Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Piotr Zimoń

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Kierownictwo planu
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Kierownictwo planu (współpraca)
 • 2021
  Film fabularny
  Kierownictwo planu, Obsługa planu (techniczna)
 • 2021
  Film fabularny
  Obsada aktorska (pacjent na oddziale psychiatrycznym), Kierownictwo planu
 • 2021
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu
 • 2021
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu
 • 2021
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu
 • 2021
  Film fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (kamera, obiektywy), Obsługa planu
 • 2020
  Cykl fabularny
  Kierownictwo planu
  odcinki:
  KONTROLA. ODCINEK SPECJALNY
 • 2020
  Film fabularny
  Obsada aktorska, Kierownictwo planu, Sprzęt (kamerowy)
 • 2020
  Serial fabularny
  Obsada aktorska, Kierownictwo planu, Sprzęt (kamerowy)
 • 2020
  Spektakl telewizyjny
  Kierownictwo planu
 • 2020
  Film fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (kamera, obiektywy)
 • 2019
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Kierownictwo planu
 • 2019
  Film fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu (techniczna)
 • 2019
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu (techniczna)
 • 2019
  Film fabularny
  Kierownictwo planu
 • 2019
  Film fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu
 • 2019
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu
 • 2019
  Film fabularny
  Kierownictwo planu
 • 2019
  Film fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu (techniczna)
 • 2019
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu (techniczna)
 • 2019
  Film fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu
 • 2019
  Film fabularny
  Kierownictwo planu (Polska)
 • 2019
  Film fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2018
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (zdjęciowy), Obsługa planu
 • 2018
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu (odcinki: 4-7)
 • 2018
  Film fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2018
  Film fabularny
  Kierownictwo planu
 • 2018
  Film fabularny
  Kierownictwo planu
 • 2018
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2018
  Film fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (zdjęciowy), Obsługa planu
 • 2018
  Film fabularny
  Kierownictwo planu
 • 2018
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (dyżurny)
 • 2017
  Film fabularny
  Kierownictwo planu
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Kierownictwo planu
 • 2017
  Film fabularny
  Kierownictwo planu
 • 2017
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Kierownictwo planu
 • 2017
  Film fabularny
  Kierownictwo planu
 • 2017
  Film fabularny
  Kierownictwo planu
 • 2016
  Film fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (kamerowy), Koproducent
 • 2016
  Film fabularny
  Kierownictwo planu
 • 2016
  Film fabularny
  Kierownictwo planu (polska ekipa)
 • 2016
  Film fabularny
  Kierownictwo planu
 • 2016
  Film fabularny
  Kierownictwo planu
 • 2015
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Kierownictwo planu
 • 2015
  Film fabularny
  Kierownictwo planu
 • 2014 - 2016
  PIELĘGNIARKI
  Serial paradokumentalny
  Kierownictwo planu
 • 2014
  Film fabularny
  Kierownictwo planu (także w II ekipie)
 • 2014
  Film fabularny
  Kierownictwo planu
 • 2013
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu (odcinki: 1)
  odcinki:
  SERIA 3
 • 2012 - 2013
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu (odcinki: 1)
 • 2012 - 2013
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu (nie występuje w napisach)
 • 2012
  Film fabularny
  Kierownictwo planu (II ekipa), Dyżurny planu
 • 2012
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu (II ekipa), Dyżurny planu
 • 2011 - 2013
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu (odcinki: 53-)
 • 2011
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu (II ekipa), Dyżurny planu
 • 2011
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu
 • 2011
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu
 • 2010
  Film fabularny
  Kierownictwo planu, Dyżurny planu
 • 2008
  Film fabularny
  Kierownictwo planu
 • Sprzęt
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2022
  Serial fabularny
  Sprzęt (dyżurny)
 • 2021
  Film fabularny
  Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu (techniczna)
 • 2021
  Serial fabularny
  Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu (techniczna)
 • 2021
  Film fabularny
  Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu (techniczna)
 • 2021
  Serial fabularny
  Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu (techniczna)
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2021
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu
 • 2021
  Film fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (kamera, obiektywy), Obsługa planu
 • 2020
  Film fabularny
  Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu (techniczna)
 • 2020
  Serial fabularny
  Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu (techniczna)
 • 2020
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2020
  Film fabularny
  Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu (techniczna)
 • 2020
  Film fabularny
  Obsada aktorska, Kierownictwo planu, Sprzęt (kamerowy)
 • 2020
  Serial fabularny
  Obsada aktorska, Kierownictwo planu, Sprzęt (kamerowy)
 • 2020
  Film fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (kamera, obiektywy)
 • 2019
  Film fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu (techniczna)
 • 2019
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu (techniczna)
 • 2019
  Film fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu
 • 2019
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu
 • 2019
  Film fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu (techniczna)
 • 2019
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu (techniczna)
 • 2019
  Film fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu
 • 2019
  Film fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2018
  Serial fabularny
  Sprzęt (dyżurny)
 • 2018
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (zdjęciowy), Obsługa planu
 • 2018
  Film fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2018
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2018
  Film fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (zdjęciowy), Obsługa planu
 • 2018
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (dyżurny)
 • 2017
  Film fabularny
  Sprzęt (kamera)
 • 2016
  Film fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (kamerowy), Koproducent
 • 2016
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2016
  Film fabularny
  Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu (techniczna)
 • 2016
  Serial fabularny
  Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu (techniczna)
 • Obsługa planu
  schowaj

