Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE!
W tytułach filmów w wyszukiwarce nie uwzględniamy występujących w nich znaków przestankowych.
Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Prosound Studio

Prosound Studio

Studio założone w 2000 roku przez reżyserów dźwięku Katarzynę Dzidę-Hamelę i Jacka Hamelę. Specjalizuje się w realizacji nagrań dźwięku na planie zdjęciowym oraz kompleksowej postprodukcji dźwięku do filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i innych form audiowizualnych. Bazę postprodukcyjną tworzą montażownie dźwięku, studio nagrań dźwiękowych oraz sala zgrań 5.1, 7.1 i Dolby Atmos HE.

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Postprodukcja dźwięku
  schowaj

 • 2024
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Produkcja, Sprzęt (dźwiękowy), Postprodukcja dźwięku
 • 2024
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Koprodukcja, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2024
  Film dokumentalny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2023
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2023
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk, Sprzęt (dźwiękowy), Postprodukcja dźwięku
 • 2023
  Film fabularny
  Koprodukcja, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2023
  Film dokumentalny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2023
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja dźwięku
 • 2023
  Serial fabularny
  Sprzęt (dźwiękowy), Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2022
  Film fabularny
  Sprzęt (dźwiękowy), Postprodukcja dźwięku
 • 2022
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2022
  Film fabularny
  Sprzęt (dźwiękowy), Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Film fabularny
  Sprzęt (dźwiękowy), Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Koprodukcja, Sprzęt (dźwiękowy), Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja dźwięku
 • 2020
  Film fabularny
  Sprzęt (dźwiękowy), Postprodukcja dźwięku
 • 2019
  Film fabularny
  Sprzęt (dźwiękowy), Postprodukcja dźwięku
 • 2019
  Film fabularny
  Sprzęt (dźwiękowy), Postprodukcja dźwięku
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja dźwięku
 • 2018
  Film fabularny
  Sprzęt (dźwiękowy), Postprodukcja dźwięku
 • 2017 - 2020
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku (odcinki: 41-43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71-72)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja dźwięku
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2014
  Film fabularny
  Sprzęt (dźwiękowy), Postprodukcja dźwięku
 • 2014
  Film fabularny
  Sprzęt (dźwiękowy), Postprodukcja dźwięku
 • 2013
  Film dokumentalny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2012
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2012
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2011
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2010
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2010
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2003
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • Sprzęt
  schowaj

 • 2024
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Produkcja, Sprzęt (dźwiękowy), Postprodukcja dźwięku
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk, Sprzęt (dźwiękowy), Postprodukcja dźwięku
 • 2023
  Serial fabularny
  Sprzęt (dźwiękowy), Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2022
  Film fabularny
  Sprzęt (dźwiękowy), Postprodukcja dźwięku
 • 2022
  Film fabularny
  Sprzęt (dźwiękowy), Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Film fabularny
  Sprzęt (dźwiękowy), Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Koprodukcja, Sprzęt (dźwiękowy), Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2020
  Film fabularny
  Sprzęt (dźwiękowy), Postprodukcja dźwięku
 • 2019
  Film fabularny
  Sprzęt (dźwiękowy), Postprodukcja dźwięku
 • 2019
  Film fabularny
  Sprzęt (dźwiękowy), Postprodukcja dźwięku
 • 2018
  Film fabularny
  Sprzęt (dźwiękowy), Postprodukcja dźwięku
 • 2014
  Film fabularny
  Sprzęt (dźwiękowy), Postprodukcja dźwięku
 • 2014
  Film fabularny
  Sprzęt (dźwiękowy), Postprodukcja dźwięku
 • 2013
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Udźwiękowienie
 • Zgranie dźwięku
  schowaj

 • 2024
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Koprodukcja, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2023
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku (finalne)
 • 2023
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2023
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2023
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku
 • 2023
  Film fabularny
  Koprodukcja, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2023
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 2023
  Serial fabularny
  Sprzęt (dźwiękowy), Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2022
  Film fabularny
  Sprzęt (dźwiękowy), Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Film fabularny
  Sprzęt (dźwiękowy), Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2019
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Opracowanie dźwięku, Zgranie dźwięku, Rekonstrukcja dźwięku
 • Koprodukcja
  schowaj

 • 2024
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Koprodukcja, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2023
  Film fabularny
  Koprodukcja, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Koprodukcja, Sprzęt (dźwiękowy), Postprodukcja dźwięku
 • Produkcja
  schowaj

 • 2024
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Produkcja, Sprzęt (dźwiękowy), Postprodukcja dźwięku
 • Postsynchrony
  schowaj

 • 2023
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku
 • 2023
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie, edycja)
 • Dźwięk
  schowaj

 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk, Sprzęt (dźwiękowy), Postprodukcja dźwięku
 • 2022
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • Udźwiękowienie
  schowaj

 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2020
  Etiuda szkolna
  Udźwiękowienie
 • 2019
  Film dokumentalny
  Udźwiękowienie
 • 2017
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2016
  Serial fabularny
  Udźwiękowienie
 • 2013
  Film fabularny
  Udźwiękowienie
 • 2013
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Udźwiękowienie
 • 2012 - 2014
  Serial fabularny
  Udźwiękowienie
 • 2011
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2010
  Spektakl telewizyjny
  Udźwiękowienie
 • 2010
  Film dokumentalny
  Udźwiękowienie
 • 2010
  Film fabularny
  Udźwiękowienie
 • 2009
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Udźwiękowienie, Montaż muzyki
 • 2009
  Film fabularny
  Udźwiękowienie
 • 2009
  Film fabularny
  Udźwiękowienie
 • 2009
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2009
  Film fabularny
  Udźwiękowienie
 • Montaż dźwięku
  schowaj

 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2017
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2013
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Udźwiękowienie
 • 2011
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2011
  Film fabularny
  Montaż dźwięku
 • 2009
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Udźwiękowienie, Montaż muzyki
 • 2009
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Udźwiękowienie
 • Opracowanie dźwięku
  schowaj

 • 2018
  Film dokumentalny
  Opracowanie dźwięku
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Opracowanie dźwięku, Zgranie dźwięku, Rekonstrukcja dźwięku
 • Rekonstrukcja dźwięku
  schowaj

 • 2018
  Etiuda szkolna
  Opracowanie dźwięku, Zgranie dźwięku, Rekonstrukcja dźwięku
 • Montaż muzyki
  schowaj

 • 2009
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Udźwiękowienie, Montaż muzyki
2024.05.28 01:13:47
© 1998-2024 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.