŚLUB CYMBARKI (86), DUCH NA WAWELU (87), FAŁSZYWY SOJUSZNIK (88), KORONA KRÓLÓW (89), UCIEKINIERKA (90), JAK UDOBRUCHAĆ LEGATA? (91), ZŁOCZYŃCY (92), DZIEDZICZKA TRONU (93), ŚWIĘTE WIĘZY MAŁŻEŃSKIE (94), WIELKA ADOPCJA (95), WOJNA? (96), POŻEGNANIE ZYNDRAMA (97), KONSTANCJA (98), JAK PRZECHYTRZYĆ INKWIZYCJĘ (99), ZAĆMIENIE (100), KOLCE RÓŻY (101), PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY (102), WAWELSKIE SIEROTY (103)
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Paula Wilczyńska
 • zwiastun
  Film dokumentalny / Tomasz Sekielski
 • zdjecie
  Film fabularny / Paweł Maślona
 • zdjecie
  Serial fabularny / Sergey Atroshchenko
 • zdjecie
  Serial fabularny / Marcin Ziębiński
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Dawid Bodzak
 • Film dokumentalny / Michał Szymanowicz
 • Film dokumentalny / Piotr Barełkowski
 • KS. STANISŁAW SUDOŁ. 1895-1981 patrz BOGU I LUDZIOM
  Film dokumentalny / Rafał Kusiak
 • zdjecie
  Film w produkcji / Justyna Mytnik
 • Film dokumentalny / Andrzej Gelberg
 • Film dokumentalny / Wojciech Gostomczyk
 • zdjecie
  Serial fabularny / Maciej Żak i in.
  651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Maciej Kowalczuk
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Sławomir Fabicki
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Bartłomiej Skupień
 • zwiastunzdjecie
  Etiuda szkolna / Miłosz Sawicki
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Łukasz Ostalski
 • Serial dokumentalny / Wojciech Klimala
 • zdjecie
  Serial fabularny / Michał Otłowski
 • Film krótkometrażowy / Andrzej Dudziński
 • Serial dokumentalny / Grzegorz Jankowski
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Helena Szoda-Woźniak
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Sławomir Grünberg
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Waldemar Szarek i in.
  1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764
 • Film dokumentalny / Andrzej Słodkowski
 • zdjecie
  Film w produkcji / Sebastian Kwidzyński Marta Filipiak
 • Etiuda szkolna / Martyna Kołodziejczyk
 • Etiuda szkolna / Hanna Drzazga
 • Etiuda szkolna / Mikołaj Janik
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Lena Jaworska
 • Serial fabularny / Anno Saul
  MARZANNA, GOTTIN DES TODES, FREUND ODER FEIND
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Mateusz Głowacki
 • Film dokumentalny / Marcin Majerski Paweł Domański
 • Film dokumentalny / Andrzej Słodkowski
 • zdjecie
  Serial fabularny / Bartosz Prokopowicz Aleksandra Terpińska
  JAK TO W RODZINIE (19), WYMAZAĆ PRZESZŁOŚĆ (20), KUP SOBIE PLUSZAKA (21), ODLOT (22), ŚWIATEŁKO W TUNELU (23), SPOKOJNE JEZIORO (24)
 • zdjecie
  Film animowany / Aleksandra Szmida
 • zwiastun
  Etiuda szkolna / Ivan Krupenikov
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Jakub Michalczuk
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Bartosz Omieciński Łukasz Przywara Paweł Jach
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Filip Zylber
 • zwiastun
  Film fabularny / Filip Zylber
 • Film w produkcji / Denis Delić Jacek Samojłowicz
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Bartosz Stankiewicz
 • Film animowany / Aleksandra Chrapowicka
 • zdjecie
  MŁODZI W HOŁDZIE KORZE patrz A PLANETY SZALEJĄ...
  Spektakl telewizyjny / Anna Sroka-Hryń
 • Film dokumentalny / Marek Lyszczyna
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Mariusz Rusiński
 • zwiastunzdjecie
  Etiuda szkolna / Natasza Parzymies
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Andrzej Danis
 • Spektakl telewizyjny / Marek Domański / Adam Sajnuk
 • zwiastun
  Serial fabularny / Kristoffer Rus
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Julia Kolberger Olga Chajdas
  7, 8, 9, 10, 11, 12
 • Film dokumentalny / Adam Kraśnicki
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Julia Łepkowska
 • zdjecie
  Serial fabularny / Grzegorz Lewandowski i in.
