Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Sebastian Witkowski

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Zgranie dźwięku
  schowaj

 • 2023
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku
 • 2023
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku
 • 2023
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2023
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2023
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2022
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2022
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2022
  Spektakl telewizyjny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2022
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 2022
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2022
  Film fabularny
  Miks dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2022
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2022
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 2022
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2022
  Film animowany
  Zgranie dźwięku
 • 2022
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2022
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 2021
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 2021
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku
 • 2021
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2021
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2021
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Sound design, Edycja muzyki
 • 2021
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Montaż muzyki
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Gwary
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2020
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku (Soundmaking)
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku
 • 2020
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2020
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2020
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku
 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2020
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku
 • 2020
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku
 • 2020
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku
 • 2020
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 2020
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Koproducent, Postsynchrony (nagranie), Sound design
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku
 • 2019
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku
 • 2019
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2019
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku
 • 2018
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2018
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku
 • 2018
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2018
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku
 • 2018
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 2017
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Koproducent, Sound design, Montaż dialogów
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postsynchrony (nagranie), Sound design
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Koproducent, Sound design
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postsynchrony (nagranie), Sound design, Montaż dialogów
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Koproducent, Postsynchrony (nagranie), Zgranie muzyki
 • 2015
  Film fabularny
  Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Nagranie muzyki (realizacja), Miks muzyki
 • 2015
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Nagranie muzyki, Zgranie muzyki
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Koproducent
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Wykonanie muzyki (gitara basowa, chórki), Zgranie dźwięku (realizator), Zgranie muzyki, Realizacja nagrań, Gwary
 • 2013
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku
 • 2012
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku (wersja polska)
 • 2011
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2009
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Realizacja muzyki
 • Dźwięk
  schowaj

 • 2023
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2022
  Spektakl telewizyjny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Gwary
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2020
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku
 • 2020
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku
 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Koproducent, Postsynchrony (nagranie), Sound design
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2018
  Spektakl telewizyjny
  Dźwięk
 • 2018
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku
 • 2018
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2018
  Serial fabularny
  Dźwięk
 • 2017
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Miks dźwięku, Sound design
 • 2017
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Koproducent, Sound design, Montaż dialogów
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postsynchrony (nagranie), Sound design
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Koproducent, Sound design
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postsynchrony (nagranie), Sound design, Montaż dialogów
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Koproducent, Postsynchrony (nagranie), Zgranie muzyki
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • 2015
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Nagranie muzyki, Zgranie muzyki
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Koproducent
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Wykonanie muzyki (gitara basowa, chórki), Zgranie dźwięku (realizator), Zgranie muzyki, Realizacja nagrań, Gwary
 • 2014
  Film animowany
  Dźwięk
 • 2013
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku
 • 2011
  Film dokumentalny
  Dźwięk
 • 2011
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2010
  Film animowany
  Dźwięk, Miks dźwięku, Reżyseria nagrań (muzyka Jana Duszyńskiego)
 • Postprodukcja dźwięku
  schowaj

 • 2023
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku
 • 2023
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2023
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja dźwięku
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2022
  Spektakl telewizyjny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2019
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Postprodukcja dźwięku
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2018
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2017
  Serial fabularny
  Udźwiękowienie (odcinki: 2-13), Postprodukcja dźwięku
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2013
  Film dokumentalny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2011
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2001
  Film fabularny
  Współpraca dźwiękowa, Postprodukcja dźwięku
 • Montaż dźwięku
  schowaj

 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2021
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2019
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2018 - 2019
  Serial fabularny
  Montaż dźwięku
 • 2017
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Miks dźwięku, Sound design
 • 2017
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2015
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Nagranie muzyki, Zgranie muzyki
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Koproducent
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Wykonanie muzyki (gitara basowa, chórki), Zgranie dźwięku (realizator), Zgranie muzyki, Realizacja nagrań, Gwary
 • 2013
  Spektakl telewizyjny
  Montaż dźwięku
 • 2010
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Montaż dźwięku
 • Zgranie muzyki
  schowaj

