Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE!
W tytułach filmów w wyszukiwarce nie uwzględniamy występujących w nich znaków przestankowych.
Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Łukasz Świerzawski

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Sound design
  schowaj

 • 2024
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż), Sound design
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe, Sound design
 • 2023
  Etiuda szkolna
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Miks dźwięku, Efekty synchroniczne (premiks), Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja), Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2023
  Serial fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Efekty synchroniczne (premiks), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2023
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2023
  Film dokumentalny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2023
  Film fabularny
  Sound design, Dialogi boczne (montaż, edycja), Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż), Sound design
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż i edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż i edycja)
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Udźwiękowienie, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2022
  Etiuda szkolna
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Sound design
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Sound design, Efekty boczne, Atmosfery dźwiękowe
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2021 - 2023
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż), Zgranie dźwięku, Sound design, Premiks (dźwięku), Atmosfery dźwiękowe (nagranie, montaż)
 • 2021
  Etiuda szkolna
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż ), Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (nagranie, edycja, montaż), Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (nagranie, edycja, montaż)
 • 2021
  Film fabularny
  Sound design
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2021
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2021
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2021
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż i edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż i edycja)
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2021
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2021
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2020
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2020
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2020
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż i edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż i edycja)
 • 2020
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2020
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Postsynchrony (nagranie, montaż), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku (supervisor), Sound design, Atmosfery dźwiękowe
 • 2020
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2020
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Sound design
 • 2020
  Etiuda szkolna
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Sound design, Miks muzyki, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2020
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (edycja, montaż), Sound design
 • 2020
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Efekty dźwiękowe (edycja, montaż), Sound design
 • 2019
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (edycja oraz montaż), Sound design
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (nagranie i montaż)
 • 2019
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (nagranie i montaż)
 • 2019
  Serial animowany
  Montaż dźwięku, Sound design
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2018 - 2019
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (edycja i montaż; odcinki: 7-), Postsynchrony (nagranie i montaż; odcinki: 7-), Sound design (odcinki: 7-)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż i premiks), Postsynchrony (montaż), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (nagranie i montaż)
 • 2018
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż i premiks), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (nagranie, montaż i premiks)
 • 2018
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie i montaż oraz premiks), Efekty synchroniczne (premiks), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (premiks)
 • 2018
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż i premiks), Postprodukcja dźwięku (asystent), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (nagranie, montaż i premiks)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (asystent), Sound design, Dialogi boczne (wykonanie)
 • 2017
  Serial animowany
  Sound design
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (asystent postprodukcji), Sound design
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Sound design
 • 2017
  Film animowany
  Sound design
 • 2017
  Film dokumentalny
  Efekty dźwiękowe, Sound design, ADR
 • 2016 - 2019
  Serial animowany
  Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (odcinki: 21, 26), Sound design (odcinki: 1-13)
 • 2016
  Serial animowany
  Sound design
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż i premiks), Postsynchrony (nagranie), Sound design
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premix), Postsynchrony (nagranie, montaż), Sound design
 • 2016
  Film fabularny
  Sound design, Atmosfery dźwiękowe (nagranie, montaż i premiks)
 • 2015
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie), Sound design
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premiks), Postsynchrony (nagranie), Sound design
 • 2015
  Film animowany
  Sound design
 • 2015
  Film fabularny
  Sound design (asystent)
 • 2014 - 2019
  Serial fabularny
  Współpraca dźwiękowa (odcinki: 1-6), Efekty dźwiękowe (edycja i montaż; odcinki: 13-18), Postsynchrony (nagranie i montaż; odcinki: 13-18), Postprodukcja dźwięku (asystent; odcinki: 1-12), Sound design (odcinki: 1-6, 13-18)
 • 2014 - 2018
  Serial animowany
  Montaż dźwięku (seria 3), Współpraca dźwiękowa (seria 1), Efekty synchroniczne (miks; seria 1-2), Sound design
 • 2014
  Serial animowany
  Sound design
 • 2014
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Udźwiękowienie (współpraca), Sound design
 • 2014
  Film fabularny
  Sound design (asystent)
 • 2014
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku (współpraca), Sound design
 • 2014
  Film fabularny
  Sound design (asystent)
 • 2013
  Film fabularny
  Współpraca dźwiękowa, Sound design
 • 2012
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (współpraca), Sound design
 • 2012
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku (współpraca), Sound design
 • 2010 - 2021
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (edycja, montaż; serie 4-5), Postprodukcja dźwięku (asystent; serie 1-3), Sound design (serie 4-5)
 • Efekty dźwiękowe
  schowaj

