Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Gabriel Zalewski

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Transport
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Transport
 • 2022
  Film fabularny
  Transport, Obsługa planu (toalety, kampery, przyczepy, agregaty), Pojazdy
 • 2022
  Serial fabularny
  Transport, Obsługa planu (toalety, kampery, przyczepy, agregaty), Pojazdy
 • 2022
  Film fabularny
  Transport, Obsługa planu (campery, garderoba, charakteryzatornia, agregaty)
 • 2022
  Film fabularny
  Transport, Pojazdy
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Transport, Obsługa planu (toalety)
 • 2021
  Film fabularny
  Transport, Obsługa planu (make-up bus, campery, toalety, agregaty)
 • 2021
  Film fabularny
  Transport, Obsługa planu (campery, przyczepy, agregaty), Pojazdy
 • 2021
  Serial fabularny
  Transport, Obsługa planu (campery, przyczepy, agregaty), Pojazdy
 • 2021
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Transport
 • 2021
  Film fabularny
  Transport, Obsługa planu (kampery, przyczepy, agregaty), Pojazdy
 • 2021
  Serial fabularny
  Transport, Obsługa planu (kampery, przyczepy, agregaty), Pojazdy
 • 2021
  Serial fabularny
  Transport, Sprzęt (agregaty), Obsługa planu (campery), Pojazdy
 • 2020
  Film fabularny
  Transport, Sprzęt (agregat), Pojazdy, Campery
 • 2020
  Serial fabularny
  Transport, Sprzęt (agregat), Pojazdy, Campery
 • 2020
  Film fabularny
  Transport
 • 2020
  Film fabularny
  Transport, Obsługa planu (camper, przyczepa, agregat), Pojazdy
 • 2020
  Serial fabularny
  Transport, Obsługa planu (camper, przyczepa, agregat), Pojazdy
 • 2020
  Film fabularny
  Transport
 • 2019
  Film fabularny
  Transport (koordynator), Sprzęt (agregaty), Pojazdy
 • 2019
  Serial fabularny
  Transport (koordynator), Sprzęt (agregaty), Pojazdy
 • 2019
  Film fabularny
  Transport
 • 2019
  Film fabularny
  Transport, Sprzęt (agregaty), Pojazdy, Campery
 • 2019
  Serial fabularny
  Transport, Sprzęt (agregaty), Pojazdy, Campery
 • 2019
  Film fabularny
  Transport, Sprzęt (agregaty), Obsługa planu (campery), Pojazdy
 • 2018
  Serial fabularny
  Transport (koordynacja), Pojazdy
 • 2018
  Serial animowany
  Transport
 • 2018
  Film fabularny
  Transport
 • 2018
  Film fabularny
  Transport (koordynator), Pojazdy
 • 2018
  Serial fabularny
  Transport (koordynator), Pojazdy
 • 2018
  Film fabularny
  Transport
 • 2017 - 2019
  Serial dokumentalny - fabularyzowany
  Transport (seria 1)
 • 2017
  Film fabularny
  Transport (koordynacja), Pojazdy
 • 2016
  Serial animowany
  Transport
 • 2016
  Film fabularny
  Transport (koordynacja)
 • 2016
  Film fabularny
  Transport (koordynacja), Pojazdy
 • 2016
  Film fabularny
  Transport (koordynacja), Pojazdy
 • 2015
  Film fabularny
  Transport
 • 2014
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Transport
 • 2014
  Film fabularny
  Transport (koordynacja), Pojazdy
 • 2014
  Serial fabularny
  Transport (koordynator), Pojazdy
 • 2013
  Film fabularny
  Transport (koordynacja), Campery, Toalety
 • 2012
  Film fabularny
  Transport (koordynacja)
 • 2012
  Serial fabularny
  Transport (koordynacja)
 • 2012
  Film fabularny
  Transport (koordynacja)
 • 2010
  Film fabularny
  Transport (koordynacja)
 • 2009
  Film fabularny
  Transport
 • 2008
  Film fabularny
  Transport
 • 2006
  Serial fabularny
  Transport (organizacja)
 • 2005 - 2008
  Serial fabularny
  Konsultacja (ds. samochodowych; seria II), Transport (seria I, III)
 • 2005
  Film fabularny
  Transport
 • 2003
  Film fabularny
  Transport (nie występuje w napisach)
 • Pojazdy
  schowaj

