Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE!
W tytułach filmów w wyszukiwarce nie uwzględniamy występujących w nich znaków przestankowych.
Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

SOLI DEO

 • Film dokumentalny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  1997
 • Gatunek:
  Film biograficzny
 • 92 min

Filmowy wizerunek Prymasa Tysiąclecia, najważniejsze fakty z jego biografii, próba ukazania duchowego wymiaru tej postaci, jednej z najważniejszych w dziejach polskiego Kościoła. Bogate materiały archiwalne i zdjęcia zrealizowane współcześnie, wycinki z gazet, dzieła sztuki sakralnej, stare fotografie, kroniki filmowe ukazujące Polskę w latach 50., 60., 70. i wczesnych 80., wypowiedzi osób z najbliższego otoczenia prymasa, księży i zakonnic, którzy wraz z nim byli więzieni w latach 50., oraz osób świeckich, fragmenty jego kazań, listów pasterskich i przemówień. Wspomnienie domu rodzinnego prymasa, jego atmosfery, przesyconej patriotyzmem, miłością i prostą, szczerą wiarą, kultem Matki Boskiej. Z rodzinnego domu wyniósł Stefan Wyszyński wszystkie najważniejsze wartości, którymi kierował się przez całe życie. Jako dziewięciolatek porzucił rosyjską szkołę, szkołę zaborcy, by uczyć się pod okiem ojca, organisty w Andrzejowie. Potem nauka w Gimnazjum Górskiego w Warszawie i męskiej Szkole Handlowej w Łomży umocnią jego patriotyzm i religijność. W 1924 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po studiach na KUL-u poświęcił się pracy duszpasterskiej, był też działaczem Akcji Katolickiej i Chrześcijańskich Związków Zawodowych. Postulował solidaryzm społeczny i zwracał uwagę, że Kościół musi być bliżej problemów robotników. Po wybuchu II wojny światowej ukrywał się w Kozłówce, współpracował z ks. Korniłowiczem, współtworzył zakład dla ociemniałych w Laskach. W czasie Powstania Warszawskego był kapelanem podwarszawskich formacji AK, miał pseudonim Radwan. Pomagał też w szpitalu powstańczym w Laskach, asystował przy operacjach, niósł pociechę rannym i umierającym. W 1946 roku, jako czterdziestopięciolatek, otrzymał godność ordynariusza lubelskiego, stając się najmłodszym w Polsce biskupem. Wtedy to na szczycie katedry lubelskiej umieścił zawołanie Soli Deo - Bogu Jedynemu. W 1948 roku umierający prymas August Hlond wyraził życzenie, aby jego następcą został biskup Stefan Wyszyński. Życzenie to spełniło się - papież Pius XII ogłosił Stefana Wyszyńskiego arcybiskupem Gniezna i Warszawy, prymasem Polski. Władze komunistyczne od początku starały się wszelkimi środkami zwalczać prymasa i Kościół, społeczeństwo jednak pokładało w Wyszyńskim wielkie i nadzieje. Dla UB Kościół był wrogiem numer 1 - koniec lat 40. i początek 50. to lata terroru, którego ofiarami padali księża i zakonnice, sądzeni w pokazowych procesach i skazywani na długoletnie więzienie, a nawet karę śmierci. W tym tragicznym okresie prymas stanął w obronie zarówno chrześcijańskiej tożsamości narodu, jak i prześladowanych księży. Kolejne nasilenie terroru nastąpiło w roku 1953, kiedy władze wydały dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych, który godził w samodzielność i prawa Kościoła. Prymas odpowiedział słynne "non possumus". Wkrótce odbył się proces biskupa kieleckiego, oskarżonego o szpiegowstwo na rzecz Watykanu. Prymas odmówił potępienia biskupa. Po uzgodnieniu z Moskwą, władze aresztowały prymasa. Szczególnie interesującą część filmu stanowią wspomnienia ks. Stanisława Skorodeckiego i s. Stanisławy Niemeczek, o latach więziennych prymasa. Ich relacje pozwalają poznać go jako osobę prywatną - oddaną towarzyszom niedoli, przyjaciela, opiekuna, od którego zawsze oczekiwać można wsparcia. Ujmujące są też więzienne wspomnienia prymasa, świadectwa jego niezachwianej wiary, miłości bliźniego i troski o Polskę. Odosobniony od świata prymas napisał słynne Śluby Narodu. Dojrzał jego program duszpasterski, którego głównym założemniem było oparcie się na polskim patriotyzmie i kulcie maryjnym. Jak wspomina Jerzy Turowicz, prymas do inteligencji katolickiej odnosił się z dystansem, i odbudowę duchową narodu oparł na religijności ludowej. Interesujące są archiwalia dokumentujące wędrówkę kopii wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej i obchody uroczystości milenijnych, które władze starały się za wszelką cenę zakłócić i ośmieszyć. Porwanie i "aresztowanie" obrazu, strzeżonego następnie na Jasnej Górze przez oddział milicjantów, jest wymownym świadectwem tamtych czasów. Film przypomina też o przyjaźni i duchowym powinowactwie prymasa i Karola Wojtyły, późniejszego papieża, oraz roli, jaką odegrał prymas Wyszyński we wprowadzeniu Polaka na tron św. Piotra. W filmie mówią o nim, oprócz wymienionych: ks. abp Ignacy Tokarczuk, ks. bp Bronisław Dembowski, o. Jerzy Tomziński, Janina Michalska, Jerzy Turowicz, ks. prałat Andrzej Bardecki, ks. prałat Zdzisław Peszkowski, Anna Rastawicka i ks. prof Waldemar Chrostowski.
[www.tvp.com.pl]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2024.06.06 01:37:08
© 1998-2024 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.