 • 2024
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż), Sound design
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe, Sound design
 • 2023
  Etiuda szkolna
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Miks dźwięku, Efekty synchroniczne (premiks), Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja), Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2023
  Serial fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Efekty synchroniczne (premiks), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2023
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2023
  Film dokumentalny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż), Sound design
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż i edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż i edycja)
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Udźwiękowienie, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2022
  Etiuda szkolna
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Sound design
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2021 - 2023
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż), Zgranie dźwięku, Sound design, Premiks (dźwięku), Atmosfery dźwiękowe (nagranie, montaż)
 • 2021
  Etiuda szkolna
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż ), Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (nagranie, edycja, montaż), Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (nagranie, edycja, montaż)
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2021
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2021
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż i premiks), Atmosfery dźwiękowe (montaż i premiks)
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2021
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2021
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż i edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż i edycja)
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2021
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2021
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2020
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2020
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2020
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż i edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż i edycja)
 • 2020
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2020
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Postsynchrony (nagranie, montaż), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2020
  Etiuda szkolna
  Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2020
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2020
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Sound design
 • 2020
  Etiuda szkolna
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Sound design, Miks muzyki, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2020
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (edycja, montaż), Sound design
 • 2020
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Efekty dźwiękowe (edycja, montaż), Sound design
 • 2019
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (edycja oraz montaż), Sound design
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż)
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (nagranie i montaż)
 • 2019
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (nagranie i montaż)
 • 2019
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż)
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2018 - 2019
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (edycja i montaż; odcinki: 7-), Postsynchrony (nagranie i montaż; odcinki: 7-), Sound design (odcinki: 7-)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż i premiks), Postsynchrony (montaż), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (nagranie i montaż)
 • 2018
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż i premiks), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (nagranie, montaż i premiks)
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe
 • 2018
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie i montaż oraz premiks), Efekty synchroniczne (premiks), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (premiks)
 • 2018
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż i premiks), Postprodukcja dźwięku (asystent), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (nagranie, montaż i premiks)
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe, Atmosfery dźwiękowe (nagranie i montaż)
 • 2017 - 2019
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż)
 • 2017
  Film dokumentalny
  Efekty dźwiękowe, Sound design, ADR
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż i premiks), Postsynchrony (nagranie), Sound design
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premix), Postsynchrony (nagranie, montaż), Sound design
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premiks), Postsynchrony (nagranie), Sound design
 • 2015
  Film animowany
  Efekty dźwiękowe (nagranie i montaż)
 • 2014 - 2019
  Serial fabularny
  Współpraca dźwiękowa (odcinki: 1-6), Efekty dźwiękowe (edycja i montaż; odcinki: 13-18), Postsynchrony (nagranie i montaż; odcinki: 13-18), Postprodukcja dźwięku (asystent; odcinki: 1-12), Sound design (odcinki: 1-6, 13-18)
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Efekty dźwiękowe (montaż i nagranie), Postsynchrony
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie)
 • 2010 - 2021
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (edycja, montaż; serie 4-5), Postprodukcja dźwięku (asystent; serie 1-3), Sound design (serie 4-5)
 • 2008 - 2009
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (seria 2)
 • 2008
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (asystent), Efekty synchroniczne, Postsynchrony (rejestracja gwaru)
 • Atmosfery dźwiękowe
  schowaj

 • 2024
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2023
  Etiuda szkolna
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Miks dźwięku, Efekty synchroniczne (premiks), Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja), Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2023
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2023
  Serial fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Efekty synchroniczne (premiks), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2023
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2023
  Film dokumentalny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2023
  Film fabularny
  Sound design, Dialogi boczne (montaż, edycja), Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty boczne, Atmosfery dźwiękowe
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż i edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż i edycja)
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Udźwiękowienie, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2022
  Etiuda szkolna
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2022
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Sound design, Efekty boczne, Atmosfery dźwiękowe
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2021 - 2023
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż), Zgranie dźwięku, Sound design, Premiks (dźwięku), Atmosfery dźwiękowe (nagranie, montaż)
 • 2021
  Etiuda szkolna
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż ), Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (nagranie, edycja, montaż), Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (nagranie, edycja, montaż)
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2021
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2021
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż i premiks), Atmosfery dźwiękowe (montaż i premiks)
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2021
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2021
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż i edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż i edycja)
 • 2021
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2021
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2021
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2020
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2020
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2020
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż i edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż i edycja)
 • 2020
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2020
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Postsynchrony (nagranie, montaż), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku (supervisor), Sound design, Atmosfery dźwiękowe
 • 2020
  Etiuda szkolna
  Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2020
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2020
  Etiuda szkolna
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Sound design, Miks muzyki, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2020
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (nagranie i montaż)
 • 2019
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (nagranie i montaż)
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż i premiks), Postsynchrony (montaż), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (nagranie i montaż)
 • 2018
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż i premiks), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (nagranie, montaż i premiks)
 • 2018
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie i montaż oraz premiks), Efekty synchroniczne (premiks), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (premiks)
 • 2018
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż i premiks), Postprodukcja dźwięku (asystent), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (nagranie, montaż i premiks)
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe, Atmosfery dźwiękowe (nagranie i montaż)
 • 2016
  Film fabularny
  Sound design, Atmosfery dźwiękowe (nagranie, montaż i premiks)
 • Dźwięk
  schowaj