 • 2021
  Film fabularny
  Kierownictwo planu, Obsługa planu (techniczna)
 • 2021
  Film fabularny
  Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu (techniczna)
 • 2021
  Serial fabularny
  Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu (techniczna)
 • 2021
  Film fabularny
  Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu (techniczna)
 • 2021
  Serial fabularny
  Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu (techniczna)
 • 2021
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu
 • 2021
  Film fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (kamera, obiektywy), Obsługa planu
 • 2020
  Film fabularny
  Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu (techniczna)
 • 2020
  Serial fabularny
  Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu (techniczna)
 • 2020
  Film fabularny
  Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu (techniczna)
 • 2019
  Film fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu (techniczna)
 • 2019
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu (techniczna)
 • 2019
  Film fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu
 • 2019
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu
 • 2019
  Film fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu (techniczna)
 • 2019
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu (techniczna)
 • 2019
  Film fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu
 • 2018
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (zdjęciowy), Obsługa planu
 • 2018
  Film fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (zdjęciowy), Obsługa planu
 • 2016
  Film fabularny
  Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu (techniczna)
 • 2016
  Serial fabularny
  Sprzęt (kamerowy), Obsługa planu (techniczna)
 • 2011
  Film fabularny
  Obsługa planu (techniczna)
 • Obsada aktorska
  schowaj

