Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE!
W tytułach filmów w wyszukiwarce nie uwzględniamy występujących w nich znaków przestankowych.
Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

KRÓLEWSKIE SNY

 • Serial fabularny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  1988
 • Premiera:
  1988. 11. 06
 • Gatunek:
  Film historyczny, Film biograficzny
 • Barwny, 8 odcinków x ok. 70 min

  Lokacje: Nidzica (zamek).

"Nigdy nie byłem entuzjastą tzw. filmów historycznych. Zwykle niosą z sobą - przynajmniej tak to u nas praktycznie wygląda - nudę i powierzchowność. Ten historycyzm jest na ogół nużący, bajkowy, nierzeczywisty, jest w tym coś z lektury dla młodzieży. Tymczasem scenariusz Józefa Hena o ostatnich latach panowania Jagiełły i ostatnim jego małżeństwie wydał mi się bardzo nęcący, rzecz bowiem została potraktowana nie tylko historycznie - choć faktom i realiom nie można nic zarzucić - lecz bardziej po ludzku. Jagiełło przedstawiony jest jako człowiek obdarzony ogromnym talentem politycznym, ujmujący, bogaty charakterologicznie, o wielkiej inteligencji, poczuciu humoru, chytrości, a przede wszystkim jako człowiek z wyobraźnią, która pozwoliłaby zbudować dynastię" - tak w jednym z wywiadów Gustaw Holoubek "tłumaczył się" z przyjęcia głównej roli w serialu "Królewskie sny". Intuicja doświadczonego aktora nie omyliła go i tym razem. Historyczny fresk Grzegorza Warchoła spotkał się z uznaniem w oczach widzów i krytyki. Znaleźli się nawet tacy, którzy porównywali sposób "przekładu" historii na widowisko dramatyczne do dzieł samego Szekspira. Podkreślano udane współistnienie dziejowych realiów i prawdy o ludzkich uczuciach, zmaganiach z losem. Znakomite kreacje aktorskie tchnęły w podręcznikowych bohaterów autentyczne życie. Bryluje pośród nich oczywiście król Jagiełło z maestrią grany przez Holoubka. Aktor ukazał swego bohatera z godnością i ciepłym humorem. Nigdy nie utożsamił się z nim do końca. Pokazując działania Jagiełły, ukazywał także skomplikowany splot motywacji, które go do nich skłoniły.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

Nagrody
schowaj

 • 1989
  Złoty Ekran (przyznawany przez pismo "Ekran")
  za rolę w serialu; za rok 1988

1

 • Odcinek serialu
 • 67 min

Akcja rozpoczyna się po śmierci drugiej żony Władysława Jagiełły. Podobnie jak z poprzednią nie miał z nią syna. Bez potomka zaś nie można myśleć o założeniu dynastii. Książę Witold - brat Jagiełły postanawia ożenić go ze swą wychowanicą - księżniczką holszańską. Nie jest to wszakże jedyna oferta. Różne stronnictwa polityczne próbują bowiem pozyskać potężnego monarchę, podsuwając mu własne kandydatki...

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2

 • Odcinek serialu
 • 68 min

Król Władysław Jagiełło otrzymuje wiadomość, że Czesi pobili Zygmunta Luksemburczyka, jego małżeństwo z Ofką nie może więc dojść do skutku. Pozostaje kandydatura Sonki. Zbyszko Oleśnicki zostaje wysłany do Wilna, aby lepiej poznać ewentualną narzeczoną. Zbyszko jest gościnnie podejmowany w Trokach. Witold liczy na to, że Sonka jako polska królowa może oddać nieocenione usługi Litwie. Oględziny księżniczki odbywają się w łaźni, Zbyszko jest zachwycony. Późniejsza rozmowa podczas uczty utwierdza go w przekonanium, że Sonka jest odpowiednią żoną dla Jagiełły. Tymczasem na Wawel przybywa legat papieski Zeno, który ma rozstrzygnąć, kto jest winien pogarszającym się stosunkom Korony z Krzyżakami i donieść o tym papieżowi. Jagiełło rusza do Nowogrodu, nie mogąc doczekać się chwili poznania Sonki. Ślub odbywa się w Sandomierzu, gdzie czeka już Zeno. Wojna z Krzyżakami jest nieunikniona.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

3

 • Odcinek serialu
 • 62 min

Król wyrusza na wyprawę przeciwko Krzyżakom, pozostawiając na Wawelu młodą żonę. Niestety, stosunki Sonki z Jadwigą, córką Jagiełły, wciąż są bardzo napięte. Na Wawelu bawi również książę niemiecki Fryderyk, który ma w przyszłości zostać mężem Jadwigi. Po wygranej bitwie z Krzyżakami Jagiełło otrzymuje w darze od Witolda młodą brankę, jedną z wielu kobiet, które dostały się do niewoli. Na rozkaz króla wszystkie mają być odwiezione przez Nienasza do Warszawy. Na Wawelu cały dwór świętuje zwycięstwo Podczas balu Sonka spędza wiele czasu z rycerzem Hińczą z Rogowa. Obserwuje ich rycerz Jan Strasz, człowiek zły i zawistny.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