  ZAGRAĆ SIŁACZA (868), CHROŃ MNIE MIŁOŚCIĄ (869), TEST Z MIŁOŚCI (870), STREFA KOMFORTU (871), KONTRAKT (872), OBIETNICA (873), I CHOĆBYM SZEDŁ CIEMNĄ DOLINĄ (874), CO ROBIMY ZE STRACHU... (875), POTRZYMAJ MNIE ZA RĘKĘ (876), JA JESTEM JA (877), OBIETNICA (878), JELITA RZĄDZĄ ŚWIATEM (879), ZAKAZANE NADZIEJE (880), ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ (881), KISMET (882), STRACIĆ, ODZYSKAĆ (883), CIOS OSTATECZNY (884), POBOŻNE ŻYCZENIE (885), GDZIE DIABEŁ MÓWI DOBRANOC (886), NIC NIE BĘDZIE JUŻ TAKIE SAMO (887), BEZ WINY (888), NICZEGO NIE ŻAŁUJĘ (889), POWROTY, POŻEGNANIA (890), TRUDNY START (891), JAKA PIĘKNA KATASTROFA (892), NIE TAK MIAŁO BYĆ (893), DŁUG (894), ZROBISZ TO DLA MNIE? (895), PUSTY POKÓJ (896), WSTYD (897), CO MA BYĆ, TO BĘDZIE (898), SUKCESJA (899)
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Krzysztof Kasior Leszek Korusiewicz i in.
  OSTATECZNY WYBÓR (409), WSZYSTKO SIĘ UŁOŻY (410), KARMA WRACA (411), CENA (412), KRYMINAŁ (413), BAWIĆ TO SIĘ TRZEBA UMIEĆ (414), LOS BYWA ZDRADLIWY (415), UŁAŃSKA FANTAZJA (416), VAMOS A BAILAR (417), UFAJ, ALE SPRAWDZAJ (418), LECZĄCY Z WILKAMI (419), CZASU NIE COFNIESZ (420), NAJPIĘKNIEJSZY DZIEŃ ŻYCIA (421), MIŁOŚĆ. SKONSULTUJ SIĘ Z RATOWNIKIEM (422), WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE (423), MAMY TYLKO SIEBIE (424), OCH WY FACECI... (425), ZWALNIAM PANA! (426), KREW, POT I ŁZY (427), DZIEŃ POCAŁUNKÓW (428), CHILD ALERT (429), POZWÓL MI ODEJŚĆ (430), NOWE PORZĄDKI (431), ŻADNYCH GWAŁTOWNYCH RUCHÓW (432), TERAPIA MAŁŻEŃSKA (433), OSTATNIE ŻYCZENIE (434), COŚ PAN ZMALOWAŁ? (435), TRZEBA WIEDZIEĆ, KIEDY SIĘ ZATRZYMAĆ (436), ZESPÓŁ ZŁAMANEGO SERCA (437), KWESTIA ZAUFANIA (438), CENA STRACHU (439), JAK PIES Z KOTEM (440), KARMA (441), DZIEŃ DZIADKÓW (442), BOGINI ZEMSTY (443), Z JASNEGO NIEBA (444), RODZINKA (445), NA ZIMNO (446), TU I TERAZ (447), ZRANIONE SERCA (448), UWAGA NA PASOŻYTY (449), KOMPLETNY ZAWAŁ (450), MAŁE WIELKIE KŁAMSTEWKA (451), NIGDY CIĘ NIE ZAPOMNĘ (452), OJ, KAROL (453), ZABAWA W CHOWANEGO (454), BĘDZIESZ TYLKO MOJA (455), PRĘDZEJ TRUPEM PADNĘ (456), NALOT (457), W DOBREJ I ZŁEJ WOLI (458), TAKIE ŻYCIE (459), IDOL (460), MIŁOŚĆ NIE POWINNA BOLEĆ (461), ZGNIŁY WYŻ (462), RATOWNIK I CHŁOPIEC (463), MENTALNA MACZUGA I MUCHOMORY (464), O MAŁY WŁOS (465), NIESPODZIANKA (466), DOBRZY CHŁOPCY (467), Z LOSEM NIE WYGRASZ (468), TO SILNIEJSZE ODE MNIE (469), CZEGO OCZY NIE WIDZĄ, TEGO SERCU NIE ŻAL (470), NIEWŁAŚCIWY CZŁOWIEK (471), WSZYSCY KŁAMIĄ (472), NAJCENNIEJSZA RZECZ W ŻYCIU (473), ZNAJOMA TWARZ (474), TO NIE BYŁ SEN (475), REAKCJA INSTYNKTOWNA (476), ŚWIAT OSZALAŁ (477), CZEKAJĄC NA HAPPY END (478), TU TRZEBA BYĆ TWARDYM (479), RAZ SIĘ ŻYJE (480), PRZYPADKOWY ROMEO (481), ZEMSTA (482), SPRÓBOWAĆ OD NOWA (483), PUŁAPKA (484), BUNT MATERII (485), SIŁA PRZEBICIA (486), NIEZNISZCZALNI (487), PRZESZKODA (488), NA WAGĘ ŻYCIA (489), RYZYKOWNA ZABAWA (490), ZAKLINACZKA KONI (491), KŁAMAĆ TRZEBA UMIEĆ (492), MR & MRS GÓRA (493), PROBLEMY Z OWADAMI (494), ZATRUTE ZWIĄZKI (495), OJCIEC CHRZESTNY (496), WYŚCIG Z CZASEM (497), GDZIE JEST BENIO? (498), MOWA CIAŁA (499), EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI (500)
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Antonio Galdamez
