Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Magdalena Zimecka

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Postprodukcja obrazu
  schowaj

 • 2022
  Film w produkcji
  Postprodukcja obrazu
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (managing director)
 • 2021
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (dyrektor zarządający)
 • 2021
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (dyrektor zarządający)
 • 2021
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (dyrektor zarządający)
 • 2021
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (dyrektor zarządający)
 • 2021
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (dyrektor zarządający)
 • 2020
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (dyrektor zarządzający)
 • 2020
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2020
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2020
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor zarządzający)
 • 2020
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (dyrektor zarządzający)
 • 2020
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (manager studia)
 • 2020
  NON ODIARE
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (w Polsce; kierownik studia)
 • 2020
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (manager studia)
 • 2020
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (dyrektor zarządzający)
 • 2019
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (manager studia)
 • 2019
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (manager studia)
 • 2019
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (manager studia)
 • 2019
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (manager)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (studiomanager)
 • 2019
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (manager studia)
 • 2019
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (manager studia)
 • 2018
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (manager studia)
 • 2018
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (manager studia)
 • 2018
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (manager studia)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (manager studia)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Producent towarzyszący
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (szef studia )
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (manager studia)
 • 2018
  Nowela
  Postprodukcja obrazu (manager studia)
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (manager studia)
 • 2017
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (manager studia)
 • 2017
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (szef studia)
 • 2017
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (szef studia)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (manager studia)
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (manager studia)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Producent towarzyszący
 • 2017
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film dokumentalny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (manager studia)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (manager)
 • 2016
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film dokumentalny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (manager studia)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (manager studia)
 • 2016
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (manager studia)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (manager studia)
 • 2016
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (manager studia)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (szef studia)
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (szef studia)
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2014
  Film fabularny
  Producent, Postprodukcja obrazu (szef studia)
 • 2014
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (szef studia)
 • 2014
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2013
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (szef studia)
 • 2013
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (szef studia)
 • 2013
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (szef studia)
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (szef studia)
 • 2012
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (szef studia)
 • 2012
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (szef studia)
 • 2012
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (szef studia)
 • 2012
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2012
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (szef studia)
 • 2012
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (szef studia)
 • 2012
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (szef studia)
 • 2011
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (szef studia)
 • 2011
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (szef studia)
 • 2011
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (szef studia)
 • 2010
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (szef studia)
 • 2010
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (szef studia)
 • Koproducent
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Koproducent
 • 2022
  Film fabularny
  Koproducent
 • 2021
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (dyrektor zarządający)
 • 2021
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (dyrektor zarządający)
 • 2021
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (dyrektor zarządający)
 • 2021
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (dyrektor zarządający)
 • 2021
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (dyrektor zarządający)
 • 2020
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (dyrektor zarządzający)
 • 2020
  Film fabularny
  Koproducent
 • 2020
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (dyrektor zarządzający)
 • 2020
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (manager studia)
 • 2020
  Film fabularny
  Koproducent
 • 2019
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (manager studia)
 • 2019
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (manager studia)
 • 2019
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (manager studia)
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty specjalne (manager studia), Koproducent
 • 2018
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (manager studia)
 • 2018
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (manager studia)
 • 2018
  Film fabularny
  Koproducent
 • 2017
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (manager studia)
 • 2017
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (manager studia)
 • 2017
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (szef studia)
 • 2017
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (szef studia)
 • 2017
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film dokumentalny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (manager studia)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (manager)
 • 2016
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film dokumentalny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (manager studia)
 • 2016
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (manager studia)
 • 2016
  Film fabularny
  Opracowanie graficzne (manager studia), Koproducent
 • 2016
  Serial fabularny
  Opracowanie graficzne (manager studia), Koproducent
 • 2016
  Film dokumentalny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (manager studia)
 • 2016
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (manager studia)
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty specjalne (cyfrowe; manager studia), Koproducent
 • 2014
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (szef studia)
 • 2014
  Film fabularny
  Koproducent
 • 2014
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu
 • 2012
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (szef studia)
 • 2012
  Film fabularny
  Koproducent
 • 2012
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (szef studia)
 • Efekty specjalne
  schowaj

 • 2020
  Film fabularny
  Efekty specjalne
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty specjalne (cyfrowe; manager studia)
 • 2019
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (manager studia)
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty specjalne (manager studia), Koproducent
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty specjalne (cyfrowe; manager studia)
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty specjalne (manager studia)
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty specjalne (cyfrowe; manager studia)
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty specjalne (cyfrowe; manager studia), Koproducent
 • 2015
  Film dokumentalny
  Efekty specjalne (szef studia)
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty specjalne
 • Współpraca producencka
  schowaj

 • 2019
  Film fabularny
  Współpraca producencka
 • Producent towarzyszący
  schowaj

 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Producent towarzyszący
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu, Producent towarzyszący
 • Producent
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny
  Producent
 • 2014
  Film fabularny
  Producent, Postprodukcja obrazu (szef studia)
 • 2014
  Film animowany
  Producent
 • Opracowanie graficzne
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Opracowanie graficzne (manager studia), Koproducent
 • 2016
  Serial fabularny
  Opracowanie graficzne (manager studia), Koproducent
 • Rekonstrukcja obrazu
  schowaj

 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Rekonstrukcja obrazu (szef studia)
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Rekonstrukcja obrazu (szef studia)
 • Efekty komputerowe
  schowaj

 • 2012
  Film fabularny
  Efekty komputerowe (szef studia)
 • Studio montażu
  schowaj

 • 2010
  Film fabularny
  Studio montażu (szef studia)
 • Kierownictwo postprodukcji
  schowaj

 • 2010
  Film fabularny
  Kierownictwo postprodukcji (kierownik studia)
 • Digital Intermediate
  schowaj

 • 2009
  Film fabularny
  Digital Intermediate (szef)

Nagrody indywidualne
schowaj

 • 2020
  Nagroda Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego Nominacja
  w kategorii: Najlepszy film animowany
 • 2016
  Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA II Nagroda "Srebrny Tobołek Koziołka Matołka" w kategorii "Studyjna"
 • 2016
  Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA Nagroda Specjalna
  dla animacji rysunkowej i animacji komputerowej 3D z największą liczbą głosów; w postaci specjalnej prezentacji na 27. Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2022.05.28 01:41:56
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego