Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE!
W tytułach filmów w wyszukiwarce nie uwzględniamy występujących w nich znaków przestankowych.
Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Mateusz Budnik

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Postprodukcja obrazu
  schowaj

 • 2024
  Film fabularny
  Efekty specjalne (komputerowe), Postprodukcja obrazu
 • 2024
  FURIA
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (wizualne), Postprodukcja obrazu (producent), Digital Intermediate (supervisor)
 • 2024
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2024
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2023 - 2024
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (cyfrowe efekty wizualne), Postprodukcja obrazu
 • 2023 - 2024
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (komputerowe), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty specjalne (vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (wizualne), Postprodukcja obrazu
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty specjalne, Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja; Polska), Digital Intermediate (supervisor; Polska)
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty specjalne (vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (komputerowe), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty specjalne (komputerowe), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (obsługa planu)
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (obsługa planu)
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty specjalne (vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty specjalne, Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty specjalne, Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty specjalne (wizualne), Postprodukcja obrazu
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty specjalne (vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2022 - 2023
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty specjalne (vfx), Postprodukcja obrazu (producent), Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty specjalne (vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent), Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Koproducent (nie występuje w napisach), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty specjalne (vfx; producent), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (komputerowe; nadzór vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty specjalne (komputerowe), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty specjalne (vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent), Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate
 • 2021
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2020
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2020
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2020
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Postprodukcja obrazu
 • 2020
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2020
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (komputerowe; supervisor), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (nadzór)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019 - 2022
  Serial fabularny
  Konsultacja (ds. efektów specjalnych; odcinki: 27-39), Postprodukcja obrazu (odcinki: 27-), Digital Intermediate (supervisor; odcinki: 27-)
 • 2019
  Film dokumentalny
  Konforming, Postprodukcja obrazu
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (nadzór), Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (nadzór)
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty specjalne (komputerowe; producent), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Postprodukcja obrazu (nadzór)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (nadzór)
 • 2019
  Serial dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (w napisach określenie funkcji: Przygotowanie plików emisyjnych)
 • 2019
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu, Mastering DCP
 • 2018 - 2019
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (nadzór)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent), Digital Intermediate (supervisor)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (nadzór), Digital Intermediate (supervisor), Mastering DCP
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (New Wave Film)
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu, Mastering DCP
 • 2017
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Koproducent, Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty komputerowe, Postprodukcja obrazu, Podgląd video, Digital Intermediate (supervisor), Backup
 • Digital Intermediate
  schowaj

 • 2024
  FURIA
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (wizualne), Postprodukcja obrazu (producent), Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023 - 2024
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (komputerowe), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty specjalne (vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty specjalne, Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja; Polska), Digital Intermediate (supervisor; Polska)
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty specjalne (vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (komputerowe), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty specjalne (komputerowe), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty specjalne (vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty specjalne, Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Serial fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty specjalne, Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty specjalne (vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022 - 2023
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022 - 2023
  Serial fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Postprodukcja, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty specjalne (vfx), Postprodukcja obrazu (producent), Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty specjalne (vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent), Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Serial fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Koproducent (nie występuje w napisach), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty specjalne (vfx; producent), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (komputerowe; nadzór vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty specjalne (komputerowe), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty specjalne (vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021 - 2023
  Serial fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Serial fabularny
  Nadzór postprodukcyjny, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent), Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate
 • 2021
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2020
  Film fabularny
  Nadzór postprodukcyjny, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2020
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2020
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2020
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2020
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (komputerowe; supervisor), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019 - 2022
  Serial fabularny
  Konsultacja (ds. efektów specjalnych; odcinki: 27-39), Postprodukcja obrazu (odcinki: 27-), Digital Intermediate (supervisor; odcinki: 27-)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (nadzór), Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty specjalne (komputerowe; producent), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Serial fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Film fabularny
  Koproducent, Konforming, Digital Intermediate (supervisor), Mastering DCP
 • 2018 - 2019
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent), Digital Intermediate (supervisor)
 • 2018
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2018
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (nadzór), Digital Intermediate (supervisor), Mastering DCP
 • 2018
  Film dokumentalny
  Producent, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2017
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2017
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor), Mastering DCP
 • 2017
  Film fabularny
  Digital Intermediate
 • 2017
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2017
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2016 - 2017
  Serial dokumentalny
  Digital Intermediate
 • 2016
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2016
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2016
  Film fabularny
  Koproducent, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2016
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2015
  Serial fabularny
  Digital Intermediate (supervisor)
 • 2015
  Film fabularny
  Montaż, Koproducent, Digital Intermediate (supervisor), Archiwizacja materiałów
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty komputerowe, Postprodukcja obrazu, Podgląd video, Digital Intermediate (supervisor), Backup
 • Efekty specjalne
  schowaj

