Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE!
W tytułach filmów w wyszukiwarce nie uwzględniamy występujących w nich znaków przestankowych.
Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Ewa Drobiec

Charakteryzator. Członek Polskiej Akademii Filmowej.

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Charakteryzacja
  schowaj

 • 2024
  Serial fabularny
  Charakteryzacja
  odcinki:
  836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921
 • 2024
  Spektakl telewizyjny
  Charakteryzacja
 • 2023
  Film fabularny - telewizyjny
  Charakteryzacja
 • 2023
  Serial fabularny
  Charakteryzacja
  odcinki:
  761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835
 • 2023
  Film fabularny
  Charakteryzacja
 • 2023
  Film fabularny - telewizyjny
  Charakteryzacja
 • 2022 - 2023
  Serial fabularny
  Charakteryzacja
 • 2022
  Spektakl telewizyjny
  Charakteryzacja
 • 2022
  Serial fabularny
  Charakteryzacja (zdjęcia zimowe)
 • 2022
  Serial fabularny
  Charakteryzacja, Efekty charakteryzatorskie
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Charakteryzacja, Obsada aktorska (gość w barze)
 • 2021
  Serial fabularny
  Charakteryzacja
 • 2021
  Film fabularny
  Charakteryzacja (zdjęcia zimowe)
 • 2021
  Film fabularny
  Charakteryzacja
 • 2021
  Film fabularny
  Charakteryzacja, Efekty charakteryzatorskie
 • 2020
  Film fabularny
  Charakteryzacja, Efekty charakteryzatorskie
 • 2019
  Spektakl telewizyjny
  Charakteryzacja
 • 2019
  Film fabularny
  Charakteryzacja (Billa Pullmana)
 • 2018
  Film fabularny
  Charakteryzacja
 • 2018
  Spektakl telewizyjny
  Charakteryzacja
 • 2018
  Film fabularny
  Charakteryzacja
 • 2018
  Film fabularny
  Charakteryzacja
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Charakteryzacja
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Charakteryzacja, Obsada aktorska (pani), Efekty charakteryzatorskie
 • 2017
  Film fabularny
  Charakteryzacja
 • 2016
  Film fabularny
  Charakteryzacja (charakteryzator osobisty Jima Carrey's)
 • 2016
  Film fabularny
  Charakteryzacja, Efekty charakteryzatorskie
 • 2015
  Film fabularny
  Charakteryzacja, Efekty specjalne (fantomy)
 • 2014
  Film fabularny
  Charakteryzacja, Charakteryzacja specjalna
 • 2014
  Film fabularny
  Charakteryzacja
 • 2014
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Charakteryzacja
 • 2014
  Film fabularny
  Charakteryzacja, Efekty charakteryzatorskie
 • 2013
  Film fabularny
  Charakteryzacja, Efekty specjalne
 • 2013
  Spektakl telewizyjny
  Charakteryzacja
 • 2012
  Film fabularny
  Charakteryzacja
 • 2012
  Film fabularny
  Charakteryzacja, Efekty specjalne
 • 2011
  Film fabularny
  Charakteryzacja
 • 2010
  Film fabularny
  Charakteryzacja
 • 2010
  Film fabularny
  Charakteryzacja, Obsada aktorska
 • 2009
  Film fabularny
  Charakteryzacja
 • 2009
  Film fabularny
  Charakteryzacja
 • 2009
  Film fabularny
  Charakteryzacja
 • 2009
  Film fabularny
  Charakteryzacja
 • 2009
  Film fabularny
  Charakteryzacja, Obsada aktorska
 • 2008
  Film fabularny
  Charakteryzacja
 • 2007
  Serial fabularny
  Charakteryzacja
 • 2007
  Spektakl telewizyjny
  Charakteryzacja
 • 2007
  Serial fabularny
  Charakteryzacja
 • 2007
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Charakteryzacja
 • 2007
  Film fabularny
  Charakteryzacja
 • 2006
  Spektakl telewizyjny
  Charakteryzacja
 • 2006
  Film fabularny
  Charakteryzacja
 • 2006
  Film fabularny
  Charakteryzacja
 • 2005 - 2008
  Serial fabularny
  Charakteryzacja
 • 2005
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Charakteryzacja
 • 2005
  Film dokumentalny
  Charakteryzacja
 • 2005
  Film fabularny
  Charakteryzacja
 • 2005
  Film fabularny
  Charakteryzacja
 • 2005
  Film fabularny
  Charakteryzacja
 • 2004
  Serial fabularny
  Charakteryzacja
  odcinki:
  7, 8, 9, 10, 11, 12
 • 2004
  Etiuda szkolna
  Charakteryzacja
 • 2004
  Film fabularny
  Charakteryzacja
 • 2004
  Film fabularny
  Charakteryzacja
 • 2003 - 2024
  Serial fabularny
  Charakteryzacja
 • 2003
  Spektakl telewizyjny
  Charakteryzacja
 • 2003
  Serial fabularny
  Charakteryzacja
  odcinki:
  1, 2, 3, 4, 5, 6
 • 2003
  Film fabularny
  Charakteryzacja, Obsada aktorska
 • 2003
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Kostiumy, Charakteryzacja
 • 2003
  Serial fabularny
  Charakteryzacja
 • 2002
  Film fabularny
  Charakteryzacja
 • 2002
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Charakteryzacja
 • 2002
  Film fabularny
  Charakteryzacja
 • 2002
  Serial fabularny
  Charakteryzacja
 • 2002
  Spektakl telewizyjny
  Charakteryzacja
 • 2001
  Spektakl telewizyjny
  Charakteryzacja
 • 2001
  Film fabularny
  Charakteryzacja
 • 2001
  Film fabularny
  Charakteryzacja
 • 2000
  Film fabularny
  Charakteryzacja
 • 1999 - 2000
  Serial fabularny
  Charakteryzacja (odcinki: 31-60, 65-150)
 • 1999
  Film fabularny
  Charakteryzacja
 • Charakteryzator II
  schowaj

