Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Marek Lechowicz

 

 • 1994. 03. 21
  Data urodzenia
  Warszawa

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Konforming
  schowaj

 • 2022
  Film dokumentalny
  Konforming
 • 2022
  Film fabularny
  Konforming
 • 2022
  Film fabularny
  Konforming
 • 2022
  Film fabularny
  Współpraca montażowa, Konforming
 • 2021
  Serial fabularny
  Mastering, Konforming
 • 2021
  Film fabularny
  Mastering, Konforming, Data Manager (dailies), Off-line (asystent)
 • 2021
  Film fabularny
  Konforming
 • 2021
  Film fabularny
  Konforming, Mastering DCP
 • 2021
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu), Konforming
 • 2021
  Film fabularny
  Konforming
 • 2021
  Film dokumentalny
  Konforming
 • 2021
  Film fabularny
  Współpraca montażowa, Konforming, On-line, Mastering DCP
 • 2021
  Serial fabularny
  Konforming
 • 2021
  Film dokumentalny
  Konforming
 • 2021
  Film fabularny
  Konforming, Mastering DCP
 • 2021
  Serial fabularny
  Konforming
 • 2021
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty), Konforming
 • 2020
  Film fabularny
  Konforming, Mastering DCP
 • 2020
  Film fabularny
  Konforming, Mastering DCP
 • 2020
  Serial fabularny
  Mastering, Konforming
 • 2020
  Serial fabularny
  Mastering, Konforming, Data Manager
 • 2020
  Film dokumentalny
  Konforming, Mastering DCP
 • 2020
  Film dokumentalny
  Konforming, Mastering DCP
 • 2019 - 2022
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (odcinki: 1-13, 40- ; w napisach określenie funkcji: Asystent montażu), Mastering (odcinki: 40-), Konforming (odcinki: 40-), Data Manager (dailies; odcinki: 27-)
 • 2019
  Film dokumentalny
  Konforming, Mastering DCP
 • 2019
  Film fabularny
  Mastering, Konforming, On-line (asystent)
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Konforming, Mastering DCP
 • 2019
  Film fabularny
  Konforming, Mastering DCP
 • 2019
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Konforming, Mastering DCP
 • 2019
  Film dokumentalny
  Konforming, Mastering DCP
 • 2019
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu), Konforming, On-line (asystent), Mastering DCP
 • 2019
  Film dokumentalny
  Konforming
 • 2018 - 2019
  Serial fabularny
  Konforming
 • 2018
  Film fabularny
  Konforming, Mastering DCP
 • 2017
  Film dokumentalny
  Konforming
 • Mastering DCP
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Mastering DCP
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Mastering DCP
 • 2021
  Film fabularny
  Konforming, Mastering DCP
 • 2021
  Film fabularny
  Współpraca montażowa, Konforming, On-line, Mastering DCP
 • 2021
  Film fabularny
  Mastering DCP
 • 2021
  Film fabularny
  Konforming, Mastering DCP
 • 2021
  Etiuda szkolna
  Mastering DCP
 • 2020
  Film fabularny
  Konforming, Mastering DCP
 • 2020
  Film fabularny
  Konforming, Mastering DCP
 • 2020
  Film dokumentalny
  Mastering DCP
 • 2020
  Film dokumentalny
  Konforming, Mastering DCP
 • 2020
  Film dokumentalny
  Konforming, Mastering DCP
 • 2019
  Film dokumentalny
  Konforming, Mastering DCP
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Konforming, Mastering DCP
 • 2019
  Film fabularny
  Konforming, Mastering DCP
 • 2019
  Film fabularny
  On-line, Mastering DCP
 • 2019
  Serial fabularny
  On-line, Mastering DCP
 • 2019
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Konforming, Mastering DCP
 • 2019
  Film dokumentalny
  Konforming, Mastering DCP
 • 2019
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu), Konforming, On-line (asystent), Mastering DCP
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Mastering DCP
 • 2018
  Film fabularny
  Konforming, Mastering DCP
 • 2018
  Film fabularny
  On-line (asystent), Mastering DCP
 • Współpraca montażowa
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Współpraca montażowa, Konforming
 • 2021
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu), Konforming
 • 2021
  Film fabularny
  Współpraca montażowa, Konforming, On-line, Mastering DCP
 • 2021
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty), Konforming
 • 2019 - 2022
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (odcinki: 1-13, 40- ; w napisach określenie funkcji: Asystent montażu), Mastering (odcinki: 40-), Konforming (odcinki: 40-), Data Manager (dailies; odcinki: 27-)
 • 2019
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu), Konforming, On-line (asystent), Mastering DCP
 • 2018
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2018
  Serial dokumentalny
  Współpraca montażowa (odcinki: 1)
 • 2017
  Serial dokumentalny
  Współpraca montażowa
 • 2017
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2017
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Współpraca montażowa
 • 2017
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2017
  Serial dokumentalny
  Współpraca montażowa
 • 2017
  Serial dokumentalny
  Współpraca montażowa (odcinki: 2-10)
 • 2016 - 2017
  Serial dokumentalny
  Współpraca montażowa
 • 2014
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (stażysta WSF)
 • Mastering
  schowaj