 • 2024
  Film fabularny
  Efekty specjalne (komputerowe), Postprodukcja obrazu
 • 2024
  Film fabularny
  Efekty specjalne
 • 2024
  FURIA
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (wizualne), Postprodukcja obrazu (producent), Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023 - 2024
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (cyfrowe efekty wizualne), Postprodukcja obrazu
 • 2023 - 2024
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (komputerowe), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty specjalne (vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (wizualne), Postprodukcja obrazu
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty specjalne, Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty specjalne (vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (komputerowe), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty specjalne (komputerowe), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty specjalne (vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty specjalne, Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty specjalne (vfx producer, supervisor vfx na planie)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty specjalne ("kufel"; odcinki: 1)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty specjalne, Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2023
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty specjalne (wizualne), Postprodukcja obrazu
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty specjalne (vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022 - 2023
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty specjalne (vfx), Postprodukcja obrazu (producent), Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty specjalne (vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty specjalne (vfx; producent), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (komputerowe; nadzór vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (producent vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty specjalne
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty specjalne (komputerowe), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty specjalne (vfx), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2020
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (komputerowe; supervisor), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty specjalne (komputerowe; producent), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2009 - 2020
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (komputerowe; seria 2)
 • Koproducent
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Koproducent (nie występuje w napisach), Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu
 • 2021
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2019
  Film fabularny
  Koproducent, Konforming, Digital Intermediate (supervisor), Mastering DCP
 • 2017
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Koproducent, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2015
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Koproducent, Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny
  Montaż, Koproducent, Digital Intermediate (supervisor), Archiwizacja materiałów
 • Korekcja barwna
  schowaj

 • 2022
  Film dokumentalny
  Korekcja barwna (kinowa)
 • 2015 - 2016
  Serial fabularny
  Korekcja barwna
 • 2014
  Film dokumentalny
  Korekcja barwna
 • Postprodukcja
  schowaj

 • 2022
  Film dokumentalny
  Postprodukcja, Digital Intermediate (supervisor)
 • Konforming
  schowaj

 • 2021
  Film fabularny
  Konforming
 • 2019
  Film dokumentalny
  Konforming, Postprodukcja obrazu
 • 2019
  Film fabularny
  Koproducent, Konforming, Digital Intermediate (supervisor), Mastering DCP
 • Nadzór postprodukcyjny
  schowaj

 • 2021
  Serial fabularny
  Nadzór postprodukcyjny, Digital Intermediate (supervisor)
 • 2020
  Film fabularny
  Nadzór postprodukcyjny, Digital Intermediate (supervisor)
 • Synchronizacja
  schowaj

 • 2020
  Film dokumentalny
  Synchronizacja
 • Mastering DCP
  schowaj

 • 2019
  Film fabularny
  Koproducent, Konforming, Digital Intermediate (supervisor), Mastering DCP
 • 2019
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu, Mastering DCP
 • 2018
  Film dokumentalny
  Mastering DCP
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Mastering DCP
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (nadzór), Digital Intermediate (supervisor), Mastering DCP
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu, Mastering DCP
 • 2017
  Film fabularny
  Digital Intermediate (supervisor), Mastering DCP
 • 2013
  Film fabularny
  Mastering DCP
 • Producent
  schowaj

 • 2018
  Film dokumentalny
  Producent, Digital Intermediate (supervisor)
 • On-line
  schowaj

 • 2017
  Film dokumentalny
  On-line
 • 2014
  Film fabularny
  On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż on-line)
 • 2014
  Serial fabularny
  On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż on-line)
 • 2013 - 2014
  Serial fabularny
  Efekty komputerowe (odcinki: 8), On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż on-line)
 • Kierownictwo postprodukcji
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Kierownictwo postprodukcji (supervisor)
 • Efekty komputerowe
  schowaj

 • 2016
  Spektakl telewizyjny
  Efekty komputerowe
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty komputerowe, Postprodukcja obrazu, Podgląd video, Digital Intermediate (supervisor), Backup
 • 2013 - 2014
  Serial fabularny
  Efekty komputerowe (odcinki: 8), On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż on-line)
 • 2013
  Film fabularny
  Efekty komputerowe
 • 2011
  Serial fabularny
  Efekty komputerowe
 • Stabilizacja obrazu
  schowaj

 • 2016
  Film dokumentalny
  Stabilizacja obrazu
 • Montaż
  schowaj

 • 2015
  Film fabularny
  Montaż, Koproducent, Digital Intermediate (supervisor), Archiwizacja materiałów
 • Archiwizacja materiałów
  schowaj

 • 2015
  Film fabularny
  Montaż, Koproducent, Digital Intermediate (supervisor), Archiwizacja materiałów
 • Podgląd video
  schowaj

 • 2015
  Film fabularny
  Efekty komputerowe, Postprodukcja obrazu, Podgląd video, Digital Intermediate (supervisor), Backup
 • Backup
  schowaj

 • 2015
  Film fabularny
  Efekty komputerowe, Postprodukcja obrazu, Podgląd video, Digital Intermediate (supervisor), Backup
 • Konsultacja
  schowaj

 • 2019 - 2022
  Serial fabularny
  Konsultacja (ds. efektów specjalnych; odcinki: 27-39), Postprodukcja obrazu (odcinki: 27-), Digital Intermediate (supervisor; odcinki: 27-)
2024.04.19 01:59:27
© 1998-2024 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.