Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Zbigniew Malecki

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Reżyseria dźwięku
  schowaj

 • 2021
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Sound design
 • 2021
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Montaż dźwięku, Efekty synchroniczne, Udźwiękowienie
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku
 • 2016
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku, Mastering dźwięku
 • 2016
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2016
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Efekty synchroniczne, Zgranie muzyki
 • 2015
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Postsynchrony (nagranie), Postprodukcja dźwięku
 • 2015
  Serial fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku, Mastering dźwięku
 • 2015
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Koproducent, Postprodukcja dźwięku
 • 2014
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2013
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Realizacja nagrań
 • 2012 - 2013
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku (Dolby)
 • 2010
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku (supervisor), Montaż dźwięku (nadzór), Miks dźwięku, Koproducent, Miks muzyki
 • Sound design
  schowaj

 • 2021
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Sound design
 • 2021
  Etiuda szkolna
  Sound design
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Sound design
 • Zgranie dźwięku
  schowaj

 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku
 • 2016
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku, Mastering dźwięku
 • 2016
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2015
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Postsynchrony (nagranie), Postprodukcja dźwięku
 • 2015
  Serial fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku, Mastering dźwięku
 • 2015
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Koproducent, Postprodukcja dźwięku
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2014
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2013
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Realizacja nagrań
 • 2012 - 2013
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku (Dolby)
 • Dźwięk
  schowaj

 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Montaż dźwięku, Efekty synchroniczne, Udźwiękowienie
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku
 • 2016
  Film dokumentalny
  Dźwięk
 • 2014
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Muzyka, Dźwięk
 • 2013
  Film dokumentalny
  Dźwięk
 • 2006
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Muzyka, Dźwięk
 • 2006
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Koproducent
 • Udźwiękowienie
  schowaj

 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Montaż dźwięku, Efekty synchroniczne, Udźwiękowienie
 • 2014
  Film dokumentalny
  Udźwiękowienie, Dźwięk na planie
 • 2012
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Udźwiękowienie
 • 2010
  Film fabularny
  Udźwiękowienie
 • 2009
  Film dokumentalny
  Udźwiękowienie
 • 2009
  Film dokumentalny
  Udźwiękowienie
 • 2009
  Film dokumentalny
  Udźwiękowienie
 • 2008
  Serial dokumentalny
  Udźwiękowienie
 • 2007
  Film dokumentalny
  Udźwiękowienie
 • 2005
  Film dokumentalny
  Udźwiękowienie
 • 2003
  Film dokumentalny
  Udźwiękowienie
 • 2003
  Film fabularny
  Koproducent, Udźwiękowienie
 • Montaż dźwięku
  schowaj

 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Montaż dźwięku, Efekty synchroniczne, Udźwiękowienie
 • 2010
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku (supervisor), Montaż dźwięku (nadzór), Miks dźwięku, Koproducent, Miks muzyki
 • 2006
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Koproducent
 • 2005
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Realizacja dźwięku
 • Efekty synchroniczne
  schowaj

 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Montaż dźwięku, Efekty synchroniczne, Udźwiękowienie
 • 2016
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Efekty synchroniczne, Zgranie muzyki
 • 2015
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Koproducent, Postprodukcja dźwięku
 • Postprodukcja dźwięku
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku, Mastering dźwięku
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2015
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Postsynchrony (nagranie), Postprodukcja dźwięku
 • 2015
  Serial fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku, Mastering dźwięku
 • 2015
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Koproducent, Postprodukcja dźwięku
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2014
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2013
  Film dokumentalny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2013
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Realizacja nagrań
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja dźwięku
 • 2011
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Muzyka, Postprodukcja dźwięku, Realizacja nagrań
 • Postsynchrony
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku, Mastering dźwięku
 • 2015
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Postsynchrony (nagranie), Postprodukcja dźwięku
 • 2015
  Serial fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku, Mastering dźwięku
 • 2014
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postsynchrony
 • Mastering dźwięku
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku, Mastering dźwięku
 • 2015
  Serial fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku, Mastering dźwięku
 • Zgranie muzyki
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Efekty synchroniczne, Zgranie muzyki
 • 2012
  Film dokumentalny
  Zgranie muzyki, Realizacja dźwięku
 • Koproducent
  schowaj

