Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Wojciech Mielimąka

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Dźwięk
  schowaj

 • 2023
  Serial fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Postsynchrony (nagranie, montaż)
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Postsynchrony (nagranie)
 • 2022
  Serial fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Premiks (dalogów)
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku
 • 2022
  Serial fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku
 • 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku (odcinki: 1-4, 6, 8, 10), Postsynchrony (opracowanie; odcinki: 8, 10), Montaż dialogów (odcinki: 1, 8, 10), Opracowanie dialogów (odcinki: 8, 10)
 • 2021
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Dźwięk
 • 2021
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Dźwięk
 • 2020
  Serial fabularny
  Dźwięk
  odcinki:
  1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku (reżyseria), Postsynchrony (nagranie i montaż), Montaż dialogów
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk (Sound Supervisor), Montaż dźwięku (supervisor), Efekty dźwiękowe (montaż), Udźwiękowienie (supervisor), Postsynchrony (nagranie), Sound design, Montaż dialogów
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku
 • 2018
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku (reżyseria), Postsynchrony (nagranie, montaż), Montaż dialogów
 • 2017
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku (reżyser), Postsynchrony (nagranie, montaż), Montaż dialogów, Efekty boczne, Atmosfery dźwiękowe
 • 2017
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Efekty synchroniczne (montaż), Udźwiękowienie, Montaż dialogów
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku (realizator), Postsynchrony (nagranie i montaż), Premiks
 • 2016
  Serial fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku (realizator), Postsynchrony (nagranie i montaż), Premiks
 • 2015 - 2016
  Serial fabularny
  Dźwięk (odcinki: 3-10, 11)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Dźwięk
 • 2015
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe, Efekty synchroniczne (opracowanie), Zgranie dźwięku (realizacja), Postsynchrony (nagranie i montaż), Premiks
 • 2015
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Efekty synchroniczne
 • 2014
  Film dokumentalny
  Dźwięk
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk (reżyseria), Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Postsynchrony (nagranie i montaż), Postprodukcja dźwięku (dźwięk), Premiks
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku (realizacja), Premiks
 • Postsynchrony
  schowaj

 • 2023
  Serial fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Postsynchrony (nagranie, montaż)
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Postsynchrony (nagranie)
 • 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku (odcinki: 1-4, 6, 8, 10), Postsynchrony (opracowanie; odcinki: 8, 10), Montaż dialogów (odcinki: 1, 8, 10), Opracowanie dialogów (odcinki: 8, 10)
 • 2020
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku (reżyseria), Postsynchrony (nagranie), Montaż dialogów, Efekty boczne, Atmosfery dźwiękowe
 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku (reżyseria), Postsynchrony (nagranie i montaż), Montaż dialogów
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk (Sound Supervisor), Montaż dźwięku (supervisor), Efekty dźwiękowe (montaż), Udźwiękowienie (supervisor), Postsynchrony (nagranie), Sound design, Montaż dialogów
 • 2018
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku (reżyseria), Postsynchrony (nagranie, montaż), Montaż dialogów
 • 2017 - 2019
  Serial fabularny
  Postsynchrony (seria 1)
 • 2017
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku (reżyser), Postsynchrony (nagranie, montaż), Montaż dialogów, Efekty boczne, Atmosfery dźwiękowe
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku (realizator), Postsynchrony (nagranie i montaż), Premiks
 • 2016
  Serial fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku (realizator), Postsynchrony (nagranie i montaż), Premiks
 • 2015
  Film fabularny
  Postsynchrony (dodatkowe nagranie)
 • 2015
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe, Efekty synchroniczne (opracowanie), Zgranie dźwięku (realizacja), Postsynchrony (nagranie i montaż), Premiks
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk (reżyseria), Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Postsynchrony (nagranie i montaż), Postprodukcja dźwięku (dźwięk), Premiks
 • 2014
  Film animowany
  Reżyseria dźwięku, Postsynchrony
 • Reżyseria dźwięku
  schowaj

