Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Jacek Jeleń

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Ewolucje kaskaderskie
  schowaj

 • 2024
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2023
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2023
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2023
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2023
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2022
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2022
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2022
  Spektakl telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2022
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2021 - 2023
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2021
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2021
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2021
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2021
  Spektakl telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2020
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2020
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2020
  Spektakl telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2019
  Spektakl telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2019
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska (skoki spadochronowe)
 • 2019
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (odcinki: 1-2, 4, 7-8), Koordynacja kaskaderska
 • 2019
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2018 - 2019
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (odcinki: 2-), Koordynacja kaskaderska (odcinki: 7-)
 • 2018
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2017
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2017
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2016
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2015 - 2016
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (odcinki: 11-15, 17-), Koordynacja kaskaderska (odcinki: 1-16)
 • 2015
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2015
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2014 - 2019
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (odcinki: 1-4, 7-15), Koordynacja kaskaderska
 • 2013
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2012 - 2024
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2012 - 2014
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2011
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2011
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2011
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
  odcinki:
  JELONKI
 • 2011
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2010 - 2021
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (serie 4-5), Koordynacja kaskaderska
 • 2010
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (odcinki: 1), Koordynacja kaskaderska (odcinki: 1-6, 8-10)
 • 2010
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2010
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 2010
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2009
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2009
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (odcinki: 13), Koordynacja kaskaderska (odcinki: 1-3, 5-13)
 • 2008 - 2023
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (seria I)
 • 2008 - 2009
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (seria 1; nie występuje w napisach)
 • 2008
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2008
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2008
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 2008
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 2007
  Spektakl telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2007
  Spektakl telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2007
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2007
  Spektakl telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 2007
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2007
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2006
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2006
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2006
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2006
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 2006
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2006
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2006
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2005 - 2007
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2005
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2004 - 2005
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska (drugi koordynator)
 • 2004
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2004
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 2004
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2004
  Film fabularny - telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2003 - 2024
  Serial fabularny
  Obsada aktorska (kierowca; odcinki: 306), Ewolucje kaskaderskie
 • 2003 - 2008
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (odcinki: 1-3, 5, 7, 10-11, 13-)
 • 2003 - 2005
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (odcinki: 1-13)
 • 2003 - 2005
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 2003
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2003
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2003
  Film fabularny - telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2002
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2002
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2002
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2002
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2002
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2002
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (odcinki: 6)
 • 2001
  Spektakl telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2001
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2001
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2001
  Film fabularny - telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2001
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2001
  Spektakl telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2000 - 2024
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 2000 - 2001
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (odcinki: 1-8)
 • 2000 - 2001
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (odcinki: 6)
 • 2000
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 2000
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2000
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2000
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 2000
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2000
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2000
  Spektakl telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2000
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2000
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2000
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (w napisach imię: Janusz)
 • 2000
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1999
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (w napisach imię: Andrzej)
 • 1999
  Spektakl telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1999
  Spektakl telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1999
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1999
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1999
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1999
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1999
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1999
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1999
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1999
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1998
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1998
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1998
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach), Koordynacja kaskaderska (nie występuje w napisach)
 • 1997 - 2024
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1997
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1997
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1997
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1997
  Spektakl telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1997
  Spektakl telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1997
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1997
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1997
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1997
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1997
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1997
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1997
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1997
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1996
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1996
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
  odcinki:
  COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ SIĘ ZACZYNA (13), TA MAŁA WIOLONCZELISTKA (14), PRZED MIŁOŚCIĄ NIE UCIEKNIESZ (16)
 • 1996
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1996
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1996
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1996
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1996
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1995
  CUTTHROAT ISLAND
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1995
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (odcinki: 5)
 • 1995
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1995
  Spektakl telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1995
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1994
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1994
  Film fabularny - telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1994
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1994
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1994
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1993 - 1994
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (odcinki: 11-13)
 • 1993
  Film fabularny - telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1993
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1993
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1992
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1992
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1992
  Spektakl telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1992
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1992
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1991
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1991
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1991
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1991
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1991
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1990
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
  odcinki:
  BERLIN (2)
 • 1989
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 1988 - 1990
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • Koordynacja kaskaderska
  schowaj

