Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Studio Produkcyjne Orka

Studio Produkcyjne Orka

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Postprodukcja obrazu
  schowaj

 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2023
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2023
  Film dokumentalny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2022
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2022
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Produkcja, Postprodukcja obrazu
 • 2022
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2021
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2021
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2021
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2021
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2021
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2021
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (Polska)
 • 2020
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2020
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (nie występuje w napisach)
 • 2020
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2020
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (cyfrowe), Postprodukcja obrazu
 • 2020
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2020
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (cyfrowe), Postprodukcja obrazu
 • 2020
  NON ODIARE
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (w Polsce)
 • 2020
  Film fabularny
  Koprodukcja, Efekty specjalne (cyfrowe), Postprodukcja obrazu
 • 2020
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2019
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2019
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2019
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2019
  Film fabularny
  Koprodukcja, Efekty specjalne, Postprodukcja obrazu
 • 2019
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2019
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty specjalne, Postprodukcja obrazu
 • 2019
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2019
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2018
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2018
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2018
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2018
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Produkcja towarzysząca
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2018
  Nowela
  Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny
  Produkcja, Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Produkcja towarzysząca
 • 2017
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film dokumentalny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Koprodukcja, Efekty specjalne, Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film dokumentalny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film dokumentalny
  Produkcja, Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty specjalne, Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film dokumentalny
  Współfinansowanie, Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu, Promocja (realizacja materiałów promocyjnych; odcinki: 6-10)
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny
  Koprodukcja, Efekty specjalne, Postprodukcja obrazu
 • 2014
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2014
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2014
  Film fabularny
  Produkcja, Postprodukcja obrazu
 • 2014
  Film fabularny
  Koprodukcja, Efekty specjalne, Postprodukcja obrazu
 • 2014
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2014
  Film fabularny
  Produkcja, Efekty specjalne, Postprodukcja obrazu
 • 2014
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2013
  Film fabularny
  Koprodukcja, Efekty specjalne, Postprodukcja obrazu
 • 2013
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2013
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu
 • 2013
  Film dokumentalny
  Korekta barwna, Postprodukcja obrazu
 • 2013
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu
 • 2012
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2012
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu, Studio montażu
 • 2012
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu
 • 2012
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2012
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2012
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2012
  Film dokumentalny
  Korekta barwna, Postprodukcja obrazu, Studio montażu (on-line)
 • 2012
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2012
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2012
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu
 • 2012
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2012
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu
 • 2011
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu, On-line
 • 2011
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu
 • 2011
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate
 • 2010
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2010
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2010
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2010
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2010
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2009
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu
 • 2009
  Film fabularny
  Efekty specjalne (inferno artist), Postprodukcja obrazu, Montaż elektroniczny
 • 2003
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2001
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • Koprodukcja
  schowaj

 • 2023
  Film dokumentalny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2022
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2022
  Film fabularny
  Koprodukcja, Efekty specjalne
 • 2021
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2021
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2021
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2021
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2021
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2020
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2020
  Film fabularny
  Koprodukcja, Efekty specjalne (komputerowe)
 • 2020
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2020
  Film fabularny
  Koprodukcja, Efekty specjalne (cyfrowe), Postprodukcja obrazu
 • 2020
  Film fabularny
  Koprodukcja
 • 2019
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2019
  Film fabularny
  Koprodukcja, Efekty specjalne, Postprodukcja obrazu
 • 2019
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2019
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2019
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2018
  Film fabularny
  Koprodukcja, Efekty specjalne (cyfrowe)
 • 2018
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2018
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2018
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film dokumentalny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Koprodukcja, Efekty specjalne, Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film dokumentalny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Opracowanie graficzne (komputerowe), Koprodukcja
 • 2016
  Serial fabularny
  Opracowanie graficzne (komputerowe), Koprodukcja
 • 2016
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny
  Koprodukcja, Efekty specjalne (cyfrowe)
 • 2015
  Film fabularny
  Koprodukcja, Efekty specjalne, Postprodukcja obrazu
 • 2014
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2014
  Film fabularny
  Koprodukcja, Efekty specjalne, Postprodukcja obrazu
 • 2014
  Film fabularny
  Koprodukcja, Efekty specjalne (postprodukcja)
 • 2014
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2014
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2013
  Film fabularny
  Koprodukcja, Efekty specjalne, Postprodukcja obrazu
 • 2013
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2012
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2012
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu, Studio montażu
 • 2012
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2012
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2011
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu, On-line
 • Produkcja
  schowaj

 • 2023
  Film fabularny
  Produkcja
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Produkcja, Postprodukcja obrazu
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Produkcja
 • 2017
  Film fabularny
  Produkcja, Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film dokumentalny
  Produkcja, Postprodukcja obrazu
 • 2014
  Film fabularny
  Produkcja, Postprodukcja obrazu
 • 2014
  Film fabularny
  Produkcja, Efekty specjalne, Postprodukcja obrazu
 • 2014
  Film animowany
  Produkcja
 • 2005
  Film fabularny
  Produkcja, Postprodukcja
 • 2004
  Film fabularny
  Produkcja
 • Efekty specjalne
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Koprodukcja, Efekty specjalne
 • 2020
  Film fabularny
  Koprodukcja, Efekty specjalne (komputerowe)
 • 2020
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (cyfrowe)
 • 2020
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (cyfrowe), Postprodukcja obrazu
 • 2020
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (cyfrowe), Postprodukcja obrazu
 • 2020
  Film fabularny
  Efekty specjalne
 • 2020
  Film fabularny
  Koprodukcja, Efekty specjalne (cyfrowe), Postprodukcja obrazu
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty specjalne (cyfrowe)
 • 2019
  Film fabularny
  Koprodukcja, Efekty specjalne, Postprodukcja obrazu
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty specjalne, Postprodukcja obrazu
 • 2019
  Serial fabularny
  Efekty specjalne
 • 2018
  Film fabularny
  Koprodukcja, Efekty specjalne (cyfrowe)
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty specjalne (cyfrowe)
 • 2016
  Film fabularny
  Koprodukcja, Efekty specjalne, Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty specjalne (cyfrowe)
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty specjalne (cyfrowe)
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty specjalne, Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny
  Koprodukcja, Efekty specjalne (cyfrowe)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Efekty specjalne
 • 2015
  Film fabularny
  Koprodukcja, Efekty specjalne, Postprodukcja obrazu
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty specjalne
 • 2014
  Film fabularny
  Koprodukcja, Efekty specjalne, Postprodukcja obrazu
 • 2014
  Film fabularny
  Koprodukcja, Efekty specjalne (postprodukcja)
 • 2014
  Film fabularny
  Produkcja, Efekty specjalne, Postprodukcja obrazu
 • 2013
  Film fabularny
  Koprodukcja, Efekty specjalne, Postprodukcja obrazu
 • 2009
  Film fabularny
  Efekty specjalne (inferno artist), Postprodukcja obrazu, Montaż elektroniczny
 • 2008
  Film fabularny
  Efekty specjalne
 • 2004
  Film fabularny
  Opracowanie graficzne (czołówka i napisy końcowe), Efekty specjalne
 • 2003
  Film fabularny
  Efekty specjalne (cyfrowe)
 • 2001
  Spektakl telewizyjny
  Efekty specjalne, Czołówka
 • 2001
  Spektakl telewizyjny
  Efekty specjalne (komputerowe)
 • Korekta barwna
  schowaj

 • 2022
  Film animowany
  Korekta barwna
 • 2015
  Film dokumentalny
  Korekta barwna
 • 2014
  Film fabularny
  Korekta barwna, Konforming, Digitalizacja (obrazu i dźwięku), Mastering DCP (authoring)
  odcinki:
  POTOP REDIVIVUS
 • 2013
  Film dokumentalny
  Korekta barwna, Postprodukcja obrazu
 • 2012
  Film dokumentalny
  Korekta barwna
 • 2012
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Korekta barwna
 • 2012
  Film dokumentalny
  Korekta barwna, Postprodukcja obrazu, Studio montażu (on-line)
 • 2010 - 2021
  Serial fabularny
  Korekta barwna (serie 1-3)
 • 2010
  Film fabularny
  Korekta barwna
 • 2010
  Etiuda szkolna
  Korekta barwna
 • 2010
  Serial fabularny
  Korekta barwna
 • 2009
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Korekta barwna
 • 2009
  Serial fabularny
  Korekta barwna
 • 2009
  Serial fabularny
  Korekta barwna
 • 2008 - 2009
  Serial fabularny
  Korekta barwna
 • Produkcja towarzysząca
  schowaj

 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Produkcja towarzysząca
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Produkcja towarzysząca
 • Animacja komputerowa
  schowaj

 • 2018
  Etiuda szkolna
  Animacja komputerowa (3D; las)
 • Materiały wyjściowe
  schowaj

 • 2018
  Film fabularny
  Materiały wyjściowe (przygotowanie)
 • Opracowanie graficzne
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Opracowanie graficzne (komputerowe), Koprodukcja
 • 2016
  Serial fabularny
  Opracowanie graficzne (komputerowe), Koprodukcja
 • 2004
  Film fabularny
  Opracowanie graficzne (czołówka i napisy końcowe), Efekty specjalne
 • 2002
  Film fabularny
  Opracowanie graficzne
 • 2000
  Film fabularny - telewizyjny
  Opracowanie graficzne
 • Mastering DCP
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Mastering DCP
 • 2014
  Film fabularny
  Korekta barwna, Konforming, Digitalizacja (obrazu i dźwięku), Mastering DCP (authoring)
  odcinki:
  POTOP REDIVIVUS
 • Koproducent
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu
 • Czołówka
  schowaj

 • 2015 - 2016
  Serial fabularny
  Czołówka (postprodukcja)
 • 2014
  Serial dokumentalny
  Czołówka (grafika)
 • 2010
  Serial fabularny
  Czołówka
 • 2001
  Spektakl telewizyjny
  Efekty specjalne, Czołówka
 • Współfinansowanie
  schowaj

 • 2015
  Film dokumentalny
  Współfinansowanie, Postprodukcja obrazu
 • Promocja
  schowaj

 • 2015
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu, Promocja (realizacja materiałów promocyjnych; odcinki: 6-10)
 • Rekonstrukcja obrazu
  schowaj

 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Rekonstrukcja obrazu
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Rekonstrukcja obrazu
 • Konforming
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny
  Korekta barwna, Konforming, Digitalizacja (obrazu i dźwięku), Mastering DCP (authoring)
  odcinki:
  POTOP REDIVIVUS
 • Digitalizacja
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny
  Korekta barwna, Konforming, Digitalizacja (obrazu i dźwięku), Mastering DCP (authoring)
  odcinki:
  POTOP REDIVIVUS
 • Studio montażu
  schowaj

 • 2012
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu, Studio montażu
 • 2012
  Film dokumentalny
  Korekta barwna, Postprodukcja obrazu, Studio montażu (on-line)
 • 2010
  Film fabularny
  Studio montażu
 • 2007
  Film fabularny
  Efekty cyfrowe, Studio montażu
 • 2007
  Film fabularny
  Studio montażu
 • 2000
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Studio montażu
 • Laboratorium
  schowaj

 • 2012
  Film fabularny
  Laboratorium
 • 2011
  Film animowany
  Laboratorium
 • 2010
  Etiuda szkolna
  Laboratorium
 • Efekty komputerowe
  schowaj

 • 2012
  Film fabularny
  Efekty komputerowe
 • 2002
  Film dokumentalny
  Efekty komputerowe
 • Postprodukcja
  schowaj

 • 2011
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja
 • 2010
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2008
  Film dokumentalny
  Postprodukcja
 • 2006
  Film fabularny
  Postprodukcja (2K)
 • 2006
  Film fabularny
  Postprodukcja
 • 2005
  Film fabularny
  Produkcja, Postprodukcja
 • 2003
  Film animowany
  Postprodukcja
 • Transfer
  schowaj

 • 2011
  Etiuda szkolna
  Transfer
 • 2010
  Etiuda szkolna
  Transfer (HD)
 • Digital Intermediate
  schowaj

 • 2011
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate
 • 2009
  Film fabularny
  Digital Intermediate
 • On-line
  schowaj

 • 2011
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu, On-line
 • 2008
  Film dokumentalny
  On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż on-line)
 • Skanowanie
  schowaj

 • 2011
  Etiuda szkolna
  Skanowanie
 • Montaż elektroniczny
  schowaj

 • 2009
  Serial fabularny
  Montaż elektroniczny
 • 2009
  Film fabularny
  Efekty specjalne (inferno artist), Postprodukcja obrazu, Montaż elektroniczny
 • 2008
  Film fabularny
  Montaż elektroniczny
 • Efekty cyfrowe
  schowaj

 • 2007
  Film fabularny
  Efekty cyfrowe, Studio montażu
 • Obróbka obrazu
  schowaj

 • 2006
  Film fabularny
  Obróbka obrazu (cyfrowa)
 • 2006
  Serial fabularny
  Obróbka obrazu (cyfrowa)
 • Konsultacja
  schowaj

 • 2014
  Etiuda szkolna
  Konsultacja (techniczna)

Nagrody indywidualne
schowaj

 • 2017
  Olsztyn (Festiwal Filmowy "Bluebox") Nagroda "GreenBox" w kategorii filmów fabularnych
  za najlepszą scenografię cyfrową w filmie fabularnym

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2023.09.24 01:19:31
© 1998-2023 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.