Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Maciej Mika

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Digital Intermediate
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Napisy (początkowe), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film fabularny
  Napisy (początkowe), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Film dokumentalny
  Napisy, Digital Intermediate (supervisor), Mastering DCP
 • 2019
  Film fabularny
  Napisy (początkowe, końcowe), Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Film fabularny
  Napisy (końcowe), Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  MITSUBACHI TO ENRAI
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Film fabularny
  Napisy (końcowe), Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty komputerowe (compositing artist), Digital Intermediate (supervisor), Mastering DCP
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Film dokumentalny
  Napisy (poczatkowe i końcowe), Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Film fabularny
  Napisy, Digital Intermediate (nadzór)
 • 2019
  Film animowany
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Serial fabularny
  Napisy (końcowe), Digital Intermediate (supervisor)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty specjalne (komputerowe), Napisy, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2018
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2018
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2018
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2018
  Film fabularny
  Napisy (początkowe), Digital Intermediate (supervisor)
 • 2018
  Film fabularny
  Napisy, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2018
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor), Mastering DCP
 • 2018
  Serial fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty specjalne (compositing artist), Digital Intermediate (supervisor), Mastering DCP
 • 2018
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (komputerowe), Napisy (końcowe), Digital Intermediate (supervisor)
 • 2018
  Serial fabularny
  Napisy (końcowe), Digital Intermediate (supervisor)
 • 2017
  Film dokumentalny
  Napisy, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Digital Intermediate
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2017
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2017
  Film fabularny
  Konforming, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate (zarządzanie danymi)
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Digital Intermediate (zarządzanie danymi)
 • 2015
  Film fabularny
  Konforming, Digital Intermediate (zarządzanie danymi)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate (zarządzanie danymi)
 • 2014 - 2019
  Serial fabularny
  Napisy (końcowe; odcinki: 7-12), Digital Intermediate (supervisor; odcinki: 7-12)
 • Napisy
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Napisy (początkowe), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film fabularny
  Napisy (początkowe), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Serial fabularny
  Napisy (początkowe i końcowe), Mastering, Postprodukcja obrazu
 • 2021
  Film fabularny
  Napisy (początkowe), Koproducent, Postprodukcja obrazu
 • 2020
  Film fabularny
  Napisy (końcowe)
 • 2019
  Film dokumentalny
  Napisy, Digital Intermediate (supervisor), Mastering DCP
 • 2019
  Film fabularny
  Napisy (początkowe, końcowe), Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Film fabularny
  Napisy (końcowe), Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Film fabularny
  Napisy (końcowe), Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Napisy
 • 2019
  Film dokumentalny
  Napisy (poczatkowe i końcowe), Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Film fabularny
  Napisy, Mastering DCP
 • 2019
  Film fabularny
  Napisy, Digital Intermediate (nadzór)
 • 2019
  Serial fabularny
  Napisy (końcowe), Digital Intermediate (supervisor)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty specjalne (komputerowe), Napisy, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2018
  Film fabularny
  Napisy
 • 2018
  Film dokumentalny
  Napisy, Mastering DCP
 • 2018
  Film fabularny
  Napisy (początkowe), Digital Intermediate (supervisor)
 • 2018
  Film fabularny
  Napisy, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2018
  Film fabularny
  Napisy (początkowe i końcowe), Mastering DCP
 • 2018
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (komputerowe), Napisy (końcowe), Digital Intermediate (supervisor)
 • 2018
  Serial fabularny
  Napisy (końcowe), Digital Intermediate (supervisor)
 • 2017
  Serial fabularny
  Napisy (końcowe)
 • 2017
  Film dokumentalny
  Napisy, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Napisy (początkowe i końcowe)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Napisy
 • 2016
  Serial fabularny
  Napisy, Efekty komputerowe
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Napisy
 • 2015
  Film fabularny
  Napisy (końcowe), Efekty komputerowe
 • 2014 - 2019
  Serial fabularny
  Napisy (końcowe; odcinki: 7-12), Digital Intermediate (supervisor; odcinki: 7-12)
 • Postprodukcja obrazu
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Napisy (początkowe), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty specjalne (komputerowe), Postprodukcja obrazu
 • 2022
  Film fabularny
  Napisy (początkowe), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Serial fabularny
  Mastering, Postprodukcja obrazu
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty specjalne (komputerowe), Postprodukcja obrazu (DI supervisor)
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Serial fabularny
  Napisy (początkowe i końcowe), Mastering, Postprodukcja obrazu
 • 2021
  Film fabularny
  Napisy (początkowe), Koproducent, Postprodukcja obrazu
 • 2013
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (obsługa plikowa)
 • Efekty specjalne
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Efekty specjalne (komputerowe), Postprodukcja obrazu
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty specjalne (komputerowe), Postprodukcja obrazu (DI supervisor)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty specjalne (komputerowe), Napisy, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2018
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (visual effects artist; odcinki: 1-3, 6, 8)
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty specjalne (compositing artist), Digital Intermediate (supervisor), Mastering DCP
 • 2018
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (komputerowe), Napisy (końcowe), Digital Intermediate (supervisor)
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Efekty specjalne (vfx)
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty specjalne (vfx)
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Efekty specjalne (vfx)
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty specjalne (komputerowe), Konforming
 • Data Manager
  schowaj

