Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Paweł Jusiński

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Ewolucje kaskaderskie
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2022
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2022
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2022
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2022
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2022
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2022
  Film fabularny
  Obsada aktorska (Zwyrol; w napisach imię: Piotr), Ewolucje kaskaderskie
 • 2022
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2022
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2022
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2022
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2022
  Film fabularny
  Obsada aktorska ("Kisiel"), Ewolucje kaskaderskie, Zabezpieczenie kaskaderskie
 • 2022
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2022
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2022
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2021
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2021
  Film fabularny
  Obsada aktorska (człowiek Kołodziejczyka), Ewolucje kaskaderskie
 • 2021
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2021
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2021
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2021
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
  odcinki:
  MOCNO
 • 2021
  Film fabularny
  Obsada aktorska (chłopak od piłki), Ewolucje kaskaderskie
 • 2021
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2021
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2021
  Film fabularny
  Obsada aktorska, Ewolucje kaskaderskie
 • 2021
  Serial fabularny
  Obsada aktorska, Ewolucje kaskaderskie
 • 2021
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2021
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2021
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2021
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2021
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2021
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2020
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2020
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2020
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2020
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2020
  Film fabularny
  Obsada aktorska (brodacz), Ewolucje kaskaderskie
 • 2020
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2020
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2020
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2020
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2020
  Serial animowany
  Ewolucje kaskaderskie (nie występuje w napisach)
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2020
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2019 - 2022
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2019
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2019
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2019
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2019
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2019
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2019
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2019
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2019
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2019
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2019
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2019
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2019
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2019
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2019
  Film fabularny
  Obsada aktorska (ochroniarz Dziedzica), Ewolucje kaskaderskie
 • 2018 - 2019
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (odcinki: 1-2)
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2018
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2018
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2018
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2018
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2018
  Film fabularny
  Obsada aktorska (policjant), Ewolucje kaskaderskie
 • 2018
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2018
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2017 - 2022
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (odcinki: 1-39)
 • 2017 - 2020
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (odcinki: 36, 66; w napisach odcinka 36 określenie funkcji: kaskader kierowca), Zabezpieczenie kaskaderskie (odcinki: 26, 28, 31)
 • 2017 - 2019
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (seria 1)
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2017
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2017
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (odcinek: 52), Zabezpieczenie kaskaderskie (odcinek: 25)
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2017
  Film fabularny
  Obsada aktorska (awanturujący się mężczyzna), Ewolucje kaskaderskie
 • 2016
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2016
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2015
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2014
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2014
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2014
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2014
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2014
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2013
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2013
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2011
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2010
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (odcinki: 10)
 • 2008 - 2013
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (odcinki: 53-)
 • Obsada aktorska
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Obsada aktorska (Zwyrol; w napisach imię: Piotr), Ewolucje kaskaderskie
 • 2022
  Film fabularny
  Obsada aktorska ("Kisiel"), Ewolucje kaskaderskie, Zabezpieczenie kaskaderskie
 • 2021
  Film fabularny
  Obsada aktorska (człowiek Kołodziejczyka), Ewolucje kaskaderskie
 • 2021
  Serial fabularny
  Obsada aktorska (Ernest), Koordynacja kaskaderska (asystent)
 • 2021
  Film fabularny
  Obsada aktorska (chłopak od piłki), Ewolucje kaskaderskie
 • 2021
  Film fabularny
  Obsada aktorska, Ewolucje kaskaderskie
 • 2021
  Serial fabularny
  Obsada aktorska, Ewolucje kaskaderskie
 • 2021
  Serial fabularny
  Obsada aktorska (osiłek)
  odcinki:
  WSTAŃ I WALCZ (818)
 • 2021
  Serial fabularny
  Obsada aktorska (alkoholik)
  odcinki:
  SOBOTA W NOCY (297)
 • 2021
  Serial fabularny
  Obsada aktorska (Iwan)
  odcinki:
  1, 2, 3, 4
 • 2020
  Film fabularny
  Obsada aktorska (Ernest), Koordynacja kaskaderska (asystent)
 • 2020
  Film fabularny
  Obsada aktorska (brodacz), Ewolucje kaskaderskie
 • 2020
  Serial fabularny
  Obsada aktorska (mężczyzna, który napadł na Adam Żmudę)
  odcinki:
  BOISZ SIĘ? (65)
 • 2019
  Serial fabularny
  Obsada aktorska (sprawca wypadku)
  odcinki:
  ZŁA WRÓŻBA (242)
 • 2019
  Film fabularny
  Obsada aktorska (ochroniarz Dziedzica), Ewolucje kaskaderskie
 • 2019
  Serial fabularny
  Obsada aktorska (podoficer SS)
  odcinki:
  37
 • 2018
  Film fabularny
  Obsada aktorska (policjant), Ewolucje kaskaderskie
 • 2017
  Film fabularny
  Obsada aktorska (awanturujący się mężczyzna), Ewolucje kaskaderskie
 • Zabezpieczenie kaskaderskie
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Obsada aktorska ("Kisiel"), Ewolucje kaskaderskie, Zabezpieczenie kaskaderskie
 • 2021
  Film fabularny
  Zabezpieczenie kaskaderskie
 • 2020
  Film fabularny
  Zabezpieczenie kaskaderskie
 • 2020
  Film fabularny
  Zabezpieczenie kaskaderskie
 • 2020
  Etiuda szkolna
  Zabezpieczenie kaskaderskie
 • 2017 - 2020
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (odcinki: 36, 66; w napisach odcinka 36 określenie funkcji: kaskader kierowca), Zabezpieczenie kaskaderskie (odcinki: 26, 28, 31)
 • 2017
  Serial fabularny
  Zabezpieczenie kaskaderskie
 • 2017
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (odcinek: 52), Zabezpieczenie kaskaderskie (odcinek: 25)
 • Współpraca kaskaderska
  schowaj

 • 2022
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Współpraca kaskaderska
 • Dubler
  schowaj

 • 2021 - 2022
  Serial fabularny
  Dubler (Tomasza Karolaka; odcinki: 23)
 • 2020
  Film fabularny
 • 2020
  Film fabularny
  Dubler (Michała Zbroi)
 • 2018
  Serial fabularny
 • Koordynacja kaskaderska
  schowaj

 • 2021
  Serial fabularny
  Obsada aktorska (Ernest), Koordynacja kaskaderska (asystent)
 • 2020
  Film fabularny
  Obsada aktorska (Ernest), Koordynacja kaskaderska (asystent)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Koordynacja kaskaderska
 • Konsultacja
  schowaj

 • 2023
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Konsultacja (kaskaderska)
2022.12.09 02:11:34
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.pl