Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Wytwórnia Filmów Oświatowych (Łódź)

Również jako: Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych (Łódź), WFO (Łódź), WFOiPE (Łódź)

 
zwiń

 • 1950. 01. 01
  Data powstania
  na mocy Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 29 grudnia 1949; wytwórnia powstała w wyniku usamodzielnienia działającego od roku 1945 Działu Filmów Oświatowych Instytutu Filmowego
 • 1994
  zmiana nazwy na Wytwórnię Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych
 • 2012
  wyniku komercjalizacji dotychczasowa Instytucja Filmowa WFOiPE przekształcona w spółkę z o.o. pod pierwotną nazwą Wytwórnia Filmów Oświatowych

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń