Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE!
W tytułach filmów w wyszukiwarce nie uwzględniamy występujących w nich znaków przestankowych.
Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Jacek Pająk

 
zwiń

 • 1987. 09. 09
  Data urodzenia
  Kraków
 • 2011
  Wykształcenie - rok ukończenia studiów
  Wydział Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie
 • 2013
  Wykształcenie - rok ukończenia studiów
  Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej
 • 2015
  stopień doktora sztuk muzycznych nadany przez Radę Wydziału Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie
 • 2019
  stopień doktora nauk humanistycznych nadany przez Radę Naukową Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego

Reżyser dźwięku, filmoznawca, nauczyciel akademicki. Specjalista w zakresie postprodukcji dźwięku w filmie oraz nagrań efektów synchronicznych.

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Dźwięk
  schowaj

 • 2024
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk
 • 2023
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Montaż dźwięku
 • 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk
  odcinki:
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13
 • 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk (odcinki: 3-6), Zgranie dźwięku (odcinki: 3-6)
 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Postsynchrony (nagranie i montaż)
 • 2019
  Serial fabularny
  Opracowanie muzyczne, Dźwięk
 • 2019
  POLAND. THE ROYAL TOUR
  Film dokumentalny
  Dźwięk (Polska)
 • 2015 - 2016
  Serial fabularny
  Dźwięk (odcinki: 13), Efekty synchroniczne (odcinki: 5)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Postsynchrony
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Postsynchrony
 • 2012
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • 2010
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • 2010
  Film dokumentalny
  Dźwięk
 • 2010
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • Udźwiękowienie
  schowaj

 • 2023
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2023
  Film dokumentalny
  Udźwiękowienie
 • 2022
  Serial dokumentalny
  Udźwiękowienie
 • 2021
  Film animowany
  Udźwiękowienie
 • 2020
  Film animowany
  Udźwiękowienie
 • 2018
  Serial dokumentalny
  Udźwiękowienie
 • 2017
  Serial dokumentalny
  Udźwiękowienie
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Udźwiękowienie
 • 2017
  Serial fabularny
  Udźwiękowienie
 • 2017
  Serial dokumentalny
  Udźwiękowienie
 • Efekty dźwiękowe
  schowaj

 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe, Postprodukcja dźwięku, Atmosfery dźwiękowe
 • 2021
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż; odcinki: 3-4), Efekty boczne (montaż; odcinki: 5-10), Atmosfery dźwiękowe (montaż; odcinki: 3-10)
 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty dźwiękowe
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż)
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty dźwiękowe
 • 2015
  Film animowany
  Efekty dźwiękowe
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Efekty dźwiękowe
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Efekty dźwiękowe
 • 2012
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (realizacja; odcinki: 1)
 • Zgranie dźwięku
  schowaj

 • 2023
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2023
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku
 • 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk (odcinki: 3-6), Zgranie dźwięku (odcinki: 3-6)
 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Postsynchrony (nagranie i montaż)
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Postsynchrony
 • 2010 - 2011
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku (odcinki: 14- ; nie występuje w napisach), Montaż dialogów (odcinki: 14- ; nie występuje w napisach)
 • Postprodukcja dźwięku
  schowaj

 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe, Postprodukcja dźwięku, Atmosfery dźwiękowe
 • 2019
  Serial dokumentalny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2018
  Serial dokumentalny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2017
  Serial dokumentalny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2016 - 2017
  Serial dokumentalny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2015 - 2016
  Serial dokumentalny
  Postprodukcja dźwięku (odcinki: 11-12)
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • Atmosfery dźwiękowe
  schowaj

 • 2023
  Film fabularny - telewizyjny
  Efekty boczne (montaż), Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe, Postprodukcja dźwięku, Atmosfery dźwiękowe
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty boczne, Atmosfery dźwiękowe
 • 2021
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż; odcinki: 3-4), Efekty boczne (montaż; odcinki: 5-10), Atmosfery dźwiękowe (montaż; odcinki: 3-10)
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty boczne, Atmosfery dźwiękowe
 • Efekty boczne
  schowaj

 • 2023
  Film fabularny - telewizyjny
  Efekty boczne (montaż), Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty boczne, Atmosfery dźwiękowe
 • 2021
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż; odcinki: 3-4), Efekty boczne (montaż; odcinki: 5-10), Atmosfery dźwiękowe (montaż; odcinki: 3-10)
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty boczne, Atmosfery dźwiękowe
 • Montaż dialogów
  schowaj

 • 2023
  Serial fabularny
  Montaż dialogów
 • 2022
  Film fabularny
  Montaż dialogów
 • 2010 - 2011
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku (odcinki: 14- ; nie występuje w napisach), Montaż dialogów (odcinki: 14- ; nie występuje w napisach)
 • Montaż dźwięku
  schowaj

 • 2023
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Montaż dźwięku
 • 2015
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Postsynchrony
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Postsynchrony
 • Efekty synchroniczne
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2020
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2020
  O2
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nadzór montażu)
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
 • 2018
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (nie występuje w napisach)
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty synchroniczne (nagranie)
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty synchroniczne
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie)
 • 2017
  Film animowany
  Efekty synchroniczne
 • 2016 - 2020
  Serial animowany
  Efekty synchroniczne (odcinki: 14-39)
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2016
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2016
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2015 - 2016
  Serial fabularny
  Dźwięk (odcinki: 13), Efekty synchroniczne (odcinki: 5)
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (także montaż)
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Efekty synchroniczne
 • 2014
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Efekty synchroniczne
 • 2014
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Postsynchrony
 • 2013
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (montaż)
 • 2013
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Efekty synchroniczne
 • 2013
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2013
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie), Efekty synchroniczne (montaż)
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie), Efekty synchroniczne (montaż)
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2011 - 2013
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (odcinki: 14-)
 • 2011
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (współpraca)
 • 2011
  Film animowany
  Efekty synchroniczne
 • Imitator dźwięku
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Imitator dźwięku
 • Realizacja dźwięku
  schowaj

 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Realizacja dźwięku
 • Postsynchrony
  schowaj

 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Postsynchrony (nagranie i montaż)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Postsynchrony
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Postsynchrony
 • Reżyseria dźwięku
  schowaj

 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Postsynchrony (nagranie i montaż)
 • 2010
  Film animowany
  Reżyseria dźwięku
 • 2010
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Reżyseria dźwięku, Realizacja nagrań
 • Opracowanie muzyczne
  schowaj

 • 2019
  Serial fabularny
  Opracowanie muzyczne, Dźwięk
 • Współpraca dźwiękowa
  schowaj

 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Współpraca dźwiękowa
 • Opracowanie dźwięku
  schowaj

 • 2010 - 2013
  Serial fabularny
  Opracowanie dźwięku (odcinki: 66-78)
 • Realizacja nagrań
  schowaj

 • 2010
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Reżyseria dźwięku, Realizacja nagrań

Nagrody indywidualne
schowaj

 • 2015
  Golden Reel Award (Nagroda Motion Picture Sound Editors)
  Nagroda w kategorii: Film dokumentalny

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2024.05.21 01:28:51
© 1998-2024 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.