 • 2015
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Koproducent, Postprodukcja dźwięku
 • 2010
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku (supervisor), Montaż dźwięku (nadzór), Miks dźwięku, Koproducent, Miks muzyki
 • 2006
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Koproducent
 • 2003
  Film fabularny
  Koproducent, Udźwiękowienie
 • Muzyka
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Muzyka, Dźwięk
 • 2011
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Muzyka, Postprodukcja dźwięku, Realizacja nagrań
 • 2009
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Muzyka, Efekty dźwiękowe, Realizacja nagrań, Realizacja dźwięku
 • 2006
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Muzyka, Dźwięk
 • Dźwięk na planie
  schowaj

 • 2014
  Film dokumentalny
  Udźwiękowienie, Dźwięk na planie
 • Realizacja nagrań
  schowaj

 • 2013
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Realizacja nagrań
 • 2011
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Muzyka, Postprodukcja dźwięku, Realizacja nagrań
 • 2009
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Muzyka, Efekty dźwiękowe, Realizacja nagrań, Realizacja dźwięku
 • 2001
  Film fabularny
  Realizacja nagrań (Music Project Studio Katowice)
 • 1997
  Film fabularny - telewizyjny
  Realizacja nagrań
 • 1996
  Film fabularny
  Realizacja nagrań
 • 1995
  Film fabularny
  Realizacja nagrań (organizacja nagrań)
 • 1993
  Film fabularny
  Realizacja nagrań (organizacja)
 • 1991
  AT PLAY IN THE FIELDS OF THE LORD
  Film fabularny
  Realizacja nagrań
 • 1991
  Film fabularny
  Realizacja nagrań
 • 1991
  Film fabularny
  Realizacja nagrań (redakcja)
 • 1991
  Film fabularny
  Realizacja nagrań (nie występuje w napisach)
 • 1990
  Film fabularny
  Realizacja nagrań (nie występuje w napisach)
 • 1990
  Film fabularny
  Realizacja nagrań
 • 1989
  Film fabularny
  Realizacja nagrań (nie występuje w napisach)
 • 1988
  Serial fabularny
  Realizacja nagrań (nie występuje w napisach)
 • Realizacja dźwięku
  schowaj

 • 2012
  Film dokumentalny
  Zgranie muzyki, Realizacja dźwięku
 • 2009
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Muzyka, Efekty dźwiękowe, Realizacja nagrań, Realizacja dźwięku
 • 2008
  Film dokumentalny
  Realizacja dźwięku
 • 2007 - 2008
  Serial dokumentalny
  Efekty dźwiękowe (odcinki: 2), Realizacja dźwięku
 • 2005
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Realizacja dźwięku
 • Miks dźwięku
  schowaj

 • 2010
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku (supervisor), Montaż dźwięku (nadzór), Miks dźwięku, Koproducent, Miks muzyki
 • Miks muzyki
  schowaj

 • 2010
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku (supervisor), Montaż dźwięku (nadzór), Miks dźwięku, Koproducent, Miks muzyki
 • Efekty dźwiękowe
  schowaj

 • 2009
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Muzyka, Efekty dźwiękowe, Realizacja nagrań, Realizacja dźwięku
 • 2007 - 2008
  Serial dokumentalny
  Efekty dźwiękowe (odcinki: 2), Realizacja dźwięku
 • Nagranie muzyki
  schowaj

 • 1979
  Spektakl telewizyjny
  Nagranie muzyki

Varia
schowaj

Nagrody indywidualne
schowaj

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2022.06.23 00:51:21
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.pl