Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE!
W tytułach filmów w wyszukiwarce nie uwzględniamy występujących w nich znaków przestankowych.
Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Filip Krzemień

Reżyser dźwięku. Absolwent Wydziału Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Od roku 2008 związany ze studiem Dreamsound.

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Zgranie dźwięku
  schowaj

 • 2024
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Zgranie dźwięku
 • 2024
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2024
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2024
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 2024
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Premiks (dialogów)
 • 2024
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2023 - 2024
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2023
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Premiks (dialogów)
 • 2023
  Film animowany
  Zgranie dźwięku (reżyser)
 • 2023
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Premiks (muzyki, dialogów)
 • 2023
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2023
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Premiks (muzyki)
 • 2023
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2023
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Premiks (dialogów)
 • 2023
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Premiks (dialogów)
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (premiks), Zgranie dźwięku, Premiks (dialogów)
 • 2023
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku, Premiks (dialogów)
 • 2023
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku (współpraca), Premiks (współpraca)
 • 2023
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2023
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Premiks (dialogów)
 • 2022
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2022
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki
 • 2022
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2022
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku, Premiks (dialogów)
 • 2022
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2022
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2022
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2022
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2022
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2022
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2022
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizator)
 • 2022
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki
 • 2022
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2022
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2022
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2021
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2021
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2021
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki
 • 2021
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2021
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2021
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2021
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2021
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2021
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2021
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2021
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2021
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2021
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2021
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2021
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2021
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2021
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2020
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2020
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2020
  ABSENTIA
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku (seria 3)
 • 2020
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizator)
 • 2020
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2020
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2020
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2020
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2020
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2020
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2019
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki
 • 2019
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2019
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2019
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 2019
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku
 • 2019
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2019
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2019
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2019
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2019
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2019
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 2019
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (reżyser)
 • 2019
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2019
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2018
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2018
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2018
  Film animowany
  Zgranie dźwięku (polskiego)
 • 2018
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (reżyser)
 • 2018
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2018
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2018
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (reżyseria)
 • 2018
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2018
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2018
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2018
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku
 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizator)
 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (reżyseria)
 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2017
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku (realizator)
 • 2017
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2017
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku (realizator)
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku
 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Miks muzyki
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku (realizacja)
 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Atmos), Montaż dialogów
 • 2017
  Film animowany
  Zgranie dźwięku (wersja polska)
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Atmos)
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku
 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku (realizator)
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizator)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizator)
 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (reżyser zgrania)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizacja)
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Atmos), Montaż muzyki
 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku (realizacja)
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizator)
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizator), Zgranie muzyki (współpraca realizacyjna)
 • 2016
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku (realizator), Zgranie muzyki (współpraca realizacyjna)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2015
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizacja)
 • 2015
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizator)
 • 2015
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2015
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku
 • 2015
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku (realizacja)
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku
 • 2015
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku (realizacja)
 • 2015
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku (realizacja)
 • 2015
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizacja)
 • 2015
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2015
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizacja)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku (realizacja)
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku
 • 2015
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku (realizacja)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 2015
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizacja)
 • 2015
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2014 - 2015
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku (odcinki: 6-10)
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Nagranie muzyki (mix)
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizacja), Montaż dialogów
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (premiks), Zgranie dźwięku, Montaż dialogów (także premiks), Montaż postsynchronów
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizator)
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2014
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku (reżyseria)
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku (realizacja)
 • 2014
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizacja)
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Zgranie dźwięku
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Premiks (dialogów i efektów synchronicznych)
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2014
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku
 • 2013
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Zgranie dźwięku, Montaż dialogów, Premiks (dialogów)
 • 2013
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku
 • 2013
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2013
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2013
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2013
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Montaż dialogów, Premiks (dialogów i efektów synchronicznych)
 • 2013
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (premiks), Zgranie dźwięku
 • 2012
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Nagranie postsynchronów, Premiks (dialogów i efektów dźwiękowych)
 • 2012
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku
 • 2012
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Postsynchrony (nagranie i montaż), Montaż dialogów, Premiks (dialogów)
 • 2011
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku
  odcinki:
  SERIA 1
 • 2011
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2010
  Spektakl telewizyjny
  Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku
 • Premiks
  schowaj

