Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE!
W tytułach filmów w wyszukiwarce nie uwzględniamy występujących w nich znaków przestankowych.
Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Aleksander Cebula

 
zwiń

 • 1994. 11. 27
  Data urodzenia
  Przeworsk
 • 2019
  Wykształcenie - rok ukończenia studiów
  Wydział Organizacji Sztuki Filmowej PWSFTviT w Łodzi

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Postprodukcja obrazu
  schowaj

 • 2024
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik studia)
 • 2024
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik studia)
 • 2024
  FURIA
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo produkcji)
 • 2023 - 2024
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu), Postprodukcja obrazu (kierownictwo)
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja; Polska)
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2023
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo)
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2023
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2023
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (obsługa planu; kierownik)
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (vfx editor), Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (vfx producer), Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty specjalne, Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (w Polsce; kierownik)
 • 2022 - 2023
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2022
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik), Data Manager
 • 2022
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator postprodukcji)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2022
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2022
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2022
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2022
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2022
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2022
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2022
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2022
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo)
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo)
 • 2022
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo)
 • 2022
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo)
 • 2022
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo)
 • 2022
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo)
 • 2022
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2022
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2021 - 2023
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja; odcinki: 1-12)
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2021
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik postprodukcji, vfx data manager)
 • 2021
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik postprodukcji)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (nadzór)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator)
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo)
 • 2021
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2021
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo), Data Manager
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty specjalne (vfx data manager), Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2021
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo)
 • 2021
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2020
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2020
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik postprodukcji, vfx data manager)
 • 2020
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo)
 • 2020
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo)
 • Konforming
  schowaj

 • 2024
  Film dokumentalny
  Konforming (kierownik postprodukcji)
 • Efekty specjalne
  schowaj

 • 2023 - 2024
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (producent vfx)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (producent vfx; odcinki: 4-7)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (vfx editor), Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (vfx producer), Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty specjalne, Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty specjalne (vfx data manager), Postprodukcja obrazu (kierownik)
 • Współpraca montażowa
  schowaj

 • 2023 - 2024
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu), Postprodukcja obrazu (kierownictwo)
 • Data Manager
  schowaj

 • 2022
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownik), Data Manager
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (kierownictwo), Data Manager
 • Nadzór postprodukcyjny
  schowaj

 • 2021
  Serial fabularny
  Nadzór postprodukcyjny
 • 2020
  Film fabularny
  Nadzór postprodukcyjny
 • Koordynacja postprodukcyjna
  schowaj

 • 2021
  Film fabularny
  Koordynacja postprodukcyjna
 • Korekcja barwna
  schowaj

 • 2021
  Serial fabularny
  Korekcja barwna (kierownik)
 • Kierownictwo postprodukcji
  schowaj

 • 2021
  Film fabularny
  Kierownictwo postprodukcji
 • Asystent kierownika produkcji
  schowaj

 • 2020
  Film fabularny
  Asystent kierownika produkcji
 • 2019
  Film fabularny
  Asystent kierownika produkcji
 • 2018
  Serial fabularny
  Asystent kierownika produkcji
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Asystent kierownika produkcji (II ekipa), Asystent kierownika produkcji
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Asystent kierownika produkcji (II ekipa), Asystent kierownika produkcji
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Asystent kierownika produkcji
 • Asystent kierownika postprodukcji
  schowaj

 • 2017
  Film dokumentalny
  Asystent kierownika postprodukcji
 • Scenariusz
  schowaj

 • 2017
  Etiuda szkolna
  Scenariusz, Producent wykonawczy
 • Producent wykonawczy
  schowaj

 • 2017
  Etiuda szkolna
  Scenariusz, Producent wykonawczy
 • Kierownictwo produkcji
  schowaj

 • 2016
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji, Obsada aktorska
 • Obsada aktorska
  schowaj

 • 2015
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo produkcji, Obsada aktorska

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2024.05.24 10:45:04
© 1998-2024 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.