 • 2023
  Serial fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Postsynchrony (nagranie, montaż)
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Postsynchrony (nagranie)
 • 2022
  Serial fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Premiks (dalogów)
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku
 • 2022
  Serial fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku
 • 2020
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku (reżyseria), Postsynchrony (nagranie), Montaż dialogów, Efekty boczne, Atmosfery dźwiękowe
 • 2020
  Serial fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2018
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku (reżyseria), Postsynchrony (nagranie, montaż), Montaż dialogów
 • 2017
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku (reżyser), Postsynchrony (nagranie, montaż), Montaż dialogów, Efekty boczne, Atmosfery dźwiękowe
 • 2014
  Film animowany
  Reżyseria dźwięku, Postsynchrony
 • Efekty dźwiękowe
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Montaż dialogów
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż)
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk (Sound Supervisor), Montaż dźwięku (supervisor), Efekty dźwiękowe (montaż), Udźwiękowienie (supervisor), Postsynchrony (nagranie), Sound design, Montaż dialogów
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż)
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż)
 • 2017
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Efekty synchroniczne (montaż), Udźwiękowienie, Montaż dialogów
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż)
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż)
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku (realizator), Postsynchrony (nagranie i montaż), Premiks
 • 2016
  Serial fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku (realizator), Postsynchrony (nagranie i montaż), Premiks
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż)
 • 2015
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe, Efekty synchroniczne (opracowanie), Zgranie dźwięku (realizacja), Postsynchrony (nagranie i montaż), Premiks
 • 2015
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Efekty synchroniczne
 • 2014 - 2020
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż; odcinki: 92-130)
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk (reżyseria), Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Postsynchrony (nagranie i montaż), Postprodukcja dźwięku (dźwięk), Premiks
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe, Korekta dźwięku
  odcinki:
  POTOP REDIVIVUS
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku (realizacja), Premiks
 • 2013
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Premiks
 • 2012
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (realizacja)
 • 2010
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż)
 • Montaż dialogów
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Montaż dialogów
 • 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku (odcinki: 1-4, 6, 8, 10), Postsynchrony (opracowanie; odcinki: 8, 10), Montaż dialogów (odcinki: 1, 8, 10), Opracowanie dialogów (odcinki: 8, 10)
 • 2020
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku (reżyseria), Postsynchrony (nagranie), Montaż dialogów, Efekty boczne, Atmosfery dźwiękowe
 • 2020
  Serial fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku (reżyseria), Postsynchrony (nagranie i montaż), Montaż dialogów
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk (Sound Supervisor), Montaż dźwięku (supervisor), Efekty dźwiękowe (montaż), Udźwiękowienie (supervisor), Postsynchrony (nagranie), Sound design, Montaż dialogów
 • 2018
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku (reżyseria), Postsynchrony (nagranie, montaż), Montaż dialogów
 • 2017
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku (reżyser), Postsynchrony (nagranie, montaż), Montaż dialogów, Efekty boczne, Atmosfery dźwiękowe
 • 2017
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Efekty synchroniczne (montaż), Udźwiękowienie, Montaż dialogów
 • Premiks
  schowaj

 • 2022
  Serial fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Premiks (dalogów)
 • 2018
  Film fabularny
  Sound design, Premiks
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku (realizator), Postsynchrony (nagranie i montaż), Premiks
 • 2016
  Serial fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku (realizator), Postsynchrony (nagranie i montaż), Premiks
 • 2015
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe, Efekty synchroniczne (opracowanie), Zgranie dźwięku (realizacja), Postsynchrony (nagranie i montaż), Premiks
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk (reżyseria), Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Postsynchrony (nagranie i montaż), Postprodukcja dźwięku (dźwięk), Premiks
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku (realizacja), Premiks
 • 2013
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Premiks
 • Zgranie dźwięku
  schowaj

 • 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku (odcinki: 1-4, 6, 8, 10), Postsynchrony (opracowanie; odcinki: 8, 10), Montaż dialogów (odcinki: 1, 8, 10), Opracowanie dialogów (odcinki: 8, 10)
 • 2020
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku (reżyseria), Postsynchrony (nagranie), Montaż dialogów, Efekty boczne, Atmosfery dźwiękowe
 • 2020
  Serial fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2020
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku (reżyseria), Postsynchrony (nagranie i montaż), Montaż dialogów
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku
 • 2018
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku (reżyseria), Postsynchrony (nagranie, montaż), Montaż dialogów
 • 2017
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku (reżyser), Postsynchrony (nagranie, montaż), Montaż dialogów, Efekty boczne, Atmosfery dźwiękowe
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku (realizator), Postsynchrony (nagranie i montaż), Premiks
 • 2016
  Serial fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku (realizator), Postsynchrony (nagranie i montaż), Premiks
 • 2015
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe, Efekty synchroniczne (opracowanie), Zgranie dźwięku (realizacja), Postsynchrony (nagranie i montaż), Premiks
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk (reżyseria), Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Postsynchrony (nagranie i montaż), Postprodukcja dźwięku (dźwięk), Premiks
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku (realizacja), Premiks
 • 2013
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Premiks
 • 2011 - 2013
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku (współpraca; odcinki: 1-39, 53-)
 • 2008 - 2009
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku (współpraca)
 • Efekty synchroniczne
  schowaj

 • 2021
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne (montaż)
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (montaż)
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (montaż)
 • 2017
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Efekty synchroniczne (montaż), Udźwiękowienie, Montaż dialogów
 • 2015
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe, Efekty synchroniczne (opracowanie), Zgranie dźwięku (realizacja), Postsynchrony (nagranie i montaż), Premiks
 • 2015
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Efekty synchroniczne
 • 2014
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2014
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Efekty synchroniczne
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (montaż)
 • 2011 - 2013
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku (współpraca; odcinki: 1-39, 53-)
 • Opracowanie dialogów
  schowaj