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Jacek Gąsiorowski i in.
  3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3556, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Tanja Blume
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Helena Oborska
 • zwiastunzdjecie
  Serial dokumentalny / Agnieszka Mazanek Dellfina Dellert
 • Film dokumentalny / Krzysztof Brożek
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Magdalena Piejko
 • Serial dokumentalny / Marcin Krzyżański Marcin Mamoń
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Justyna Nowak
 • Film dokumentalny / Sylwester Latkowski
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Grzegorz Szczepaniak
 • NIE ZNIKNIEMY patrz WE WILL NOT FADE AWAY
  Film dokumentalny / Alisa Kovalenko
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Krzysztof Komander
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Mukaki Liao
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Piotr Matyja
 • zdjecie
  Film fabularny / Leiv Igor Devold
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Łukasz Woś
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Marcin Kącki / Jakub Zubrzycki
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Michał Guzior
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Zuzanna Heller
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Magdalena Nieć
 • Film dokumentalny / Anna Maria Mączka
 • OBOK patrz OUTSIDE
  Film animowany / Izabela Plucińska
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Matej Bobrik
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Maciej Bochniak
  BIG NEWS (25), TEST IQ (26), ASYSTENT (27), ONO (28), WYWIAD (29), WIDZENIE (30), WYKŁAD (31), FURGONETKA (32), ŚWIĘTA (33), BLUE MONDAY (34), TRZYDZIESTKA (35), WALENTYNKI (36)
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Piotr Szubra
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Bartosz Markowski
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Andrzej Kostenko i in.
  NOWY DOM (369), AMNEZJA (370), OSTATNI DZWONEK (371), BERYL (372), POZORY MYLĄ (373), ZIMNA FUZJA (374), SAMOSPEŁNIAJĄCA SIĘ PRZEPOWIEDNIA (375), NA SWOIM MIEJSCU (376), GORZKI SMAK DORASTANIA (377), POSZKODOWANY, POSZKODOWANA (378), AUTOTERAPIA (379), SĄD OSTATECZNY (380), OSTATNI TANIEC (381), KOCHANE PIENIĄŻKI (382), ŁABĘDZI ŚPIEW (383), NOCNY KURS (384), ŻEGNAJ NATALIO, ŻEGNAJ MATEUSZU (385), LOT NR 772 (386), UPIÓR I ZAKONNICA (387), ZNIKAJĄCY BASEN I ALPAKA (388), ZODIAK (389)
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Daniel Markowicz
 • Film dokumentalny / Mirosław Basaj Dariusz Jakubiak
 • Film animowany / Aleksandra Chrapowicka
 • OPOWIEŚĆ O ŻYDOWSKIM ZWIĄZKU WOJSKOWYM patrz DWIE FLAGI
  Film dokumentalny / Jolanta Kessler
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Jan Bujnowski
 • Film dokumentalny / Lucyna Erdmanis
 • Film animowany / Izabela Plucińska
 • Etiuda szkolna / Mateusz Włodkowski
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Rafał Gużkowski
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Roman Polański
 • Film dokumentalny - fabularyzowany / Jakub Kowalczyk
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Antoni Nykowski
 • zdjecie
  Film fabularny / Maciej Pawlicki
 • zdjecie
  Serial fabularny / Regina Zawadzka i in.