 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Zgranie muzyki, Postprodukcja dźwięku
 • 2023
  Film fabularny
  Zgranie muzyki
 • 2019
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Nagranie muzyki, Zgranie muzyki
 • 2018
  Film fabularny
  Nagranie muzyki, Zgranie muzyki
 • 2017
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie), Nagranie muzyki, Zgranie muzyki
 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie muzyki
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Koproducent, Postsynchrony (nagranie), Zgranie muzyki
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie muzyki
 • 2015
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Nagranie muzyki, Zgranie muzyki
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie muzyki, Realizacja nagrań
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Wykonanie muzyki (gitara basowa, chórki), Zgranie dźwięku (realizator), Zgranie muzyki, Realizacja nagrań, Gwary
 • 2013
  Film fabularny
  Zgranie muzyki
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Nagranie muzyki, Zgranie muzyki, Montaż muzyki
 • Miks muzyki
  schowaj

 • 2023
  Film fabularny
  Miks muzyki (5.1)
 • 2023
  Film fabularny
  Miks muzyki (5.1)
 • 2022
  Film fabularny
  Miks muzyki (5.1)
 • 2018
  Film fabularny
  Mastering muzyki, Miks muzyki
 • 2018
  Film fabularny
  Miks muzyki
 • 2018
  Spektakl telewizyjny
  Nagranie muzyki, Miks muzyki
 • 2017
  Film dokumentalny
  Nagranie muzyki (Soundmaking Studio), Miks muzyki (Soundmaking Studio)
 • 2017
  Film dokumentalny
  Miks muzyki
 • 2016
  Film dokumentalny
  Miks muzyki
 • 2015
  Film fabularny
  Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Nagranie muzyki (realizacja), Miks muzyki
 • Sound design
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2021
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Sound design, Edycja muzyki
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Koproducent, Postsynchrony (nagranie), Sound design
 • 2017
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Miks dźwięku, Sound design
 • 2017
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Koproducent, Sound design, Montaż dialogów
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postsynchrony (nagranie), Sound design
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Koproducent, Sound design
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postsynchrony (nagranie), Sound design, Montaż dialogów
 • Udźwiękowienie
  schowaj

 • 2022
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2018
  Film fabularny
  Miks dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2017
  Serial fabularny
  Udźwiękowienie (odcinki: 2-13), Postprodukcja dźwięku
 • 2017
  Film dokumentalny
  Udźwiękowienie
 • 2017
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2015
  Film dokumentalny
  Udźwiękowienie
 • 2009
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Realizacja muzyki
 • Miks dźwięku
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Miks dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2020
  Etiuda szkolna
  Miks dźwięku
 • 2018
  Film fabularny
  Miks dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2017
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Miks dźwięku, Sound design
 • 2015
  Film fabularny
  Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Nagranie muzyki (realizacja), Miks muzyki
 • 2010
  Film animowany
  Dźwięk, Miks dźwięku, Reżyseria nagrań (muzyka Jana Duszyńskiego)
 • Efekty synchroniczne
  schowaj

 • 2022
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • Postsynchrony
  schowaj

 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Gwary
 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Koproducent, Postsynchrony (nagranie), Sound design
 • 2017
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie), Nagranie muzyki, Zgranie muzyki
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postsynchrony (nagranie), Sound design
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postsynchrony (nagranie), Sound design, Montaż dialogów
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Koproducent, Postsynchrony (nagranie), Zgranie muzyki
 • 2015
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie i montaż), Montaż dialogów
 • 2009
  Film fabularny
  Współpraca dźwiękowa, Postsynchrony, Montaż dialogów
 • 2005
  Film fabularny
  Postsynchrony (realizacja)
 • Montaż muzyki
  schowaj

 • 2021
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Montaż muzyki
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Nagranie muzyki, Zgranie muzyki, Montaż muzyki
 • 2008
  Film fabularny
  Nagranie muzyki, Montaż muzyki
 • Gwary
  schowaj

 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Gwary
 • 2018
  Serial fabularny
  Gwary (odcinki: 1-4, 6-8)
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Wykonanie muzyki (gitara basowa, chórki), Zgranie dźwięku (realizator), Zgranie muzyki, Realizacja nagrań, Gwary
 • Edycja muzyki
  schowaj

 • 2021
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Sound design, Edycja muzyki
 • Koproducent
  schowaj