 • 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku (odcinki: 1-4, 6, 8, 10), Postsynchrony (opracowanie; odcinki: 8, 10), Montaż dialogów (odcinki: 1, 8, 10), Opracowanie dialogów (odcinki: 8, 10)
 • Postprodukcja dźwięku
  schowaj

 • 2020
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja dźwięku
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (premiks)
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk (reżyseria), Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Postsynchrony (nagranie i montaż), Postprodukcja dźwięku (dźwięk), Premiks
 • 2011
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku (odcinki: 9-12)
 • Efekty boczne
  schowaj

 • 2020
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku (reżyseria), Postsynchrony (nagranie), Montaż dialogów, Efekty boczne, Atmosfery dźwiękowe
 • 2017
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku (reżyser), Postsynchrony (nagranie, montaż), Montaż dialogów, Efekty boczne, Atmosfery dźwiękowe
 • 2017
  Film dokumentalny
  Realizacja dźwięku, Efekty boczne, Atmosfery dźwiękowe
 • 2013
  Film fabularny
  Efekty boczne (montaż; także montaż atmosfer)
 • Atmosfery dźwiękowe
  schowaj

 • 2020
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku (reżyseria), Postsynchrony (nagranie), Montaż dialogów, Efekty boczne, Atmosfery dźwiękowe
 • 2017
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku (reżyser), Postsynchrony (nagranie, montaż), Montaż dialogów, Efekty boczne, Atmosfery dźwiękowe
 • 2017
  Film dokumentalny
  Realizacja dźwięku, Efekty boczne, Atmosfery dźwiękowe
 • Udźwiękowienie
  schowaj

 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk (Sound Supervisor), Montaż dźwięku (supervisor), Efekty dźwiękowe (montaż), Udźwiękowienie (supervisor), Postsynchrony (nagranie), Sound design, Montaż dialogów
 • 2017
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Efekty synchroniczne (montaż), Udźwiękowienie, Montaż dialogów
 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Udźwiękowienie
 • 2015 - 2016
  Serial dokumentalny
  Udźwiękowienie (odcinki: 1-7, 10)
 • 2013
  Film fabularny
  Udźwiękowienie (współpraca)
 • 2013
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Udźwiękowienie (w napisach nazwisko: Milimonka)
 • 2010
  Serial fabularny
  Udźwiękowienie (współpraca)
 • 2010
  Film fabularny - telewizyjny
  Udźwiękowienie (współpraca)
 • 2010
  Film fabularny - telewizyjny
  Udźwiękowienie (współpraca)
 • 2009 - 2020
  Serial fabularny
  Udźwiękowienie (współpraca; odcinki: 3-13)
 • Montaż dźwięku
  schowaj

 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk (Sound Supervisor), Montaż dźwięku (supervisor), Efekty dźwiękowe (montaż), Udźwiękowienie (supervisor), Postsynchrony (nagranie), Sound design, Montaż dialogów
 • 2014
  Film fabularny
  Montaż dźwięku
 • Sound design
  schowaj

 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk (Sound Supervisor), Montaż dźwięku (supervisor), Efekty dźwiękowe (montaż), Udźwiękowienie (supervisor), Postsynchrony (nagranie), Sound design, Montaż dialogów
 • 2018
  Film fabularny
  Sound design, Premiks
 • Realizacja dźwięku
  schowaj

 • 2017
  Film dokumentalny
  Realizacja dźwięku, Efekty boczne, Atmosfery dźwiękowe
 • 2016
  Film dokumentalny
  Realizacja dźwięku
 • Promocja
  schowaj

 • 2015
  Serial fabularny
  Promocja (realizacja materiałów promocyjnych; odcinki: 6-10), Studio dźwiękowe
 • Studio dźwiękowe
  schowaj

 • 2015
  Serial fabularny
  Promocja (realizacja materiałów promocyjnych; odcinki: 6-10), Studio dźwiękowe
 • Obsada dubbingu
  schowaj

 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Obsada dubbingu
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Obsada dubbingu
 • Korekta dźwięku
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe, Korekta dźwięku
  odcinki:
  POTOP REDIVIVUS
 • Realizacja nagrań
  schowaj

 • 2012
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Realizacja nagrań
 • Opracowanie dźwięku
  schowaj

 • 2010 - 2013
  Serial fabularny
  Opracowanie dźwięku (odcinki: 66-78)

Nagrody indywidualne
schowaj

 • 2023
  Orzeł (Polska Nagroda Filmowa) Nominacja
  w kategorii: Najlepszy dźwięk

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2023.03.30 01:23:44
© 1998-2023 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Glinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa RaszewskiegoStowarzyszenie Autorw Zdj Filmowych