Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Jan Chojnacki

Jan Chojnacki

Operator dźwięku. Członek amerykańskiego stowarzyszenia Motion Picture Sound Editors (MPSE).

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Efekty synchroniczne
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe, Efekty synchroniczne (premiks), Atmosfery dźwiękowe
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (premiks)
 • 2020
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (premiks)
 • 2020
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (premiks), Sound design
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Montaż dźwięku, Efekty synchroniczne
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, premiks, montaż)
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, montaż), Sound design
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (premiks)
 • 2019
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (premiks)
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty synchroniczne
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, montaż oraz premiks)
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (montaż)
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie)
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (montaż)
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, montaż), Sound design
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty synchroniczne
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2017
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Sound design, Efekty boczne
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż), Sound design
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, montaż)
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Efekty synchroniczne
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2017
  Film fabularny
  Mikrofoniarz, Efekty synchroniczne (nagranie i montaż), Sound design
 • 2016
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe
 • 2016
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne, Sound design, Obsada aktorska (głos w tle)
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż), Sound design
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, montaż)
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (także montaż i premiks), Postsynchrony (montaż)
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, premiks)
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty synchroniczne (nagranie, foley artist)
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (także montaż i premiks)
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne, Postsynchrony (montaż), Montaż dialogów, Premiks (dialogów)
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Efekty synchroniczne (montaż), Zgranie dźwięku (dialogów), Postsynchrony (edycja i zgranie), Montaż dialogów
 • 2014
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • Atmosfery dźwiękowe
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe, Efekty synchroniczne (premiks), Atmosfery dźwiękowe
 • 2021
  Film dokumentalny
  Efekty dźwiękowe, Atmosfery dźwiękowe
 • 2020
  Film dokumentalny
  Efekty dźwiękowe, Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe
 • 2016
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe
 • Efekty dźwiękowe
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe, Efekty synchroniczne (premiks), Atmosfery dźwiękowe
 • 2021
  Film dokumentalny
  Efekty dźwiękowe, Atmosfery dźwiękowe
 • 2020
  Film dokumentalny
  Efekty dźwiękowe, Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe
 • Zgranie dźwięku
  schowaj

 • 2020
  Film dokumentalny
  Efekty dźwiękowe, Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Postsynchrony
 • 2018
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2017
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Sound design, Efekty boczne
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku
 • 2016
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Efekty synchroniczne (montaż), Zgranie dźwięku (dialogów), Postsynchrony (edycja i zgranie), Montaż dialogów
 • Sound design
  schowaj

 • 2020
  Film dokumentalny
  Efekty dźwiękowe, Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe
 • 2020
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (premiks), Sound design
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, montaż), Sound design
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie, montaż), Sound design
 • 2017
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Sound design, Efekty boczne
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż), Sound design
 • 2017
  Film fabularny
  Mikrofoniarz, Efekty synchroniczne (nagranie i montaż), Sound design
 • 2016
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe
 • 2016
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne, Sound design, Obsada aktorska (głos w tle)
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż), Sound design
 • Montaż dźwięku
  schowaj

 • 2019
  Etiuda szkolna
  Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Montaż dźwięku, Efekty synchroniczne
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Montaż dźwięku
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Postsynchrony
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Efekty synchroniczne
 • 2012
  Etiuda szkolna
  Dźwięk, Montaż dźwięku
 • 2012
  Etiuda szkolna
  Montaż dźwięku, Dźwięk na planie
 • Udźwiękowienie
  schowaj

 • 2019
  Etiuda szkolna
  Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2014
  Film dokumentalny
  Udźwiękowienie
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Udźwiękowienie
 • Dźwięk
  schowaj

 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Montaż dźwięku
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Postsynchrony
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Efekty synchroniczne
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • 2012
  Etiuda szkolna
  Dźwięk, Montaż dźwięku
 • 2012
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • Postsynchrony
  schowaj

 • 2018
  Etiuda szkolna
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Postsynchrony
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (także montaż i premiks), Postsynchrony (montaż)
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne, Postsynchrony (montaż), Montaż dialogów, Premiks (dialogów)
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Efekty synchroniczne (montaż), Zgranie dźwięku (dialogów), Postsynchrony (edycja i zgranie), Montaż dialogów
 • 2014
  Film fabularny
  Postsynchrony (montaż), Montaż dialogów, Premiks (dialogów)
 • Reżyseria dźwięku
  schowaj

 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Montaż dźwięku
 • Postprodukcja dźwięku
  schowaj

 • 2017
  Etiuda szkolna
  Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja dźwięku
 • Mikrofoniarz
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny
  Mikrofoniarz, Efekty synchroniczne (nagranie i montaż), Sound design
 • 2012
  Etiuda szkolna
  Mikrofoniarz
 • Efekty boczne
  schowaj

 • 2017
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Sound design, Efekty boczne
 • Obsada aktorska (głos w tle)
  schowaj

 • 2016
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne, Sound design, Obsada aktorska (głos w tle)
 • Montaż dialogów
  schowaj

 • 2015
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne, Postsynchrony (montaż), Montaż dialogów, Premiks (dialogów)
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Efekty synchroniczne (montaż), Zgranie dźwięku (dialogów), Postsynchrony (edycja i zgranie), Montaż dialogów
 • 2014
  Film fabularny
  Postsynchrony (montaż), Montaż dialogów, Premiks (dialogów)
 • Premiks
  schowaj

 • 2015
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne, Postsynchrony (montaż), Montaż dialogów, Premiks (dialogów)
 • 2014
  Film fabularny
  Postsynchrony (montaż), Montaż dialogów, Premiks (dialogów)
 • Dźwięk na planie
  schowaj

 • 2012
  Etiuda szkolna
  Montaż dźwięku, Dźwięk na planie

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2023.01.21 01:17:25
© 1998-2023 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Piotr LitwicMuzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof Wellman