 • 2022
  Serial fabularny
  Mastering
 • 2022
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Mastering
 • 2021
  Serial fabularny
  Mastering, Konforming
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Mastering
 • 2021
  Film fabularny
  Mastering, Konforming, Data Manager (dailies), Off-line (asystent)
 • 2021
  Serial fabularny
  Mastering
 • 2021
  Serial fabularny
  Mastering
 • 2021
  Serial fabularny
  Mastering, Data Manager
 • 2021
  Serial fabularny
  Mastering, Data Manager (dailies)
 • 2020
  Serial fabularny
  Mastering, Konforming
 • 2020
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Mastering
 • 2020
  Serial fabularny
  Mastering, Konforming, Data Manager
 • 2020
  Serial fabularny
  Mastering, Data Manager (dailies)
 • 2019 - 2022
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (odcinki: 1-13, 40- ; w napisach określenie funkcji: Asystent montażu), Mastering (odcinki: 40-), Konforming (odcinki: 40-), Data Manager (dailies; odcinki: 27-)
 • 2019
  Film fabularny
  Mastering, Konforming, On-line (asystent)
 • Data Manager
  schowaj

 • 2021
  Film fabularny
  Mastering, Konforming, Data Manager (dailies), Off-line (asystent)
 • 2021
  Film fabularny
  Data Manager
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Data Manager
 • 2021
  Serial fabularny
  Mastering, Data Manager
 • 2021
  Serial fabularny
  Mastering, Data Manager (dailies)
 • 2020
  Serial fabularny
  Mastering, Konforming, Data Manager
 • 2020
  Serial fabularny
  Mastering, Data Manager (dailies)
 • 2019 - 2022
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (odcinki: 1-13, 40- ; w napisach określenie funkcji: Asystent montażu), Mastering (odcinki: 40-), Konforming (odcinki: 40-), Data Manager (dailies; odcinki: 27-)
 • On-line
  schowaj

 • 2021
  Film fabularny
  Współpraca montażowa, Konforming, On-line, Mastering DCP
 • 2019
  Film fabularny
  Mastering, Konforming, On-line (asystent)
 • 2019
  Film fabularny
  On-line, Mastering DCP
 • 2019
  Serial fabularny
  On-line, Mastering DCP
 • 2019
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu), Konforming, On-line (asystent), Mastering DCP
 • 2019
  Film fabularny
  On-line (asystent)
 • 2018
  Film fabularny
  On-line (asystent), Mastering DCP
 • Off-line
  schowaj

 • 2021
  Film fabularny
  Mastering, Konforming, Data Manager (dailies), Off-line (asystent)
 • Synchronizacja
  schowaj

 • 2020
  Film dokumentalny
  Synchronizacja
 • Postprodukcja obrazu
  schowaj

 • 2019
  Serial dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (w napisach określenie funkcji: Przygotowanie plików emisyjnych)
 • Obsada aktorska
  schowaj

 • 2016
  Etiuda szkolna
  Montaż, Obsada aktorska (ubek), Sekretariat planu
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Obsada aktorska (piłkarz)
 • Montaż
  schowaj

 • 2016
  Etiuda szkolna
  Montaż
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Montaż, Obsada aktorska (ubek), Sekretariat planu
 • Sekretariat planu
  schowaj

 • 2016
  Etiuda szkolna
  Montaż, Obsada aktorska (ubek), Sekretariat planu

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2022.08.19 01:14:06
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Glinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa RaszewskiegoStowarzyszenie Autorw Zdj Filmowych