Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Zofia Kielak

Również jako: Zofia Syroka

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Postprodukcja obrazu
  schowaj

 • 2023
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja obsługi planu zdjęciowego)
 • 2023
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja obsługi planu zdjęciowego)
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynatorka)
 • 2023
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja obsługi planu zdjęciowego)
 • 2023
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja planu zdjęciowego)
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja obsługi planu zdjęciowego)
 • 2023
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2023
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja planu zdjęciowego)
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja obsługi planu zdjęciowego)
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2023
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja, koordynacja obsługi planu zdjęciowego)
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja postprodukcji, koordynacja obsługi planu zdjęciowego)
 • 2022
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja obsługi planu zdjęciowego)
 • 2022
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja obsługi planu zdjęciowego)
 • 2022
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja obsługi planu zdjęciowego)
 • 2022
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja planu zdjęciowego)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (koordynator)
 • 2021
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator)
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (koordynator postprodukcji)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (koordynator)
 • 2020
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (koordynator postprodukcji)
 • 2020
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator)
 • 2020
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (koordynator)
 • 2020
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (koordynator)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (koordynator)
 • 2020
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator postprodukcji)
 • 2020
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator postprodukcji)
 • 2020
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (koordynator)
 • 2020
  Cykl
  Postprodukcja obrazu (koordynator)
 • 2020
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (koordynator postprodukcji)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2019
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (koordynator)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik postprodukcji)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator postprodukcji)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (koordyncja)
 • 2019
  MITSUBACHI TO ENRAI
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator)
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (koordynator)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (koordynator postprodukcji)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (koordynacja postprodukcji)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2019
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2019
  Film animowany
  Postprodukcja obrazu (koordynator postprodukcji)
 • 2019
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator)
 • 2019
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator postprodukcji)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (koordynator)
 • 2018
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator postprodukcji)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator postprodukcji)
 • 2018
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator postprodukcji)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator postprodukcji)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2018
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator postprodukcji)
 • 2018
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator postprodukcji)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator postprodukcji)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator)
 • 2018
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2018
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator postprodukcji)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (koordynacja postprodukcji)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja postprodukcji)
 • 2017
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent wykonawczy)
 • 2017
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2017
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (koordynator)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2017
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator postprodukcji)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2017
  PROCES. FEDERACJA ROSYJSKA VS OLEG SENCOW
  Film dokumentalny
  Napisy (rozstawienie napisów polskich), Postprodukcja obrazu (koordynator)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator postprodukcji)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator postprodukcji)
 • 2017
  Film animowany
  Postprodukcja obrazu (koordynator postprodukcji)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2016
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (cyfrowa; asystent postprodukcji), Obsada aktorska (głos w tle)
 • 2016
  Film fabularny
  Napisy (rozstawienie), Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2016
  GUKOROKU
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator postprodukcji)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent wykonawczy)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (koordynator postprodukcji)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2016
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (asystent producenta)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Napisy (rozstawienie napisów), Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (asystent produkcji)
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2015
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2015
  Film fabularny
  Napisy (rozstawianie napisów), Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2015
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator postprodukcji)
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (asystent producenta)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2015
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent produkcji)
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2014 - 2019
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja; odcinki: 7-12)
 • 2014
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji; DI Factory)
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2014
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2014
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2013
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2013
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator postprodukcji)
  odcinki:
  SERIA 3
 • 2013
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent koordynatora postprodukcji)
 • 2013
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent producenta wykonawczego; DI Factory)
 • Napisy
  schowaj

 • 2022
  Film dokumentalny
  Napisy (rozstawianie napisów angielskich)
 • 2022
  Film fabularny
  Napisy (rozstawienie)
 • 2017
  PROCES. FEDERACJA ROSYJSKA VS OLEG SENCOW
  Film dokumentalny
  Napisy (rozstawienie napisów polskich), Postprodukcja obrazu (koordynator)
 • 2016
  Film fabularny
  Napisy (rozstawienie), Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2016
  Film fabularny
  Napisy (opracowanie napisów angielskich)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Napisy (rozstawienie napisów), Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2015
  Film fabularny
  Napisy (rozstawianie napisów), Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2014
  Film fabularny
  Napisy (angielskie)
 • Zgranie materiału
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Zgranie materiału (koordynacja)
 • Digital Intermediate
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Digital Intermediate
 • 2015
  Film fabularny
  Digital Intermediate (asystent postprodukcji)
 • 2014
  Film fabularny
  Digital Intermediate (asystent postprodukcji)
 • Obsługa montażu
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny
  Obsługa montażu (asystent)
 • Postprodukcja cyfrowa
  schowaj

 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja cyfrowa (koordynacja)
 • Koordynacja postprodukcyjna
  schowaj

 • 2016
  Serial fabularny
  Koordynacja postprodukcyjna
 • Obsada aktorska (głos w tle)
  schowaj

 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (cyfrowa; asystent postprodukcji), Obsada aktorska (głos w tle)
 • Mastering DCP
  schowaj

 • 2015
  Film fabularny
  Mastering DCP (rozsztawianie napisów)
 • Obsługa planu
  schowaj

 • 2013
  Film fabularny
  Obsługa planu (cyfrowa)
2023.12.01 02:50:13
© 1998-2023 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.