4

 • Odcinek serialu
 • 70 min

Bracia Władysław, Witold i Korybut Świdrygiełło radzą nad ewentualnym udzieleniem pomocy husytom. Jagiełło jest temu przeciwny, jednak Korybut rusza do Czech. Witold odwiedza Sonkę, ponownie nakłania ją, by stała się orędowniczką spraw Litwy w Koronie, jednak bezskutecznie. Do Krakowa przybywają wysłannicy Zygmunta Luksemburczyka, trwają przygotowania do wizyty cesarza w Polsce i do koronacji Sonki. Jadwiga, której ojciec obiecał koronę Polski jest rozgoryczona. Strasz donosi królowi o zażyłości łączącej jego młodą żonę z rycerzem Hińczą.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

5

 • Odcinek serialu
 • 69 min

Rycerz Strasz, który od dawna śledził królową Sonkę i młodego Hińczę, informuje Witolda o swych podejrzeniach. Książę powiadamia o ich rzekomym romansie króla Władysława, sugerując, że Hińcza jest ojcem dziecka, którego spodziewa się Sonka. Dwór huczy od plotek, następuje seria aresztowań, m.in. zostają uwięzieni Hińcza i Elżbieta. Strasz wyznaje królowej swą miłość, lecz oburzona Sonka odprawia go z gniewem. Jagiełło zmusza Witolda do powrotu na Litwę. Król za wszelką cenę pragnie oczyścić małżonkę z podejrzeń. Podczas procesu wszyscy przesłuchiwani przysięgają, że królowa jest niewinna. Wkrótce na świat przychodzi drugi syn Jagiełły.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

6

 • Odcinek serialu
 • 73 min

Witold oblega Nowogród. Kupcy, chcąc ratować miasto, ślą mu cenne dary. Julianna, żona księcia, namawia go, by poprosił cesarza o koronę dla siebie, wtedy i Litwa byłaby królestwem. Witold zaprasza do Łucka cesarza i Jagiełłę, aby rozpatrzyć sprawę koronacji. Król Władysław nie sprzeciwia się planom brata, lecz pragnie, aby ostateczną decyzję podjęła towarzysząca mu rada koronna. Rada jednak projekt odrzuca. Po powrocie do Polski Jagiełło spotyka się z dostojnikami i Sonką. Postanawiają ofiarować koronę Witoldowi, wiedząc, że jej nie przyjmie. Ta propozycja łagodzi jednak jego gniew i pozwala zachować dotychczasowe partnerstwo.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

7

 • Odcinek serialu
 • 68 min

Witold zaprasza Jagiełłę na polowanie. Mimo protestów Sonki i doradców król przyjmuje zaproszenie, towarzyszy mu Oleśnicki, którego wpływy i znaczenie wzrosły - jemu właśnie Jagiełło pozostawia decyzję o przyznaniu korony Witoldowi. Książę próbuje Oleśnickiego przekupić, ale jego zabiegi nie przynoszą rezultatu. Zdrowie Witolda nagle się pogarsza, książę umiera. Świdrygiełło zatrzymuje króla jako zakładnika, chcąc wymusic na nim prawa do korony dla siebie. Hińcza rusza do Wilna z odsieczą. Uwięziony i torturowany przez ludzi Świdrygiełły wyznaje, że ku granicom Litwy zmierza armia polska. Jagiełło zostaje zwolniony. Po powrocie na Wawel zastaje Jadwisię umierającą. Królewska córka twierdzi, że została otruta przez Sonkę, dopiero przed śmiercią odwołuje oskarżenie.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

8

 • Odcinek serialu
 • 71 min

Po zwycięstwie nad Świdrygiełłą, który zagrażał Koronie, Jagiełło musi stawić czoło Krzyżakom, odebrać zajętą przez nich Wielkopolskę. Król postanawia poprosić o pomoc Czechów, czemu ostro sprzeciwia się biskup Oleśnicki. Jagiełło przyjmuje jednak poselstwo z Pragi i decyduje się zawrzeć przymierze. Połączone armie odnoszą zwycięstwo. Na Wawel przybywa poseł z Czech, proponując polskiemu królowi koronę czeską, Jagiełło jednak jej nie przyjmuje. Zbyszko Oleśnicki jawnie występuje przeciwko monarsze, mając poparcie Rady królewskiej. Znękany wewnętrznymi waśniami Jagiełło umiera. Teraz już nic nie przeszkodzi Zbyszkowi i jego stronnictwu w sięgnięciu po władzę.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2024.03.01 02:20:08
© 1998-2024 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.