  204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253
 • Film dokumentalny / Grzegorz Zasępa
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Bartłomiej Ignaciuk
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Marta Z. Nowak
 • Serial dokumentalny / Dariusz Twaróg
 • Serial dokumentalny / Joanna Pawlikowska
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Agata Pisiewicz Klaudia Leszczyńska
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Antoni Ferency
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Jakub Piątek
 • Film dokumentalny / Wanda Laddy Andrzej Wojnach
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Aleksander Fredro / Magdalena Małecka-Wippich
 • zdjecie
  Serial fabularny / Okił Khamidow Krzysztof Łebski i in.
  3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Michał Mieszczyk
 • Etiuda szkolna / Klaudia Folga
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Bogusław Byrski
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Paweł Mozolewski
 • Spektakl telewizyjny / Romana Agnel
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Kamil Węgrzyn
 • Etiuda szkolna / Julia Smoleń
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Dawid Gral
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Maria Sadowska
 • Serial fabularny
  DER GOTT DES BANKROTTS
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Paweł Chmielewski
 • zdjecie
  Serial fabularny / Michał Rogalski
 • Film dokumentalny / Tomasz Nowak
 • zdjecie
  Film fabularny / Sara Bustamante-Drozdek
 • Film dokumentalny / Jacek Tarasiuk
 • zdjecie
  Film animowany / Witold Giersz
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Natalia Koniarz
 • Spektakl telewizyjny / Julian Ursyn Niemcewicz / Tomasz Man
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Viktoria Marinov
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Klaudia Fortuniak
 • Spektakl telewizyjny / Piotr Zaremba / Tomasz Drozdowicz
 • zdjecie
  Film w produkcji / Łukasz Karwowski
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Małgorzata Jasionowska
 • Film dokumentalny / Małgorzata Świderska
 • Film w produkcji / Łukasz Barczyk
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Daniel Witkowski
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Łukasz Nowak
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Karolina Węglorz-Zima
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Mikołaj Mirzewski
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Grzegorz Kuczeriszka i in.
  243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266
 • Film dokumentalny / Monika Meleń
 • Film dokumentalny - fabularyzowany / Marta Pietrasiewicz
 • PRZYSIĘGA IRENY patrz IRENA'S VOW
  Film fabularny / Louise Archambault
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Paweł Czarkowski
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Aniela Gabryel
 • zdjecie
  Film fabularny / Maciej Hydr
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Szymon Waćkowski
 • zdjecie
  Serial fabularny / Bartosz Prokopowicz
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Paweł Stroiński
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Krzysztof Łukaszewicz
 • Cykl dokumentalny / Michał Rachoń Sławomir Cenckiewicz
 • zdjecie
  Serial fabularny / Maria Sadowska i in.