 • 2022
  Serial fabularny
  Data Manager (zarządzanie danymi na planie zdjęciowym)
 • 2016
  Serial fabularny
  Data Manager, Data Manager
 • 2016
  Serial fabularny
  Data Manager, Data Manager
 • 2015
  Film dokumentalny
  Data Manager
 • 2015
  Film fabularny
  Konforming, Data Manager
 • Mastering DCP
  schowaj

 • 2021
  Film dokumentalny
  Mastering DCP
 • 2019
  Film fabularny
  Mastering DCP
 • 2019
  Film dokumentalny
  Napisy, Digital Intermediate (supervisor), Mastering DCP
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty komputerowe (compositing artist), Digital Intermediate (supervisor), Mastering DCP
 • 2019
  Film fabularny
  Mastering DCP
 • 2019
  Film fabularny
  Mastering DCP
 • 2019
  Film fabularny
  Napisy, Mastering DCP
 • 2018
  Film dokumentalny
  Napisy, Mastering DCP
 • 2018
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor), Mastering DCP
 • 2018
  Film fabularny
  Mastering DCP
 • 2018
  Film fabularny
  Napisy (początkowe i końcowe), Mastering DCP
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty specjalne (compositing artist), Digital Intermediate (supervisor), Mastering DCP
 • 2018
  Film fabularny
  Mastering DCP
 • 2018
  Film dokumentalny
  Mastering DCP
 • 2018
  Film fabularny
  Mastering DCP
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Mastering DCP
 • 2017
  Film fabularny
  Mastering DCP
 • 2017
  Film fabularny
  Mastering DCP
 • 2017
  Film fabularny
  Mastering DCP
 • 2017
  Film fabularny
  Mastering DCP
 • 2017
  Film fabularny
  Mastering DCP
 • 2016
  Film dokumentalny
  Mastering DCP
 • 2016
  Film fabularny
  Mastering DCP
 • 2016
  Film fabularny
  Mastering DCP
 • 2016
  Film fabularny
  Mastering DCP
 • 2016
  Film fabularny
  Mastering DCP
 • 2016
  Film dokumentalny
  Mastering DCP
 • 2016
  Film fabularny
  Mastering DCP
 • 2016
  Film fabularny
  Mastering DCP
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Mastering DCP
 • 2015
  Film dokumentalny
  Mastering DCP
 • 2015
  Film fabularny
  Mastering DCP
 • 2015
  Film fabularny
  Mastering DCP
 • 2015
  Film fabularny
  Mastering DCP
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Mastering DCP
 • 2014
  Film dokumentalny
  Mastering DCP
 • 2014
  Film fabularny
  Mastering DCP
 • 2014
  Film fabularny
  Mastering DCP
 • 2014
  Film fabularny
  Mastering DCP
 • 2014
  Film fabularny
  Mastering DCP
 • 2014
  Film dokumentalny
  Mastering DCP
 • 2013
  Film fabularny
  Mastering DCP
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Mastering DCP
 • Mastering
  schowaj

 • 2021
  Serial fabularny
  Mastering, Postprodukcja obrazu
 • 2021
  Serial fabularny
  Napisy (początkowe i końcowe), Mastering, Postprodukcja obrazu
 • 2020
  Film fabularny
  Mastering
 • 2017
  PROCES. FEDERACJA ROSYJSKA VS OLEG SENCOW
  Film dokumentalny
  Mastering
 • Koproducent
  schowaj

