Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Piotr Nowacki

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Efekty pirotechniczne
  schowaj

 • 2024
  Serial fabularny
  Efekty pirotechniczne (technik)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty specjalne (na planie; senior technik), Efekty pirotechniczne (senior technik)
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne (senior technik)
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty pirotechniczne (senior technik)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne (senior technik)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne (technik)
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty pirotechniczne (technik senior)
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2021
  Serial fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne (technik senior)
 • 2020
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2020
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2020
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne (technik senior)
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Efekty pirotechniczne
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Efekty pirotechniczne
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Efekty pirotechniczne
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne (dodatkowe)
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Efekty pirotechniczne
 • 2018
  Serial fabularny
  Efekty pirotechniczne (odcinki: 7)
 • 2018
  Serial fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2018
  Spektakl telewizyjny
  Efekty pirotechniczne
 • 2017 - 2019
  Serial fabularny
  Efekty pirotechniczne (w napisach nazwisko: Szopen-Nowacki; odcinki: 1-13)
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne (technik)
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Efekty pirotechniczne
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Efekty pirotechniczne
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne (technik)
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Efekty pirotechniczne
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Efekty pirotechniczne
 • 2014
  Serial fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2013
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2013
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2012
  Serial fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2011
  Etiuda szkolna
  Efekty pirotechniczne (asystent)
 • 2011
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2010
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2010
  Film fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2010
  Serial fabularny
  Efekty pirotechniczne
 • 2008 - 2013
  Serial fabularny
  Efekty pirotechniczne (odcinki: 53- ; w napisach nazwisko: Szopen-Nowacki)
 • Efekty specjalne
  schowaj

 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (sfx; technik)
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty specjalne (na planie; senior technik), Efekty pirotechniczne (senior technik)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (starszy technik sfx)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (technik fx)
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty specjalne (koordynator sfx)
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty specjalne (na planie)
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (starszy technik sfx; odcinki: 1-3, 6)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty specjalne (sfx technik)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty specjalne (technik sfx)
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (starszy technik sfx)
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (senior technik)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty specjalne (senior technician)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty specjalne (technik sfx)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty specjalne (technik fx)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty specjalne (sfx)
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty specjalne (technik sfx)
  odcinki:
  MOCNO, NOCNA ZMIANA
 • 2021
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (senior sfx)
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty specjalne (technik)
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty specjalne (na planie)
 • 2020
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (technik)
 • 2020
  Etiuda szkolna
  Efekty specjalne
 • 2019
  Serial fabularny
  Efekty specjalne
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty specjalne
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty specjalne (technik)
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty specjalne (sfx; technik na planie)
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty specjalne (sfx; technik)
 • 2018
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Efekty specjalne (na planie; w Polsce)
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty specjalne (senior technik)
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty specjalne
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty specjalne (na planie)
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Efekty specjalne
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty specjalne
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty specjalne (vfx; polska ekipa)
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Efekty specjalne (deszcz )
 • 2013
  Film fabularny
  Efekty specjalne
 • 2010
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty specjalne
 • Ewolucje kaskaderskie
  schowaj

 • 2020
  Film fabularny
  Obsada aktorska (rozstrzeliwany więzień), Ewolucje kaskaderskie
 • 2015 - 2016
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (odcinki: 1-10)
 • 2010
  Film fabularny
  Kierownictwo planu, Ewolucje kaskaderskie
 • 2005
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2005
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2004
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2003
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2003
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2003
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2002 - 2003
  Cykl fabularny
  Kierownictwo planu (odcinki: "Falko", "Rejn", "Argo", "Bimber", "Max", "Rol"), Ewolucje kaskaderskie (odcinki: "Rol")
 • 2002
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2002
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2001
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2000
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1999
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1998
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • Obsada aktorska
  schowaj

 • 2020
  Film fabularny
  Obsada aktorska (rozstrzeliwany więzień), Ewolucje kaskaderskie
 • 1998
  Serial fabularny
  Obsada aktorska (stangret)
  odcinki:
  1883 (1)
 • Zabezpieczenie pirotechniczne
  schowaj

 • 2018
  Etiuda szkolna
  Zabezpieczenie pirotechniczne (w napisach nazwisko: Szopen)
 • Kierownictwo planu
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny
  Kierownictwo planu
 • 2011 - 2023
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu
 • 2011
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Kierownictwo planu, Koordynacja kaskaderska
 • 2010
  Film fabularny
  Kierownictwo planu, Ewolucje kaskaderskie
 • 2009
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Kierownictwo planu
  z cyklu DEKALOG 89+
 • 2009
  Film fabularny
  Kierownictwo planu
 • 2008 - 2009
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu (odcinki: 2-)
 • 2007 - 2008
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu (odcinki: 1-39)
 • 2005 - 2008
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu (seria II)
 • 2002 - 2003
  Cykl fabularny
  Kierownictwo planu (odcinki: "Falko", "Rejn", "Argo", "Bimber", "Max", "Rol"), Ewolucje kaskaderskie (odcinki: "Rol")
 • 2001
  Film fabularny
  Kierownictwo planu
 • Dyżurny planu
  schowaj

 • 2013
  Film fabularny
  Dyżurny planu
 • 2002
  Film fabularny
  Dyżurny planu
 • Zabezpieczenie kaskaderskie
  schowaj

 • 2012
  Etiuda szkolna
  Zabezpieczenie kaskaderskie
 • Współpraca pirotechniczna
  schowaj

 • 2011
  Film fabularny
  Współpraca pirotechniczna
 • Koordynacja kaskaderska
  schowaj

 • 2011
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Kierownictwo planu, Koordynacja kaskaderska
 • Kierownictwo produkcji
  schowaj

 • 2010
  Film fabularny
  Kierownictwo produkcji
 • Współpraca dekoratorska
  schowaj

 • 2008
  Film fabularny
  Współpraca dekoratorska
 • Konsultacja
  schowaj

 • 2007
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kaskaderskich)

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2024.02.14 01:37:26
© 1998-2024 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.