  14
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Sandro Wysocki Joanna Rój
 • Film dokumentalny / Barbara Włodarczyk
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Krzysztof Heyke
 • Etiuda szkolna / Zuzanna Jocek
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Anna Biernacik
 • zwiastun
  Film fabularny / Bartłomiej Bala
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Aniela Gabryel
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Jan Kidawa-Błoński
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Michał Cygan
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Jakub Krzyszpin
 • Film dokumentalny / Sławomir Rogowski Stanisław Zawiśliński
 • Serial dokumentalny / Rafał Samborski Maria Siniarska
 • Film dokumentalny / Karol Starnawski
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Artur Żmijewski
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Artur Pałyga / Iwona Strzałka
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Adam Uryniak
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Konrad Kultys
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / William Shakespeare / Wojciech Adamczyk
 • SERNIK patrz CHEESECAKE
  Film dokumentalny / Katarzyna Pajzderska
 • zdjecie
  Serial fabularny / Kalina Alabrudzińska
 • zdjecie
  Film animowany / Marta Chyła-Janicka
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Magda Basińska
 • Film dokumentalny / Jarosław Faliński
 • zdjecie
  Film w produkcji / Tomasz Jurkiewicz
 • Film w produkcji / James Marquand
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Bartosz Konopka
  1 (17), 2 (18), 3 (19)
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Maciek Hamela
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Jan Macierewicz
 • Etiuda szkolna / Konrad Kosycarz
 • Film w produkcji / Dominika Montean-Pańków
 • zdjecie
  Serial fabularny / Maciej Bieliński Okił Khamidov
  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
 • Etiuda szkolna / Olivia Rosa
 • zdjecie
  Film fabularny / Dorota Kędzierzawska
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Kuba Mikurda
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Anna Kazejak
 • Serial dokumentalny / Piotr Bernaś
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Patryk Kaflowski
 • Film dokumentalny / Michał Torz
 • Film dokumentalny / Maria Wider
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Magda Hueckel Tomasz Śliwiński
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Jakub Półtorak
 • Film animowany / Anna Papis i in.
 • STUDIUM ODWAGI patrz SIÓDME POKOLENIE
  Film dokumentalny / Jarosław Faliński
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Przemysław Kopacz
 • zdjecie
  Serial fabularny / Kordian Piwowarski
  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
 • Film w produkcji / Krzysztof Rogulski
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Mikołaj Mirzewski
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Jan Żebrowski
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Tobiasz Wałkiewicz
 • ŚLADAMI PIERWSZYCH ZDOBYWCÓW patrz KLĄTWA GÓRY
  Film dokumentalny / Dariusz Załuski Oswald Rodrigo Pereira
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Dominik Matwiejczyk
 • Film w produkcji / Jarosław Banaszek
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Kinga Dębska
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Sebastian Buttny
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Paweł Hejbudzki
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Jacek Papis
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Niko Niakas
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Piotr Doliński
 • Serial dokumentalny / Sambor Wilk
 • Film dokumentalny / Dawid Sawicki
 • Serial fabularny / Heatcliff Janusz Iwanowski
 • Film dokumentalny / Paweł Miecznik
 • zwiastunzdjecie
  Etiuda szkolna / Jakub Wenda
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Katarzyna Lewek
 • Serial fabularny
  BAUERNSTERBEN
 • Etiuda szkolna / Polina Biliaieva
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Katarzyna Kawecka Michał Sadowski
 • zdjecie
  Serial fabularny / Krzysztof Jaroszyński Grzegorz Kuczeriszka
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Kalina Alabrudzińska
 • zwiastun
  Film fabularny - krótkometrażowy / Natasza Parzymies
 • Film dokumentalny / Jan Sobierajski
 • zwiastun
  Film dokumentalny / Łukasz Konopa Emil Langballe
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Jakub Kozieł Robert Kwilman Peter Sand Magnussen
 • Serial fabularny / Katia Priwieziencew
  SEZON II ODCINEK 1 (13), SEZON II ODCINEK 2 (14), SEZON II ODCINEK 3 (15), SEZON II ODCINEK 4 (16), SEZON II ODCINEK 5 (17), SEZON II ODCINEK 6 (18), SEZON II ODCINEK 7 (19), SEZON II ODCINEK 8 (20)
 • Film dokumentalny / Michał Hytroś
 • Serial fabularny / Krzysztof Komander