 • 2021
  Film fabularny
  Napisy (początkowe), Koproducent, Postprodukcja obrazu
 • Efekty komputerowe
  schowaj

 • 2019
  Film fabularny
  Efekty komputerowe (compositing artist), Digital Intermediate (supervisor), Mastering DCP
 • 2016
  Serial fabularny
  Napisy, Efekty komputerowe
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty komputerowe, Konforming
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty komputerowe
 • 2015
  Film fabularny
  Napisy (końcowe), Efekty komputerowe
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty komputerowe, Konforming
 • 2013
  Film dokumentalny
  Efekty komputerowe, Konforming
 • Konforming
  schowaj

 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Konforming
 • 2018
  Film fabularny
  Konforming
 • 2017
  Film fabularny
  Konforming
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Konforming
 • 2017
  Film fabularny
  Konforming
 • 2017
  Film fabularny
  Konforming
 • 2017
  Film fabularny
  Konforming, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2017
  Film animowany
  Konforming
 • 2016
  Film fabularny
  Konforming
 • 2016
  Film dokumentalny
  Konforming
 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Konforming
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty komputerowe, Konforming
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty specjalne (komputerowe), Konforming
 • 2015
  Film dokumentalny
  Konforming
 • 2015
  Film fabularny
  Konforming
 • 2015
  Film fabularny
  Konforming, Digital Intermediate (zarządzanie danymi)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Konforming
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty komputerowe, Konforming
 • 2015
  Film fabularny
  Konforming
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Konforming
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Konforming
 • 2015
  Serial fabularny
  Konforming
 • 2015
  Film fabularny
  Konforming, Data Manager
 • 2014
  Film fabularny
  Konforming
 • 2014
  Film fabularny
  Konforming
 • 2014
  Film dokumentalny
  Konforming
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Konforming
 • 2014
  Film fabularny
  Konforming (oraz zarządzanie danymi)
 • 2013
  Film dokumentalny
  Efekty komputerowe, Konforming
 • 2013
  Serial fabularny
  Konforming, Digitalizacja
  odcinki:
  SERIA 3
 • 2013
  Film fabularny
  Konforming
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Konforming
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Konforming
 • 2013
  Film fabularny
  Konforming (DI Factory)
 • Obsada aktorska (głos w tle)
  schowaj

 • 2016
  Film dokumentalny
  Obsada aktorska (głos w tle)
 • Archiwizacja materiałów
  schowaj

 • 2015
  Film dokumentalny
  Archiwizacja materiałów (zarządzanie danymi)
 • 2012
  Film fabularny
  Synchronizacja materiałów roboczych, Archiwizacja materiałów
 • Obsługa plikowa
  schowaj

 • 2015
  Serial fabularny
  Obsługa plikowa
 • Skanowanie
  schowaj

 • 2013
  Etiuda szkolna
  Skanowanie, Naświetlanie
 • 2012
  Film fabularny
  Skanowanie (super 2K Arriscan), Naświetlanie (Arrilaser)
 • 2012
  Etiuda szkolna
  Skanowanie (2K Arriscan)
 • 2012
  Film fabularny
  Skanowanie
 • 2011
  Film fabularny
  Skanowanie (2K Arriscan)
 • 2011
  Film fabularny
  Skanowanie (super 2K arriscan)
 • 2010
  Film fabularny
  Skanowanie
 • Naświetlanie
  schowaj

 • 2013
  Film fabularny
  Naświetlanie
 • 2013
  Film fabularny
  Naświetlanie
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Skanowanie, Naświetlanie
 • 2012
  Film fabularny
  Naświetlanie (Arrilaser)
 • 2012
  Film fabularny
  Skanowanie (super 2K Arriscan), Naświetlanie (Arrilaser)
 • Digitalizacja
  schowaj

 • 2013
  Serial fabularny
  Konforming, Digitalizacja
  odcinki:
  SERIA 3
 • 2012
  Serial fabularny
  Digitalizacja
  odcinki:
  SERIA 2
 • Synchronizacja materiałów roboczych
  schowaj

 • 2012
  Film fabularny
  Synchronizacja materiałów roboczych, Archiwizacja materiałów
2022.08.15 00:47:40
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Glinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa RaszewskiegoStowarzyszenie Autorw Zdj Filmowych