Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Sebastian Korwin-Kulesza

Również jako: Sebastian Kulesza

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Współpraca montażowa
  schowaj

 • 2023
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2023
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (W NAPISACH OKREŚLENIE FUNKCJI: aSYSTENT MONTAŻYSTY)
 • 2023
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach okreśelnie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2022
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2022
  Film fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2022
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2022
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2022
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2022
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2022
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2022
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2022
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2022
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2022
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2021
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2021
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2021
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2021
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2021
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2020
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2020
  MAGIC MOUNTAINS
  Film fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2020
  Film fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2020
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2020
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2020
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2019 - 2022
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (odcinki: 27-39; w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2019
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2019
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2019
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2019
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2019
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2019
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2019
  Film fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2018
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2018
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2018
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2018
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2018
  Film fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2018
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2018
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2018
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2018
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2018
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2018
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2018
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2018
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2018
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2018
  Nowela
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2018
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2018
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2018
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2017
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2017
  Film fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2017
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2017
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2017
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2017
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2017
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2017
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (Polska; w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2017
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2017
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2017
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2017
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2017
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2017
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2017
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2017
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2017
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2017
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2017
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2017
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2017
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2017
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2017
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2016
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2016
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2016
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2016
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2016
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2016
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2016
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2016
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2016
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2016
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2016
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2016
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2015
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2015
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2015
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2015
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2015
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2015
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2014
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (nie występuje w napisach)
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Współpraca montażowa
 • 2014
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2014
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2014
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Współpraca montażowa
 • 2014
  Film fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2014
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Współpraca montażowa
 • 2013 - 2014
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2013
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2012
  Film fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2012
  Film fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2012
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2011 - 2023
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (odcinki: 92-117)
 • 2011
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2011
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2010
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2010
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa
 • 2010
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2010
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2010
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2010
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2009 - 2020
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty; odcinki: 14-52)
 • 2009
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2009
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2009
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2009
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2008
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2007 - 2009
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2007
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2007
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2006
  Serial dokumentalny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2006
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2006
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2006
  Film fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2006
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2006
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2006
  Film fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2005 - 2007
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty; odcinki: 14-)
 • 2005
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2005
  Film fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2005
  Film fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2005
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2005
  Film fabularny - telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2004 - 2008
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2004
  Film fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2004
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2003
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2002
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2002
  Serial dokumentalny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2001
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2001
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2001
  Serial dokumentalny
  Współpraca montażowa (odcinki: 4-)
 • 2001
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2001
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2000 - 2001
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2000
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2000
  Film fabularny
  Współpraca montażowa
 • 1999
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 1999
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 1999
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa
 • 1999
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 1999
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 1998
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • Postprodukcja obrazu
  schowaj

 • 2017
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • Montaż II
  schowaj

 • 2015 - 2019
  Serial fabularny
  Montaż II
 • 2011
  Serial fabularny
  Montaż II
 • 2010 - 2011
  Serial fabularny
  Montaż II
 • 2007
  Film fabularny
  Montaż II
 • 2006 - 2016
  Serial fabularny
  Montaż II (seria II-X)
 • Współpraca
  schowaj

 • 2010
  Film dokumentalny
  Współpraca
 • Montaż elektroniczny
  schowaj

 • 2003
  Spektakl telewizyjny
  Montaż elektroniczny
 • Montaż
  schowaj

 • 2001
  Film dokumentalny
  Montaż (elektroniczny; WF "Czołówka")
 • Opracowanie graficzne
  schowaj

 • 1999
  Film fabularny - telewizyjny
  Opracowanie graficzne (WF "Czołówka")
 • 1997 - 2010
  Serial fabularny
  Opracowanie graficzne (odcinki: 20-180, 183-220; montaż i opracowanie napisów; od odcinka 49 brzmienie nazwiska: Korwin-Kulesza; WF "Czołówka")
 • Współpraca operatorska
  schowaj

 • 1999
  Film dokumentalny
  Współpraca operatorska
 • Współpraca realizatorska
  schowaj

 • 1998
  Film dokumentalny
  Współpraca realizatorska
 • Obsada aktorska
  schowaj

 • 1997
  Film dokumentalny
  Obsada aktorska, Organizacja produkcji
 • Organizacja produkcji
  schowaj

 • 1997
  Film dokumentalny
  Obsada aktorska, Organizacja produkcji
2023.09.30 01:41:43
© 1998-2023 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.