 • 2022
  Serial fabularny
  Obsługa planu (camp; scena ślubu), Pojazdy
 • 2022
  Film fabularny
  Transport, Obsługa planu (toalety, kampery, przyczepy, agregaty), Pojazdy
 • 2022
  Serial fabularny
  Transport, Obsługa planu (toalety, kampery, przyczepy, agregaty), Pojazdy
 • 2022
  Film fabularny
  Transport, Pojazdy
 • 2021
  Film fabularny
  Pojazdy
  odcinki:
  MOCNO
 • 2021
  Film fabularny
  Transport, Obsługa planu (campery, przyczepy, agregaty), Pojazdy
 • 2021
  Serial fabularny
  Transport, Obsługa planu (campery, przyczepy, agregaty), Pojazdy
 • 2021
  Film fabularny
  Transport, Obsługa planu (kampery, przyczepy, agregaty), Pojazdy
 • 2021
  Serial fabularny
  Transport, Obsługa planu (kampery, przyczepy, agregaty), Pojazdy
 • 2021
  Serial fabularny
  Transport, Sprzęt (agregaty), Obsługa planu (campery), Pojazdy
 • 2020
  Film fabularny
  Transport, Sprzęt (agregat), Pojazdy, Campery
 • 2020
  Serial fabularny
  Transport, Sprzęt (agregat), Pojazdy, Campery
 • 2020
  Film fabularny
  Transport, Obsługa planu (camper, przyczepa, agregat), Pojazdy
 • 2020
  Serial fabularny
  Transport, Obsługa planu (camper, przyczepa, agregat), Pojazdy
 • 2019
  Film fabularny
  Transport (koordynator), Sprzęt (agregaty), Pojazdy
 • 2019
  Serial fabularny
  Transport (koordynator), Sprzęt (agregaty), Pojazdy
 • 2019
  Film fabularny
  Transport, Sprzęt (agregaty), Pojazdy, Campery
 • 2019
  Serial fabularny
  Transport, Sprzęt (agregaty), Pojazdy, Campery
 • 2019
  Film fabularny
  Transport, Sprzęt (agregaty), Obsługa planu (campery), Pojazdy
 • 2018
  Serial fabularny
  Transport (koordynacja), Pojazdy
 • 2018
  Film fabularny
  Transport (koordynator), Pojazdy
 • 2018
  Serial fabularny
  Transport (koordynator), Pojazdy
 • 2017
  Film fabularny
  Transport (koordynacja), Pojazdy
 • 2016
  Film fabularny
  Transport (koordynacja), Pojazdy
 • 2016
  Film fabularny
  Transport (koordynacja), Pojazdy
 • 2014
  Film fabularny
  Transport (koordynacja), Pojazdy
 • 2014
  Serial fabularny
  Transport (koordynator), Pojazdy
 • 2012 - 2013
  Serial fabularny
  Pojazdy (odcinki: 1)
 • Obsługa planu
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Obsługa planu (pomoc w organizacji campu)
 • 2022
  Film fabularny
  Obsługa planu (agregaty, toalety planowe; Warmia i Mazury)
 • 2022
  Serial fabularny
  Obsługa planu (camp; scena ślubu), Pojazdy
 • 2022
  Serial fabularny
  Obsługa planu (make-up bus, garderoba)
 • 2022
  Film fabularny
  Transport, Obsługa planu (toalety, kampery, przyczepy, agregaty), Pojazdy
 • 2022
  Serial fabularny
  Transport, Obsługa planu (toalety, kampery, przyczepy, agregaty), Pojazdy
 • 2022
  Film fabularny
  Obsługa planu (agregaty, campery, make-up bus, garderoba, toalety; kierowca campera)
 • 2022
  Film fabularny
  Transport, Obsługa planu (campery, garderoba, charakteryzatornia, agregaty)
 • 2022
  Film fabularny
  Obsługa planu (agregaty)
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Transport, Obsługa planu (toalety)
 • 2021
  Film fabularny
  Transport, Obsługa planu (make-up bus, campery, toalety, agregaty)
 • 2021
  Film fabularny
  Obsługa planu (make up bus, campery)
 • 2021
  Film fabularny
  Obsługa planu (campery, agregaty)
 • 2021
  Film fabularny
  Obsługa planu (agregaty)
 • 2021
  Serial fabularny
  Sprzęt (agregaty), Obsługa planu (make-up bus, garderoba)
 • 2021
  Film fabularny
  Transport, Obsługa planu (campery, przyczepy, agregaty), Pojazdy
 • 2021
  Serial fabularny
  Transport, Obsługa planu (campery, przyczepy, agregaty), Pojazdy
 • 2021
  Film fabularny
  Transport, Obsługa planu (kampery, przyczepy, agregaty), Pojazdy
 • 2021
  Serial fabularny
  Transport, Obsługa planu (kampery, przyczepy, agregaty), Pojazdy
 • 2021
  Serial fabularny
  Transport, Sprzęt (agregaty), Obsługa planu (campery), Pojazdy
 • 2021
  Film fabularny
  Sprzęt (agregaty), Obsługa planu (campery)
 • 2020
  Film fabularny
  Transport, Obsługa planu (camper, przyczepa, agregat), Pojazdy
 • 2020
  Serial fabularny
  Transport, Obsługa planu (camper, przyczepa, agregat), Pojazdy
 • 2019
  Film fabularny
  Transport, Sprzęt (agregaty), Obsługa planu (campery), Pojazdy
 • Sprzęt
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Sprzęt (agregat)
 • 2021
  Film fabularny
  Sprzęt (agregaty)
 • 2021
  Serial fabularny
  Sprzęt (agregaty), Obsługa planu (make-up bus, garderoba)
 • 2021
  Serial fabularny
  Transport, Sprzęt (agregaty), Obsługa planu (campery), Pojazdy
 • 2021
  Film fabularny
  Sprzęt (agregaty), Obsługa planu (campery)
 • 2020
  Film fabularny
  Transport, Sprzęt (agregat), Pojazdy, Campery
 • 2020
  Serial fabularny
  Transport, Sprzęt (agregat), Pojazdy, Campery
 • 2019
  Film fabularny
  Transport (koordynator), Sprzęt (agregaty), Pojazdy
 • 2019
  Serial fabularny
  Transport (koordynator), Sprzęt (agregaty), Pojazdy
 • 2019
  Film fabularny
  Sprzęt (agregat)
 • 2019
  Serial fabularny
  Sprzęt (agregat)
 • 2019
  Film fabularny
  Transport, Sprzęt (agregaty), Pojazdy, Campery
 • 2019
  Serial fabularny
  Transport, Sprzęt (agregaty), Pojazdy, Campery
 • 2019
  Film fabularny
  Transport, Sprzęt (agregaty), Obsługa planu (campery), Pojazdy
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Sprzęt (samochody techniczne)
 • Campery
  schowaj