 • 2023
  Etiuda szkolna
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Miks dźwięku, Efekty synchroniczne (premiks), Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja), Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2023
  Serial fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2023
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2022
  Etiuda szkolna
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Sound design
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Sound design, Efekty boczne, Atmosfery dźwiękowe
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż), Zgranie dźwięku, Sound design, Premiks (dźwięku), Atmosfery dźwiękowe (nagranie, montaż)
 • 2021
  Etiuda szkolna
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż ), Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (nagranie, edycja, montaż), Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (nagranie, edycja, montaż)
 • 2021
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż i premiks), Atmosfery dźwiękowe (montaż i premiks)
 • 2020
  Serial fabularny - internetowy
  Dźwięk
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku (supervisor), Sound design, Atmosfery dźwiękowe
 • 2020
  Etiuda szkolna
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Sound design, Miks muzyki, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2015
  Film animowany
  Dźwięk
 • Zgranie dźwięku
  schowaj

 • 2023
  Etiuda szkolna
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Miks dźwięku, Efekty synchroniczne (premiks), Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja), Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2023
  Serial fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2022
  Etiuda szkolna
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż), Zgranie dźwięku, Sound design, Premiks (dźwięku), Atmosfery dźwiękowe (nagranie, montaż)
 • 2021
  Etiuda szkolna
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż ), Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (nagranie, edycja, montaż), Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (nagranie, edycja, montaż)
 • 2021
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2020
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku (supervisor), Sound design, Atmosfery dźwiękowe
 • 2020
  Etiuda szkolna
  Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2020
  Etiuda szkolna
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Sound design, Miks muzyki, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • 2019
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • Efekty synchroniczne
  schowaj

 • 2023
  Etiuda szkolna
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Miks dźwięku, Efekty synchroniczne (premiks), Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja), Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2023
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Efekty synchroniczne (premiks), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2018
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie i montaż oraz premiks), Efekty synchroniczne (premiks), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (premiks)
 • 2014 - 2018
  Serial animowany
  Montaż dźwięku (seria 3), Współpraca dźwiękowa (seria 1), Efekty synchroniczne (miks; seria 1-2), Sound design
 • 2008
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (asystent), Efekty synchroniczne, Postsynchrony (rejestracja gwaru)
 • Dialogi boczne
  schowaj

 • 2023
  Film fabularny
  Sound design, Dialogi boczne (montaż, edycja), Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (asystent), Sound design, Dialogi boczne (wykonanie)
 • Miks dźwięku
  schowaj

 • 2023
  Etiuda szkolna
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Miks dźwięku, Efekty synchroniczne (premiks), Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja), Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • Montaż dialogów
  schowaj

 • 2023
  Etiuda szkolna
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Miks dźwięku, Efekty synchroniczne (premiks), Zgranie dźwięku, Sound design, Montaż dialogów (oraz edycja), Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • Udźwiękowienie
  schowaj

 • 2022
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Udźwiękowienie, Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Udźwiękowienie
 • 2014
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Udźwiękowienie (współpraca), Sound design
 • Efekty boczne
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Efekty boczne, Atmosfery dźwiękowe
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Sound design, Efekty boczne, Atmosfery dźwiękowe
 • Premiks
  schowaj

 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż), Zgranie dźwięku, Sound design, Premiks (dźwięku), Atmosfery dźwiękowe (nagranie, montaż)
 • Postprodukcja dźwięku
  schowaj

