Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Roger Sieczkowski

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

    Współpraca montażowa
    schowaj

  • 2022
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
  • 2022
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
  • 2022
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa
  • 2021
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa, On-line
  • 2021
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa, On-line
  • 2021
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
  • 2020
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa
  • 2020
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa
  • 2020
    Serial fabularny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
  • 2020
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa
  • 2020
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
  • 2019 - 2021
    Serial fabularny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
  • 2019 - 2020
    Serial fabularny
    Współpraca montażowa
  • 2019
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
  • 2019
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa
  • 2019
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
  • 2019
    Serial dokumentalny
    Współpraca montażowa
  • 2019
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
  • 2018
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
  • 2018
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
  • 2018
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
  • 2018
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
  • 2018
    Film dokumentalny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
  • 2018
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
  • 2018
    Film dokumentalny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
  • 2017 - 2019
    Serial fabularny
    Współpraca montażowa (odcinki: 14-)
  • 2017
    Film dokumentalny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
  • 2017
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
  • 2017
    Film fabularny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
  • 2016
    Film fabularny
    Współpraca montażowa
  • 2015
    Film fabularny
    Współpraca montażowa
  • 2015
    Film fabularny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
  • 2014
    Film dokumentalny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
  • 2014
    Serial fabularny
    Współpraca montażowa
  • 2014
    Film fabularny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
  • 2014
    Film dokumentalny - fabularyzowany
    Współpraca montażowa
  • 2014
    Film dokumentalny - fabularyzowany
    Współpraca montażowa
  • 2014
    Film fabularny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
  • 2013
    Film fabularny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
  • 2012 - 2014
    Serial fabularny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
  • 2012 - 2013
    Serial fabularny
    Współpraca montażowa
  • 2011 - 2022
    Serial fabularny
    Współpraca montażowa (odcinki: 118-), On-line
  • 2011
    Serial fabularny
    Współpraca montażowa
  • 2011
    Film fabularny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
  • 2011
    Film dokumentalny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
  • 2010
    Serial fabularny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
  • 2010
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
  • 2010
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa
  • 2010
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
  • 2010
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
  • 2009 - 2020
    Serial fabularny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty; odcinki: 53-65)
  • 2009
    Film fabularny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
  • 2009
    Serial fabularny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
  • 2009
    Film fabularny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
  • 2009
    Film fabularny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
  • 2009
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa
  • 2009
    Serial fabularny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
  • 2009
    Serial fabularny
    Współpraca montażowa
  • 2008 - 2022
    Serial fabularny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty; seria II, IV-XXIV, XXVI-XXVIII), Montaż II (seria XIV-XVI, XXV)
  • 2008
    Serial fabularny
    Współpraca montażowa
  • 2008
    Serial fabularny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
  • 2008
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
  • 2008
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
  • 2007
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
  • 2007
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
  • 2007
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
  • 2007
    Serial fabularny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
  • 2007
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
  • 2006
    Serial fabularny
    Współpraca montażowa
  • 2006
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa
  • 2006
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa
  • 2006
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa
  • 2006
    Film dokumentalny
    Współpraca montażowa
  • 2006
    Film fabularny - telewizyjny
    Współpraca montażowa
  • 2006
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
  • 2006
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa
  • 2006
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
  • 2006
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa
  • 2006
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
  • 2005
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa
  • 2005
    Film fabularny
    Współpraca montażowa (P.A.Y. Studio; w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
  • 2005
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
  • 2005
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa
  • 2005
    Film fabularny
    Współpraca montażowa
  • 2004 - 2008
    Serial fabularny
    Współpraca montażowa
  • 2004
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa
  • 2004
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa
  • 2004
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa
  • 2003 - 2011
    Serial fabularny
    Współpraca montażowa
  • 2003
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa
  • 2003
    Film dokumentalny
    Współpraca montażowa
  • 2002
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa
  • 2002
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa
  • 2002
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa
  • 2001 - 2003
    Serial fabularny
    Montaż (PAY Studio; odcinki: 1-3), Współpraca montażowa (odcinki: 20-30), Współpraca realizatorska (odcinki: 4-19)
  • 2001 - 2002
    Serial fabularny
    Współpraca montażowa
  • 2001
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa
  • 2000
    Film fabularny
    Współpraca montażowa
  • 2000
    Film dokumentalny
    Współpraca montażowa
  • 2000
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa
  • 2000
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa
  • 1999 - 2005
    Serial fabularny
    Współpraca montażowa (odcinki: 11-20, 22, 24-26, 28)
  • 1999 - 2001
    Serial fabularny
    Współpraca montażowa (odcinki: 34-44, 49-57), Współpraca montażowa (odcinki: 9-13; w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
  • 1999 - 2001
    Serial fabularny
    Współpraca montażowa (odcinki: 34-44, 49-57), Współpraca montażowa (odcinki: 9-13; w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
  • 1999 - 2000
    Serial fabularny
    Współpraca montażowa (odcinki: 6-13)
  • 1999
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa
  • On-line
    schowaj