 • 2024
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Premiks (dialogów)
 • 2023
  Serial fabularny
  Premiks (dialogów; odcinki: 4)
 • 2023
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Premiks (dialogów)
 • 2023
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Premiks (muzyki, dialogów)
 • 2023
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Premiks (muzyki)
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Premiks (dialogów)
 • 2023
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Premiks (dialogów)
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (premiks), Zgranie dźwięku, Premiks (dialogów)
 • 2023
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku, Premiks (dialogów)
 • 2023
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku (współpraca), Premiks (współpraca)
 • 2023
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Premiks (dialogów)
 • 2022
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku, Premiks (dialogów)
 • 2019
  Film fabularny
  Premiks (dialogów)
 • 2017
  Film fabularny
  Premiks (dialogów)
 • 2017
  Film fabularny
  Premiks (dialogów)
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Premiks (dialogów i efektów synchronicznych)
 • 2013
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Zgranie dźwięku, Montaż dialogów, Premiks (dialogów)
 • 2013
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Montaż dialogów, Premiks (dialogów i efektów synchronicznych)
 • 2012
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Nagranie postsynchronów, Premiks (dialogów i efektów dźwiękowych)
 • 2012
  Film fabularny
  Montaż dialogów, Montaż postsynchronów, Premiks (dialogi i postsynchrony)
 • 2012
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Postsynchrony (nagranie i montaż), Montaż dialogów, Premiks (dialogów)
 • 2012
  Film fabularny
  Postsynchrony, Premiks (dialogów, postsynchronów i efektów dźwiękowych)
 • 2011
  Film fabularny
  Postsynchrony, Montaż dialogów, Premiks (dialogi, postsynchrony)
 • 2011
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie i montaż), Montaż dialogów, Premiks (dialogów i efektów synchronicznych)
 • 2011
  Film fabularny
  Postsynchrony (i gwary), Montaż dialogów, Premiks (dialogi)
 • 2011
  Film fabularny
  Premiks (dialogów)
 • 2011
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie i montaż), Montaż dialogów, Premiks (dialogów i postsynchronów)
 • 2010
  Film fabularny
  Montaż dialogów, Premiks (dialogi)
 • 2010
  Film fabularny
  Montaż dialogów, Montaż postsynchronów, Nagranie postsynchronów, Premiks (dialogi i postsynchrony)
 • 2009
  Serial fabularny
  Montaż dialogów, Premiks (dialogi i postsynchrony)
 • 2009
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (montaż), Montaż postsynchronów, Nagranie postsynchronów, Premiks (dialogi)
 • Dźwięk
  schowaj

 • 2024
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Premiks (dialogów)
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku (realizacja)
 • 2012
  Serial animowany
  Dźwięk
 • 2012
  Film dokumentalny
  Dźwięk
 • Reżyseria dźwięku
  schowaj

 • 2024
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2013
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku
 • Efekty synchroniczne
  schowaj

 • 2023
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (premiks)
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (premiks), Zgranie dźwięku, Premiks (dialogów)
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (dodatkowe), Zgranie muzyki
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (premiks), Zgranie dźwięku, Montaż dialogów (także premiks), Montaż postsynchronów
 • 2013
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (premiks), Zgranie dźwięku
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (montaż)
 • 2009
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (montaż), Montaż postsynchronów, Nagranie postsynchronów, Premiks (dialogi)
 • Zgranie muzyki
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki
 • 2022
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki
 • 2021
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki
 • 2021
  Film fabularny
  Zgranie muzyki (współpraca realizacyjna)
 • 2020
  Film fabularny
  Zgranie muzyki
 • 2019
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizator), Zgranie muzyki (współpraca realizacyjna)
 • 2016
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku (realizator), Zgranie muzyki (współpraca realizacyjna)
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (dodatkowe), Zgranie muzyki
 • Mastering dźwięku
  schowaj

 • 2021
  Film fabularny
  Mastering dźwięku (Dolby Atmos)
 • Udźwiękowienie
  schowaj

 • 2019
  Film fabularny
  Udźwiękowienie
 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Udźwiękowienie
 • 2015
  Film dokumentalny
  Udźwiękowienie
 • 2014
  Film dokumentalny
  Udźwiękowienie
 • ADR
  schowaj