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Diana Szczotka
 • zwiastunzdjecie
  TRI MASZINI patrz TRZY SAMOCHODY
  Etiuda szkolna / Alicja Sokół
 • zdjecie
  Film animowany / Maciej Rosa
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Mateusz Pietrak
 • zwiastunzdjecie
  Etiuda szkolna / Alicja Sokół
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Aneta Nowicka
 • Film dokumentalny / Małgorzata Kozera
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Grzegorz Dębowski
 • Serial fabularny / Tomasz Szafrański
 • zwiastunzdjecie
  TYSIĄC SZEŚĆSET SIEDEMDZIESIĄTY patrz 1670
  Serial w produkcji / Maciej Buchwald Kordian Kądziela
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Tatiana Zdaniewicz
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Piotr Adamski
 • Film dokumentalny / Agnieszka Iwańska
 • zdjecie
  Film fabularny / Klaudiusz Chrostowski
 • zdjecie
  Film animowany / Michał Żołnowski
 • zdjecie
  Film fabularny / Caroline Ingvarsson
 • zdjecie
  Film fabularny / Andrzej Jakimowski
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Anna Wieczur
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Agnieszka Zwiefka
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Magdalena Mistygacz Jakub Stoszek
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Karolina Ford Mirosław Kłopotowski
 • zwiastunzdjecie
  Etiuda szkolna / Szymon Ruczyński
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Piotr Biedroń
 • zdjecie
  W NIEMIECKIM DOMU patrz DEUTSCHES HAUS
  Serial fabularny / Isabel Prahl
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Zofia Sawicka
 • zwiastun
  W TEATRZE PRZEMOCY patrz THEATRE OF VIOLENCE
  Film dokumentalny / Łukasz Konopa Emil Langballe
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Piotr Pawlus Tomasz Wolski
 • Film dokumentalny / Maciej Janiszewski Agata Szostkowska
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Ming Chiang
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Marek Kozakiewicz
 • Film dokumentalny / Alisa Kovalenko
 • Etiuda szkolna / Bogusz Max Żelech
 • WHERE WOULD YOU LIKE TO GO? patrz EODILO GAGO SIP-EUSINGAYO
  Film fabularny / Kim Hee Jung
 • Film dokumentalny - fabularyzowany / Korek Bojanowski
 • zdjecie
  Film w produkcji / Szymon Gonera
 • Film animowany / Pawlina Carlucci Sforza
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Włodarczyk Pola
 • Spektakl telewizyjny / Anna Burzyńska / Barbara Sass
 • Film dokumentalny / Piotr Boruszkowski
 • Film fabularny / Tim Mielants
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Jan Dybus
 • Film dokumentalny / Paweł Hejbudzki
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Maja Górczak
 • zdjecie
  Film animowany / Agnieszka Kruczek
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Kacper Środowski
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Marek Głuszczak
 • Film dokumentalny / Jarosław Perduta
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Hubert Patynowski
 • Film dokumentalny / Adam Bortnowski
 • Etiuda szkolna / Liwia Zaborska
 • Etiuda szkolna / Lidia Zaborska
 • Etiuda szkolna / Lulu Pomorova
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Wiktoria Kwoka
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Katarzyna Błaszczyńska / Bartłomiej Błaszczyński
 • WYMAZAĆ NARÓD patrz ERASING THE NATION
  Film dokumentalny / Tomasz Grzywaczewski
 • zdjecie
  WYRAJ patrz VYRAI
  Film dokumentalny / Magdalena Mistygacz Jakub Stoszek
 • zdjecie
  Film fabularny / Bartosz Konopka
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Jakub Jakubik
 • Film dokumentalny / Leszek Wiśniewski
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Henryk Worcell / Adam Sajnuk
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Dawid Adamowski
 • ZAPACH ZIEMI patrz SMELL OF THE GROUND
  Etiuda szkolna / Olivia Rosa
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Zuzanna Kaleta
 • Film dokumentalny / Andrzej Dudziński
 • Serial w produkcji / Michał Rogalski
 • zdjecie
  Film animowany / Krzysztof Kiwerski
 • Film dokumentalny - fabularyzowany / Krzysztof Talczewski
 • zwiastun
  Film animowany / Artur Mikulski
 • Spektakl telewizyjny / Jerzy Szaniawski / Agnieszka Lipiec-Wróblewska
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Agnieszka Holland
 • Film animowany / Tomasz Popakul
 • Film dokumentalny - fabularyzowany / Elżbieta Rottermund Tomasz Płuciennik Wojciech Kalwat
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Michał Gazda
 • Spektakl telewizyjny / Janusz Jaxa (pseud.) / Małgorzata Kosturkiewicz
 • Film dokumentalny / Kacper Świtalski
 • Film dokumentalny / Joo Joostberens
 • zdjecie
  Film fabularny / Piotr Kujawiński
 • Etiuda szkolna / Katarzyna Małyszko
 • Film dokumentalny / Paweł Kłys
© 1998-2023 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.