  • 2021
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa, On-line
  • 2021
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca montażowa, On-line
  • 2020
    Spektakl telewizyjny
    On-line, Obsługa plikowa
  • 2013
    Spektakl telewizyjny
    On-line (asystent)
  • 2013
    Film dokumentalny
    Napisy, On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż on-line)
  • 2011 - 2022
    Serial fabularny
    Współpraca montażowa (odcinki: 118-), On-line
  • 2008
    Film fabularny
    On-line (asystent)
  • 2007
    Film dokumentalny
    On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż on-line)
  • 2006
    Spektakl telewizyjny
    On-line
  • Obsługa plikowa
    schowaj

  • 2020
    Spektakl telewizyjny
    On-line, Obsługa plikowa
  • Napisy
    schowaj

  • 2013
    Film dokumentalny
    Napisy, On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż on-line)
  • Montaż II
    schowaj

  • 2008 - 2022
    Serial fabularny
    Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty; seria II, IV-XXIV, XXVI-XXVIII), Montaż II (seria XIV-XVI, XXV)
  • Montaż cyfrowy
    schowaj

  • 2005
    Spektakl telewizyjny
    Montaż cyfrowy
  • 2003
    Spektakl telewizyjny
    Montaż cyfrowy
  • 2002
    Spektakl telewizyjny
    Montaż cyfrowy
  • Postprodukcja
    schowaj

  • 2003
    Film dokumentalny
    Postprodukcja (asystent studia)
  • 2003
    Film dokumentalny
    Postprodukcja (asystent studia postprodukcyjnego)
  • 2001
    Serial fabularny
    Postprodukcja (P.A.Y. Studio)
  • Asystent studia postprodukcyjnego
    schowaj

  • 2002
    Film dokumentalny
    Asystent studia postprodukcyjnego
  • Postprodukcja obrazu
    schowaj

  • 2001
    Film fabularny
    Postprodukcja obrazu
  • Montaż
    schowaj

  • 2001 - 2003
    Serial fabularny
    Montaż (PAY Studio; odcinki: 1-3), Współpraca montażowa (odcinki: 20-30), Współpraca realizatorska (odcinki: 4-19)
  • Współpraca realizatorska
    schowaj

  • 2001 - 2003
    Serial fabularny
    Montaż (PAY Studio; odcinki: 1-3), Współpraca montażowa (odcinki: 20-30), Współpraca realizatorska (odcinki: 4-19)
  • Montaż elektroniczny
    schowaj

  • 2000
    Spektakl telewizyjny
    Montaż elektroniczny (współpraca)
  • 2000
    Film fabularny - telewizyjny
    Montaż elektroniczny (współpraca)
2022.11.18 02:02:22
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Fotos-Art Robert PakaPiotr LitwicMuzeum KinematografiiMakuFly Marcin Makowski