 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Koproducent
 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Koproducent, Postsynchrony (nagranie), Sound design
 • 2017
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Koproducent, Sound design, Montaż dialogów
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Koproducent, Sound design
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Koproducent, Postsynchrony (nagranie), Zgranie muzyki
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Koproducent
 • Nagranie muzyki
  schowaj

 • 2019
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Nagranie muzyki, Zgranie muzyki
 • 2018
  Film fabularny
  Nagranie muzyki, Zgranie muzyki
 • 2018
  Spektakl telewizyjny
  Nagranie muzyki, Miks muzyki
 • 2017
  Film dokumentalny
  Nagranie muzyki (Soundmaking Studio), Miks muzyki (Soundmaking Studio)
 • 2017
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie), Nagranie muzyki, Zgranie muzyki
 • 2015
  Film fabularny
  Miks dźwięku, Zgranie dźwięku, Nagranie muzyki (realizacja), Miks muzyki
 • 2015
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Nagranie muzyki, Zgranie muzyki
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Nagranie muzyki, Zgranie muzyki, Montaż muzyki
 • 2010
  Film fabularny
  Nagranie muzyki
 • 2010
  Serial fabularny
  Nagranie muzyki
 • 2008
  Film fabularny
  Nagranie muzyki, Montaż muzyki
 • Realizacja nagrań
  schowaj

 • 2019
  Film fabularny
  Realizacja nagrań
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie muzyki, Realizacja nagrań
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Wykonanie muzyki (gitara basowa, chórki), Zgranie dźwięku (realizator), Zgranie muzyki, Realizacja nagrań, Gwary
 • 2011
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Realizacja nagrań
 • 2008
  Film dokumentalny
  Realizacja nagrań
 • Mastering muzyki
  schowaj

 • 2018
  Film fabularny
  Mastering muzyki, Miks muzyki
 • Montaż dialogów
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Koproducent, Sound design, Montaż dialogów
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postsynchrony (nagranie), Sound design, Montaż dialogów
 • 2015
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie i montaż), Montaż dialogów
 • 2009
  Film fabularny
  Współpraca dźwiękowa, Postsynchrony, Montaż dialogów
 • Ewolucje kaskaderskie
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • Reżyseria dźwięku
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Koproducent, Postsynchrony (nagranie), Zgranie muzyki
 • Wykonanie muzyki
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Wykonanie muzyki (gitara basowa, chórki), Zgranie dźwięku (realizator), Zgranie muzyki, Realizacja nagrań, Gwary
 • 2001
  Film fabularny
  Wykonanie muzyki (mix)
 • Efekty dźwiękowe
  schowaj

 • 2012
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Nagranie muzyki, Zgranie muzyki, Montaż muzyki
 • Reżyseria nagrań
  schowaj

 • 2010
  Film animowany
  Dźwięk, Miks dźwięku, Reżyseria nagrań (muzyka Jana Duszyńskiego)
 • 2007
  Film fabularny
  Reżyseria nagrań
 • Współpraca dźwiękowa
  schowaj

 • 2009
  Film fabularny
  Współpraca dźwiękowa, Postsynchrony, Montaż dialogów
 • 2001
  Film fabularny
  Współpraca dźwiękowa, Postprodukcja dźwięku
 • Realizacja muzyki
  schowaj

 • 2009
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Realizacja muzyki

Varia
schowaj

 • 2017
  Piosenka: POD WSPÓLNYM NIEBEM - Realizacja nagrań
  Piosenka: POD WSPÓLNYM NIEBEM - Wykonanie (syntezator)
 • 2015
  Utwór muzyczny: - Nagranie

Nagrody indywidualne
schowaj

 • 2022
  Orzeł (Polska Nagroda Filmowa) Nominacja
  w kategorii: Najlepszy dźwięk
 • 2022
  Orzeł (Polska Nagroda Filmowa) Nominacja
  w kategorii: Najlepszy dźwięk
 • 2021
  Gdynia (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych) Nagroda za dźwięk
 • 2010
  Orzeł (Polska Nagroda Filmowa) Nagroda w kategorii: Najlepszy dźwięk
  za rok 2009

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2024.02.25 01:29:41
© 1998-2024 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.