 • 2018
  Film fabularny
  ADR
 • Montaż dialogów
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Atmos), Montaż dialogów
 • 2015
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizacja), Montaż dialogów
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (premiks), Zgranie dźwięku, Montaż dialogów (także premiks), Montaż postsynchronów
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2013
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Zgranie dźwięku, Montaż dialogów, Premiks (dialogów)
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2013
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Montaż dialogów, Premiks (dialogów i efektów synchronicznych)
 • 2012
  Film fabularny
  Montaż dialogów, Montaż postsynchronów, Premiks (dialogi i postsynchrony)
 • 2012
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Postsynchrony (nagranie i montaż), Montaż dialogów, Premiks (dialogów)
 • 2011
  Film fabularny
  Postsynchrony, Montaż dialogów, Premiks (dialogi, postsynchrony)
 • 2011
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie i montaż), Montaż dialogów, Premiks (dialogów i efektów synchronicznych)
 • 2011
  Film fabularny
  Postsynchrony (i gwary), Montaż dialogów, Premiks (dialogi)
 • 2011
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Montaż dialogów
 • 2011
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie i montaż), Montaż dialogów, Premiks (dialogów i postsynchronów)
 • 2010
  Film fabularny
  Montaż dialogów, Premiks (dialogi)
 • 2010
  Film fabularny
  Postsynchrony, Montaż dialogów
 • 2010
  Serial fabularny
  Postsynchrony, Montaż dialogów
 • 2010
  Film fabularny
  Montaż dialogów, Montaż postsynchronów, Nagranie postsynchronów, Premiks (dialogi i postsynchrony)
 • 2009
  Film fabularny
  Montaż dialogów (także premiks dialogów i postsynchronów)
 • 2009
  Serial fabularny
  Montaż dialogów, Premiks (dialogi i postsynchrony)
 • Miks muzyki
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Miks muzyki
 • Postprodukcja dźwięku
  schowaj

 • 2016
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja dźwięku
 • 2012
  Film dokumentalny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2008
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (premiks dialogów)
 • Montaż muzyki
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Atmos), Montaż muzyki
 • Postsynchrony
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie)
 • 2014
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie; nie występuje w napisach)
 • 2013
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Montaż dialogów, Premiks (dialogów i efektów synchronicznych)
 • 2012
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Postsynchrony (nagranie i montaż), Montaż dialogów, Premiks (dialogów)
 • 2012
  Film fabularny
  Postsynchrony, Premiks (dialogów, postsynchronów i efektów dźwiękowych)
 • 2011
  Film fabularny
  Postsynchrony, Montaż dialogów, Premiks (dialogi, postsynchrony)
 • 2011
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie i montaż), Montaż dialogów, Premiks (dialogów i efektów synchronicznych)
 • 2011
  Film fabularny
  Postsynchrony (i gwary), Montaż dialogów, Premiks (dialogi)
 • 2011
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie i montaż), Montaż dialogów, Premiks (dialogów i postsynchronów)
 • 2010
  Film fabularny
  Postsynchrony, Montaż dialogów
 • 2010
  Serial fabularny
  Postsynchrony, Montaż dialogów
 • Montaż postsynchronów
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (premiks), Zgranie dźwięku, Montaż dialogów (także premiks), Montaż postsynchronów
 • 2012
  Film fabularny
  Montaż dialogów, Montaż postsynchronów, Premiks (dialogi i postsynchrony)
 • 2010
  Film fabularny
  Montaż dialogów, Montaż postsynchronów, Nagranie postsynchronów, Premiks (dialogi i postsynchrony)
 • 2009
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (montaż), Montaż postsynchronów, Nagranie postsynchronów, Premiks (dialogi)
 • Montaż dźwięku
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Montaż dźwięku (koordynator)
 • 2010
  Spektakl telewizyjny
  Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku
 • Nagranie muzyki
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Nagranie muzyki (mix)
 • Nagranie postsynchronów
  schowaj

 • 2012
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Nagranie postsynchronów, Premiks (dialogów i efektów dźwiękowych)
 • 2012
  Film fabularny
  Nagranie postsynchronów
 • 2010
  Film fabularny
  Montaż dialogów, Montaż postsynchronów, Nagranie postsynchronów, Premiks (dialogi i postsynchrony)
 • 2009
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (montaż), Montaż postsynchronów, Nagranie postsynchronów, Premiks (dialogi)

Varia
schowaj

Nagrody indywidualne
schowaj

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2024.06.22 03:14:32
© 1998-2024 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.