Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Roger Sieczkowski

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Współpraca montażowa
  schowaj

 • 2021
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa, On-line
 • 2020
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2020
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2020
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2020
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2020
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2019 - 2021
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2019 - 2020
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2019
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2019
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2019
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2019
  Serial dokumentalny
  Współpraca montażowa
 • 2019
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2018
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2018
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2018
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2018
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2018
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2018
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2018
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2017 - 2019
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (odcinki: 14-)
 • 2017
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2017
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2017
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2016
  Film fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2015
  Film fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2015
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2014
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2014
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2014
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Współpraca montażowa
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Współpraca montażowa
 • 2014
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2013
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2012 - 2014
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2012 - 2013
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2011 - 2021
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (odcinki: 118-), On-line
 • 2011
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2011
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2011
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2010
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2010
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2010
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2010
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2010
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2009 - 2020
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty; odcinki: 53-65)
 • 2009
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2009
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2009
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2009
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2009
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2009
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2009
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2008 - 2021
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty; seria II, IV-XXIV, XXVI), Montaż II (seria XIV-XVI, XXV)
 • 2008
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2008
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2008
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2008
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2007
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2007
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2007
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2007
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2007
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2006
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2006
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2006
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2006
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2006
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa
 • 2006
  Film fabularny - telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2006
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2006
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2006
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2006
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2006
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2005
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2005
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (P.A.Y. Studio; w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2005
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2005
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2005
  Film fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2004 - 2008
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2004
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2004
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2004
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2003 - 2011
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2003
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2003
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa
 • 2002
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2002
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2002
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2001 - 2003
  Serial fabularny
  Montaż (PAY Studio; odcinki: 1-3), Współpraca montażowa (odcinki: 20-30), Współpraca realizatorska (odcinki: 4-19)
 • 2001 - 2002
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2001
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2000
  Film fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2000
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa
 • 2000
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2000
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 1999 - 2005
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (odcinki: 11-20, 22, 24-26, 28)
 • 1999 - 2001
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (odcinki: 34-44, 49-57), Współpraca montażowa (odcinki: 9-13; w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 1999 - 2001
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (odcinki: 34-44, 49-57), Współpraca montażowa (odcinki: 9-13; w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 1999 - 2000
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (odcinki: 6-13)
 • 1999
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • On-line
  schowaj

 • 2021
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa, On-line
 • 2020
  Spektakl telewizyjny
  On-line, Obsługa plikowa
 • 2013
  Spektakl telewizyjny
  On-line (asystent)
 • 2013
  Film dokumentalny
  Napisy, On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż on-line)
 • 2011 - 2021
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (odcinki: 118-), On-line
 • 2008
  Film fabularny
  On-line (asystent)
 • 2007
  Film dokumentalny
  On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż on-line)
 • 2006
  Spektakl telewizyjny
  On-line
 • Obsługa plikowa
  schowaj

 • 2020
  Spektakl telewizyjny
  On-line, Obsługa plikowa
 • Napisy
  schowaj

 • 2013
  Film dokumentalny
  Napisy, On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż on-line)
 • Montaż II
  schowaj

 • 2008 - 2021
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty; seria II, IV-XXIV, XXVI), Montaż II (seria XIV-XVI, XXV)
 • Montaż cyfrowy
  schowaj

 • 2005
  Spektakl telewizyjny
  Montaż cyfrowy
 • 2003
  Spektakl telewizyjny
  Montaż cyfrowy
 • 2002
  Spektakl telewizyjny
  Montaż cyfrowy
 • Postprodukcja
  schowaj

 • 2003
  Film dokumentalny
  Postprodukcja (asystent studia)
 • 2003
  Film dokumentalny
  Postprodukcja (asystent studia postprodukcyjnego)
 • 2001
  Serial fabularny
  Postprodukcja (P.A.Y. Studio)
 • Asystent studia postprodukcyjnego
  schowaj

 • 2002
  Film dokumentalny
  Asystent studia postprodukcyjnego
 • Postprodukcja obrazu
  schowaj

 • 2001
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • Montaż
  schowaj

 • 2001 - 2003
  Serial fabularny
  Montaż (PAY Studio; odcinki: 1-3), Współpraca montażowa (odcinki: 20-30), Współpraca realizatorska (odcinki: 4-19)
 • Współpraca realizatorska
  schowaj

 • 2001 - 2003
  Serial fabularny
  Montaż (PAY Studio; odcinki: 1-3), Współpraca montażowa (odcinki: 20-30), Współpraca realizatorska (odcinki: 4-19)
 • Montaż elektroniczny
  schowaj

 • 2000
  Spektakl telewizyjny
  Montaż elektroniczny (współpraca)
 • 2000
  Film fabularny - telewizyjny
  Montaż elektroniczny (współpraca)
2021.09.15 02:15:00
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Fotos-Art Robert PakaPiotr LitwicMuzeum KinematografiiMakuFly Marcin Makowski