Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Anna Czepukajtis-Potęga

Również jako: Anna Czepukajtis

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Współpraca montażowa
  schowaj

 • 2017 - 2022
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2017 - 2018
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2017
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa
 • 2017
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2017
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2017
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2017
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2017
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2017
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2017
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2016
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2016
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2016
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2016
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2016
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2016
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2015 - 2019
  Serial dokumentalny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2015
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2015
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2015
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa
 • 2015
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2014 - 2020
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty), On-line
 • 2014
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa, On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż on-line)
 • 2014
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2014
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty), On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż on-line)
 • 2014
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2014
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2013 - 2014
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (także online)
 • 2013
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2012
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa, On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż on-line)
 • 2011
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2011
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa, On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż on-line)
 • 2010
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2010
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2009
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2008 - 2013
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty), On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż on-line)
 • 2008
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2007
  Film fabularny - telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2006 - 2008
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (odcinki: 20-)
 • 2006
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2006
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2006
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2006
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2006
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2006
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa
 • 2006
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2005 - 2007
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty; odcinki: 1-13)
 • 2005
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa, Opracowanie graficzne
 • 2005
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2005
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa
 • 2005
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2004 - 2005
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty), On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż on-line)
 • 2004
  Film fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2003 - 2008
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (odcinki: 1-7; w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2003
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2003
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa
 • 2003
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2003
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2003
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2002
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa
 • 2002
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2002
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa
 • 2002
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2002
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa
 • 2002
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2002
  Film fabularny - telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2002
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa
 • 2002
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2002
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2001
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2001
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2001
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2001
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2000
  Film fabularny - telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2000
  Film fabularny
  Współpraca montażowa
 • 1999 - 2023
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (odcinki: 117-118, 121-123, 126-127, 131-133, 137-139, 142-145, 153-158, 162-164, 168-170, 174-177, 181-184, 190-)
 • 1999
  Film fabularny
  Współpraca montażowa
 • 1999
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 1997
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 1997
  Film fabularny
  Współpraca montażowa
 • 1997
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 1995
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 1995
  Film fabularny
  Współpraca montażowa
 • 1993
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (odcinki: 5, 7-8, 13, 15)
 • 1993
  Film fabularny
  Współpraca montażowa
 • 1993
  Film fabularny - telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 1992
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 1991
  Film fabularny - telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 1989
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa
 • 1989
  Film fabularny - telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 1989
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 1988
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 1988
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Współpraca montażowa
 • 1987
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (odcinki: 2-7)
 • 1987
  Film fabularny - telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 1985
  Film fabularny - telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 1985
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 1985
  Film fabularny - telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 1985
  Film fabularny - telewizyjny
  Współpraca montażowa
  z cyklu TEMIDA
 • 1983
  Film fabularny - telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 1983
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Współpraca montażowa
 • 1982
  Film fabularny - telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 1982
  Film fabularny - telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 1982
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 1979
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 1979
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Współpraca montażowa
 • 1978
  Film fabularny - telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 1978
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Współpraca montażowa
 • 1978
  Film fabularny - telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 1977
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Współpraca montażowa
 • On-line
  schowaj

 • 2015
  Film dokumentalny
  On-line (2003)
 • 2014 - 2020
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty), On-line
 • 2014
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa, On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż on-line)
 • 2014
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty), On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż on-line)
 • 2012
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa, On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż on-line)
 • 2011
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa, On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż on-line)
 • 2008 - 2013
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty), On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż on-line)
 • 2005
  Film dokumentalny
  On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż on-line)
 • 2004 - 2005
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty), On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż on-line)
 • 2003
  Film dokumentalny
  On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż on-line)
 • 2003
  Film dokumentalny
  On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż on-line)
 • 2002
  Film dokumentalny
  On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż on-line)
 • 2002
  Film dokumentalny
  On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż on-line)
 • Opracowanie graficzne
  schowaj

 • 2005
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa, Opracowanie graficzne
 • Montaż
  schowaj

 • 2003
  Film dokumentalny
  Montaż
 • 1988
  Film fabularny - telewizyjny
  Montaż
 • 1984
  Film fabularny - telewizyjny
  Montaż
 • Montaż elektroniczny
  schowaj

 • 2001
  Film dokumentalny
  Montaż elektroniczny
 • 2001
  Film dokumentalny
  Montaż elektroniczny
 • Montaż dźwięku
  schowaj

 • 1990
  Film fabularny - telewizyjny
  Montaż dźwięku
2023.05.17 00:49:47
© 1998-2023 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.