 • 2021
  Film fabularny
  Obsada aktorska (pacjent na oddziale psychiatrycznym), Kierownictwo planu
 • 2020
  Film fabularny
  Obsada aktorska, Kierownictwo planu, Sprzęt (kamerowy)
 • 2020
  Serial fabularny
  Obsada aktorska, Kierownictwo planu, Sprzęt (kamerowy)
 • 2011
  Serial fabularny
  Obsada aktorska ("Słaby")
  odcinki:
  12
 • 2009
  Serial fabularny
  Obsada aktorska (dyżurny planu)
  odcinki:
  35
 • 2006
  Film fabularny
  Obsada aktorska, Dyżurny planu
 • Dyżurny planu
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny
  Dyżurny planu
 • 2016
  Serial fabularny
  Dyżurny planu
 • 2016
  Film fabularny
  Dyżurny planu
 • 2015
  Film fabularny
  Dyżurny planu
 • 2015
  Serial fabularny
  Dyżurny planu
 • 2015
  Film fabularny
  Dyżurny planu
 • 2014
  Serial fabularny
  Dyżurny planu
 • 2014
  Film fabularny
  Dyżurny planu
 • 2014
  Film fabularny
  Dyżurny planu
 • 2014
  Serial fabularny
  Dyżurny planu
 • 2013
  Film fabularny
  Dyżurny planu
 • 2013
  Film fabularny
  Dyżurny planu (podczas 9 dni zdjęciowych w dniach 10 - 25 lutego 2012)
 • 2013
  Film fabularny
  Dyżurny planu
 • 2012 - 2014
  Serial animowany
  Dyżurny planu (odcinki: 1-13)
 • 2012
  Film fabularny
  Kierownictwo planu (II ekipa), Dyżurny planu
 • 2012
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu (II ekipa), Dyżurny planu
 • 2011
  Serial fabularny
  Kierownictwo planu (II ekipa), Dyżurny planu
 • 2011
  Film fabularny
  Dyżurny planu
  odcinki:
  JELONKI
 • 2010 - 2013
  Serial fabularny
  Dyżurny planu (odcinki: 40-78)
 • 2010
  Film fabularny
  Dyżurny planu
 • 2010
  Film fabularny
  Kierownictwo planu, Dyżurny planu
 • 2010
  Film fabularny
  Dyżurny planu
 • 2010
  Film fabularny
  Dyżurny planu
 • 2009
  Serial fabularny
  Dyżurny planu
 • 2009
  Film fabularny - telewizyjny
  Dyżurny planu
 • 2009
  Film fabularny
  Dyżurny planu
 • 2009
  Film fabularny
  Dyżurny planu
 • 2008 - 2009
  Serial fabularny
  Dyżurny planu
 • 2008
  Film fabularny
  Dyżurny planu
 • 2008
  Film fabularny
  Dyżurny planu
 • 2008
  Serial fabularny
  Dyżurny planu
 • 2007
  Film fabularny
  Dyżurny planu
 • 2007
  Serial fabularny
  Dyżurny planu
 • 2006
  Film fabularny
  Obsada aktorska, Dyżurny planu
 • 2004
  Film dokumentalny
  Dyżurny planu
 • 2000 - 2022
  Serial fabularny
  Dyżurny planu
 • Koproducent
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Kierownictwo planu, Sprzęt (kamerowy), Koproducent
 • 2015
  Film fabularny
  Koproducent
 • 2015
  Film fabularny
  Koproducent
 • Obsługa techniczna
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Obsługa techniczna
 • Asystent kierownika planu
  schowaj

 • 2015
  Film fabularny
  Asystent kierownika planu (Polska)
 • 2015
  Film fabularny
  Asystent kierownika planu
 • Producent wykonawczy
  schowaj

 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Producent wykonawczy
 • Budowa dekoracji
  schowaj

 • 2010
  Film fabularny
  Budowa dekoracji (Polska)
 • 2001
  Serial fabularny
  Budowa dekoracji (nie występuje w napisach)
 • 1998 - 2003
  Serial fabularny
  Budowa dekoracji (nie występuje w napisach)
 • Wózkarz
  schowaj

 • 2006
  Film fabularny
  Wózkarz
 • 2006
  Film fabularny
  Wózkarz (pomocnik; ekipa polska)
 • 2006
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Wózkarz (w napisach nazwisko: Zimoj)
 • 2006
  Film fabularny
  Wózkarz
 • 2006
  Serial fabularny
  Wózkarz
 • Rekwizyty
  schowaj

 • 2006 - 2007
  Serial fabularny
  Rekwizyty (seria I)
 • Współpraca scenograficzna
  schowaj

 • 2004 - 2006
  Serial fabularny
  Współpraca scenograficzna
 • 2002
  Film fabularny
  Współpraca scenograficzna
 • 2002
  Film fabularny
  Współpraca scenograficzna
 • 2002
  Serial fabularny
  Współpraca scenograficzna
 • 2001
  Serial fabularny
  Współpraca scenograficzna
 • Adaptacje plenerów
  schowaj

 • 2000
  Serial fabularny
  Adaptacje plenerów
2022.08.17 01:24:47
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego