Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Aneta Wyszyńska-Uryś

Również jako: Aneta Wyszyńska

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Postprodukcja obrazu
  schowaj

 • 2023
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo)
 • 2023
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2022
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo)
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (koordynatorka)
 • 2022
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynatorka)
 • 2021
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik postprodukcji)
 • 2021
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2021
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2021
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo)
 • 2021
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2021
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Postprodukcja obrazu (kierownik postprodukcji)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2021
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo)
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (kierownik postprodukcji)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2020
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo postprodukcji)
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (kierownik postprodukcji)
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo)
 • 2020
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik postprodukcji)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2020
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo postprodukcji), Kontent (producent)
 • 2020
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik postprodukcji)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent nadzorujący)
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (kierownik postprodukcji)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik postprodukcji)
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo)
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo)
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (kierownik postprodukcji)
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (kierownik postprodukcji)
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (postproducent)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik postprodukcji)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik postprodukcji)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik postprodukcji), Promocja
 • 2018
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo produkcji)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (kierownik postprodukcji)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik postprodukcji)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik postprodukcji)
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (kierownik postprodukcji)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik postprodukcji)
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik postprodukcji)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik postprodukcji)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik postprodukcji)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik postprodukcji)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo postprodukcji)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (nadzór postprodukcyjny)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo postprodukcji)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik postprodukcji)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo postprodukcji)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik postprodukcji)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (kierownik postprodukcji)
 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (kierownik postprodukcji)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo)
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik postprodukcji)
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (kierownik postprodukcji)
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik postprodukcji)
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo postprodukcji)
 • 2014
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2014
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (nadzór)
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (nadzór produkcyjny)
 • 2014
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2013
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Postprodukcja obrazu (nadzór produkcyjny)
 • 2013
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (nadzór)
 • 2013
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent wykonawczy; Chimney)
 • 2011
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (nadzór produkcyjny)
 • 2011
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (nadzór produkcyjny)
  odcinki:
  JELONKI
 • 2010
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja postprodukcji)
 • Efekty specjalne
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Efekty specjalne (kierownik postprodukcji)
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty specjalne (kierownik postprodukcji)
 • 2020
  Film fabularny
  Efekty specjalne (kierownik postprodukcji)
 • 2019
  Film dokumentalny
  Efekty specjalne (vfx)
 • Kontent
  schowaj

 • 2020
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo postprodukcji), Kontent (producent)
 • On-line
  schowaj

 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  On-line (kierownik postprodukcji)
 • Promocja
  schowaj

 • 2018
  Film fabularny
  Promocja
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik postprodukcji), Promocja
 • Digital Intermediate
  schowaj

 • 2015
  Film fabularny
  Digital Intermediate (kierownik produkcji)
 • 2014
  Film fabularny
  Digital Intermediate (nadzór produkcyjny)
 • 2013
  Film fabularny
  Digital Intermediate (nadzór postprodukcyjny; Chimney)
 • 2012
  Film fabularny
  Digital Intermediate (nadzór produkcyjny)
 • 2012
  Film fabularny
  Digital Intermediate (nadzór produkcyjny)
 • 2012
  Film fabularny
  Digital Intermediate (nadzór produkcyjny)
 • 2012
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate (nadzór produkcyjny; w napisach nazwisko: Waszyńska-Uryś)
 • 2011
  Film fabularny
  Digital Intermediate (nadzór produkcyjny)
 • 2011
  Film fabularny
  Digital Intermediate (nadzów produkcyjny)
 • 2011
  Film fabularny
  Digital Intermediate (nadzór)
 • 2011
  Film fabularny
  Digital Intermediate (nadzór produkcyjny)
 • 2011
  Film fabularny
  Digital Intermediate (nadzór produkcyjny)
 • 2011
  Film fabularny
  Digital Intermediate (nadzór produkcyjny)
 • 2011
  Film fabularny
  Digital Intermediate (nadzór produkcyjny)
 • 2010
  Film fabularny
  Digital Intermediate (nadzór produkcyjny)
 • 2010
  Film fabularny
  Digital Intermediate (nadzór produkcyjny)
 • 2010
  Film fabularny
  Digital Intermediate (nadzór produkcyjny)
 • 2010
  Serial fabularny
  Digital Intermediate (nadzór produkcyjny)
 • Nadzór postprodukcyjny
  schowaj

 • 2014
  Etiuda szkolna
  Nadzór postprodukcyjny
 • 2012
  Film fabularny
  Nadzór postprodukcyjny
 • 2011 - 2013
  Serial fabularny
  Nadzór postprodukcyjny (odcinki: 53-)
 • 2003 - 2008
  Serial fabularny
  Nadzór postprodukcyjny (odcinki: 13-)
 • Opracowanie graficzne
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny
  Opracowanie graficzne (kierownictwo postprodukcji)
 • 2010
  Film fabularny
  Opracowanie graficzne (nadzór produkcyjny)
 • Naświetlanie
  schowaj

 • 2013
  Film fabularny
  Naświetlanie (nadzór produkcyjny)
 • Korekta barwna
  schowaj

 • 2012 - 2023
  Serial fabularny
  Korekta barwna (nadzór postprodukcyjny; odcinki: 40-50)
 • Koordynacja postprodukcyjna
  schowaj

 • 2011
  Film fabularny
  Koordynacja postprodukcyjna
 • Nadzór produkcyjny
  schowaj

 • 2007
  Film fabularny
  Nadzór produkcyjny
2023.03.21 01:29:32
© 1998-2023 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Piotr LitwicMuzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof Wellman