 • 2024
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2023
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2023
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2023
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2022
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2022
  Serial fabularny
  Koordynacja kaskaderska (zdjęcia lotnicze)
 • 2021 - 2023
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2021
  Film fabularny
  Koordynacja kaskaderska
 • 2021
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2021
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2020
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2020
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2020
  Film fabularny
  Koordynacja kaskaderska
 • 2019 - 2020
  Serial fabularny
  Koordynacja kaskaderska
 • 2019
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska (skoki spadochronowe)
 • 2019
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (odcinki: 1-2, 4, 7-8), Koordynacja kaskaderska
 • 2019
  Film fabularny
  Koordynacja kaskaderska
 • 2018 - 2019
  Serial fabularny
  Koordynacja kaskaderska (seria 2)
 • 2018 - 2019
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (odcinki: 2-), Koordynacja kaskaderska (odcinki: 7-)
 • 2018
  Film fabularny
  Koordynacja kaskaderska
 • 2018
  Spektakl telewizyjny
  Koordynacja kaskaderska
 • 2017
  Film fabularny
  Koordynacja kaskaderska
 • 2017
  Film fabularny
  Koordynacja kaskaderska
 • 2017
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2016
  Film fabularny
  Koordynacja kaskaderska
 • 2016
  Serial fabularny
  Koordynacja kaskaderska
 • 2016
  Film fabularny
  Koordynacja kaskaderska
 • 2015 - 2016
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (odcinki: 11-15, 17-), Koordynacja kaskaderska (odcinki: 1-16)
 • 2015
  Serial fabularny
  Koordynacja kaskaderska
 • 2015
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2015
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2015
  Serial fabularny
  Koordynacja kaskaderska
 • 2015
  Serial fabularny
  Koordynacja kaskaderska
 • 2014 - 2019
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (odcinki: 1-4, 7-15), Koordynacja kaskaderska
 • 2014
  Film fabularny
  Koordynacja kaskaderska
 • 2013
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2012 - 2024
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2012 - 2014
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2012
  Serial fabularny
  Koordynacja kaskaderska (odcinki: 2-)
 • 2012
  Film fabularny
  Koordynacja kaskaderska
 • 2011
  Film fabularny
  Koordynacja kaskaderska (zdjęcia górskie)
 • 2011
  Serial fabularny
  Koordynacja kaskaderska (nie występuje w napisach)
 • 2011
  Film fabularny
  Koordynacja kaskaderska
 • 2011
  Film fabularny
  Koordynacja kaskaderska
 • 2010 - 2021
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (serie 4-5), Koordynacja kaskaderska
 • 2010 - 2011
  Serial fabularny
  Koordynacja kaskaderska
 • 2010
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (odcinki: 1), Koordynacja kaskaderska (odcinki: 1-6, 8-10)
 • 2010
  Serial fabularny
  Koordynacja kaskaderska
 • 2010
  Film fabularny
  Koordynacja kaskaderska
 • 2010
  Spektakl telewizyjny
  Koordynacja kaskaderska
 • 2010
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2009
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (odcinki: 13), Koordynacja kaskaderska (odcinki: 1-3, 5-13)
 • 2009
  Film fabularny
  Koordynacja kaskaderska (nie występuje w napisach)
 • 2008
  Serial fabularny
  Koordynacja kaskaderska
 • 2007
  Serial fabularny
  Koordynacja kaskaderska
 • 2007
  Serial fabularny
  Koordynacja kaskaderska
 • 2006
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska
 • 2004 - 2005
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie, Koordynacja kaskaderska (drugi koordynator)
 • 2002 - 2010
  Serial fabularny
  Obsada aktorska (kierowca samochodu pod który o mało co nie wpadł Mirosław Kubiak), Koordynacja kaskaderska (nie występuje w napisach)
 • 1998
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach), Koordynacja kaskaderska (nie występuje w napisach)
 • Zdjęcia lotnicze
  schowaj

 • 2020
  Serial fabularny
  Zdjęcia lotnicze (koordynacja)
 • 2019
  Film fabularny
  Zdjęcia lotnicze (koordynacja)
 • Obsada aktorska
  schowaj

 • 2017
  Serial fabularny
  Obsada aktorska (rowerzysta)
  odcinki:
  118
 • 2013
  Serial fabularny
  Obsada aktorska
  odcinki:
  GDYBY MOŻNA BYŁO COFNĄĆ CZAS (14)
 • 2008
  Serial fabularny
  Obsada aktorska (kierowca)
  odcinki:
  3
 • 2006
  Serial fabularny
  Obsada aktorska (zamaskowany osobnik; w "Epilogu z Kruszonem")
  odcinki:
  TAK MOGŁO BYĆ (14)
 • 2004
  Serial fabularny
  Obsada aktorska ("Iks")
  odcinki:
  10
 • 2003 - 2024
  Serial fabularny
  Obsada aktorska (kierowca; odcinki: 306), Ewolucje kaskaderskie
 • 2003
  Film fabularny
  Obsada aktorska (zabity partyzant)
 • 2002 - 2010
  Serial fabularny
  Obsada aktorska (kierowca samochodu pod który o mało co nie wpadł Mirosław Kubiak), Koordynacja kaskaderska (nie występuje w napisach)
 • 2001
  Serial fabularny
  Obsada aktorska (dubler Pawła Pabisiaka w scenie kaskaderskiej skoku z balkonu)
  odcinki:
  514
 • 2000
  Serial fabularny
  Obsada aktorska
  odcinki:
  SERWANTKA GENERAŁOWEJ (3)
 • 1999
  Film fabularny
  Obsada aktorska
 • 1998
  Serial fabularny
  Obsada aktorska
  odcinki:
  31
 • Zabezpieczenie kaskaderskie
  schowaj

 • 2008
  Film fabularny
  Zabezpieczenie kaskaderskie (przy zdjęciach lotniczych)
 • Konsultacja
  schowaj

 • 2008 - 2009
  Serial fabularny
  Konsultacja (kaskaderska)
 • 2008
  Etiuda szkolna
  Konsultacja (kaskaderska)
 • 1997
  Spektakl telewizyjny
  Konsultacja (kaskaderska)
2024.02.18 01:22:10
© 1998-2024 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.