 • 2023
  Serial fabularny
  Charakteryzator II
 • 2022
  Film fabularny
  Charakteryzator II
 • Współpraca charakteryzatorska
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Współpraca charakteryzatorska
 • 2000
  Serial fabularny
  Współpraca charakteryzatorska
  odcinki:
  4, 5, 8, 14
 • 2000
  Serial fabularny
  Współpraca charakteryzatorska
 • 2000
  Film fabularny
  Współpraca charakteryzatorska
 • 2000
  Film fabularny
  Współpraca charakteryzatorska
 • 2000
  Film fabularny
  Współpraca charakteryzatorska
 • 1999
  Serial fabularny
  Współpraca charakteryzatorska
 • 1998
  Film fabularny
  Współpraca charakteryzatorska
 • 1997
  Film fabularny
  Współpraca charakteryzatorska
 • 1997
  Film fabularny
  Współpraca charakteryzatorska
 • 1997
  Film fabularny
  Współpraca charakteryzatorska
 • 1997
  Film fabularny
  Współpraca charakteryzatorska
 • Efekty charakteryzatorskie
  schowaj

 • 2022
  Serial fabularny
  Charakteryzacja, Efekty charakteryzatorskie
 • 2021
  Film fabularny
  Charakteryzacja, Efekty charakteryzatorskie
 • 2020 - 2022
  Serial fabularny
  Efekty charakteryzatorskie
 • 2020
  Film fabularny
  Charakteryzacja, Efekty charakteryzatorskie
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Charakteryzacja, Obsada aktorska (pani), Efekty charakteryzatorskie
 • 2016
  Film fabularny
  Charakteryzacja, Efekty charakteryzatorskie
 • 2014
  Film fabularny
  Charakteryzacja, Efekty charakteryzatorskie
 • Obsada aktorska
  schowaj

 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Charakteryzacja, Obsada aktorska (gość w barze)
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Charakteryzacja, Obsada aktorska (pani), Efekty charakteryzatorskie
 • 2010
  Film fabularny
  Charakteryzacja, Obsada aktorska
 • 2009
  Film fabularny
  Charakteryzacja, Obsada aktorska
 • 2003
  Film fabularny
  Charakteryzacja, Obsada aktorska
 • Prace plastyczne
  schowaj

 • 2019
  Film fabularny
  Prace plastyczne
 • Efekty specjalne
  schowaj

 • 2015
  Film fabularny
  Charakteryzacja, Efekty specjalne (fantomy)
 • 2013
  Film fabularny
  Charakteryzacja, Efekty specjalne
 • 2012
  Film fabularny
  Charakteryzacja, Efekty specjalne
 • Charakteryzacja specjalna
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny
  Charakteryzacja, Charakteryzacja specjalna
 • Kostiumy
  schowaj

 • 2003
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Kostiumy, Charakteryzacja
 • Asystent charakteryzatora
  schowaj

 • 2000
  Film fabularny
  Asystent charakteryzatora
 • Współpraca kostiumograficzna
  schowaj

 • 1996
  Film fabularny - telewizyjny
  Współpraca kostiumograficzna
 • Współpraca produkcyjna
  schowaj

 • 1994
  Film fabularny - telewizyjny
  Współpraca produkcyjna

Nagrody indywidualne
schowaj

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2024.06.10 01:46:52
© 1998-2024 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.