 • 2021
  Film fabularny
  Campery
  odcinki:
  MOCNO
 • 2020
  Film fabularny
  Transport, Sprzęt (agregat), Pojazdy, Campery
 • 2020
  Serial fabularny
  Transport, Sprzęt (agregat), Pojazdy, Campery
 • 2019
  Film fabularny
  Transport, Sprzęt (agregaty), Pojazdy, Campery
 • 2019
  Serial fabularny
  Transport, Sprzęt (agregaty), Pojazdy, Campery
 • 2013
  Film fabularny
  Transport (koordynacja), Campery, Toalety
 • Toalety
  schowaj

 • 2013
  Film fabularny
  Transport (koordynacja), Campery, Toalety
 • Dyżurny planu
  schowaj

 • 2002
  Film fabularny
  Dyżurny planu (nie występuje w napisach)
 • 2001
  Film fabularny
  Dyżurny planu (nie występuje w napisach)
 • Konsultacja
  schowaj

 • 2011
  Serial fabularny
  Konsultacja
 • 2011
  Serial fabularny
  Konsultacja (ds. samochodów)
 • 2010
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. samochodów)
 • 2005 - 2008
  Serial fabularny
  Konsultacja (ds. samochodowych; seria II), Transport (seria I, III)
2023.03.24 01:43:37
© 1998-2023 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Muzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof Wiktor