 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku (supervisor), Sound design, Atmosfery dźwiękowe
 • 2018
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku (asystent)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja dźwięku (asystent)
 • 2018
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż i premiks), Postprodukcja dźwięku (asystent), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (nagranie, montaż i premiks)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (asystent), Sound design, Dialogi boczne (wykonanie)
 • 2017
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku (asystent)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (asystent postprodukcji), Sound design
 • 2017
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku (asystent)
 • 2017
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku (asystent)
 • 2016
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku (asystent)
 • 2016
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku (asystent)
 • 2016
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku (asystent)
 • 2016
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku (asystent)
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja dźwięku
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja dźwięku
 • 2015
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku (asystent)
 • 2015
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku (asystent)
 • 2014 - 2019
  Serial fabularny
  Współpraca dźwiękowa (odcinki: 1-6), Efekty dźwiękowe (edycja i montaż; odcinki: 13-18), Postsynchrony (nagranie i montaż; odcinki: 13-18), Postprodukcja dźwięku (asystent; odcinki: 1-12), Sound design (odcinki: 1-6, 13-18)
 • 2014
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku (współpraca), Sound design
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja dźwięku
 • 2012 - 2015
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku (asystent)
 • 2012
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (współpraca), Sound design
 • 2012
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku (współpraca), Sound design
 • 2012
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja dźwięku (współpraca)
 • 2011
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja dźwięku
 • 2011
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (współpraca)
 • 2011
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (współpraca)
 • 2011
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku (współpraca)
 • 2010 - 2021
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (edycja, montaż; serie 4-5), Postprodukcja dźwięku (asystent; serie 1-3), Sound design (serie 4-5)
 • 2010
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku (asystent)
 • 2010
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (współpraca)
 • 2009
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku (asystent)
 • Postsynchrony
  schowaj

 • 2020
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż, edycja), Postsynchrony (nagranie, montaż), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (montaż, edycja)
 • 2019
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie i montaż)
 • 2019
  Serial fabularny
  Postsynchrony (nagranie i montaż)
 • 2018 - 2019
  Serial fabularny
  Efekty dźwiękowe (edycja i montaż; odcinki: 7-), Postsynchrony (nagranie i montaż; odcinki: 7-), Sound design (odcinki: 7-)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż i premiks), Postsynchrony (montaż), Sound design, Atmosfery dźwiękowe (nagranie i montaż)
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż i premiks), Postsynchrony (nagranie), Sound design
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premix), Postsynchrony (nagranie, montaż), Sound design
 • 2015
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie), Sound design
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (nagranie, montaż, premiks), Postsynchrony (nagranie), Sound design
 • 2014 - 2019
  Serial fabularny
  Współpraca dźwiękowa (odcinki: 1-6), Efekty dźwiękowe (edycja i montaż; odcinki: 13-18), Postsynchrony (nagranie i montaż; odcinki: 13-18), Postprodukcja dźwięku (asystent; odcinki: 1-12), Sound design (odcinki: 1-6, 13-18)
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Efekty dźwiękowe (montaż i nagranie), Postsynchrony
 • 2008
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (asystent), Efekty synchroniczne, Postsynchrony (rejestracja gwaru)
 • Miks muzyki
  schowaj

 • 2020
  Etiuda szkolna
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Sound design, Miks muzyki, Atmosfery dźwiękowe (montaż)
 • Montaż dźwięku
  schowaj

 • 2019
  Serial animowany
  Montaż dźwięku, Sound design
 • 2014 - 2018
  Serial animowany
  Montaż dźwięku (seria 3), Współpraca dźwiękowa (seria 1), Efekty synchroniczne (miks; seria 1-2), Sound design
 • ADR
  schowaj

 • 2017
  Film dokumentalny
  Efekty dźwiękowe, Sound design, ADR
 • Obsada aktorska (głos postaci animowanej)
  schowaj

 • 2016 - 2019
  Serial animowany
  Obsada aktorska (głos postaci animowanej) (odcinki: 21, 26), Sound design (odcinki: 1-13)
 • Współpraca dźwiękowa
  schowaj

 • 2014 - 2019
  Serial fabularny
  Współpraca dźwiękowa (odcinki: 1-6), Efekty dźwiękowe (edycja i montaż; odcinki: 13-18), Postsynchrony (nagranie i montaż; odcinki: 13-18), Postprodukcja dźwięku (asystent; odcinki: 1-12), Sound design (odcinki: 1-6, 13-18)
 • 2014 - 2018
  Serial animowany
  Montaż dźwięku (seria 3), Współpraca dźwiękowa (seria 1), Efekty synchroniczne (miks; seria 1-2), Sound design
 • 2013
  Film fabularny
  Współpraca dźwiękowa, Sound design
 • Opracowanie muzyczne
  schowaj

 • 2011
  Serial fabularny
  Opracowanie muzyczne
 • Imitator dźwięku
  schowaj

 • 2007
  Serial fabularny
  Imitator dźwięku
 • 2007
  Film fabularny
  Imitator dźwięku
 • 2007
  Serial fabularny
  Imitator dźwięku

Varia
schowaj

Nagrody indywidualne
schowaj

 • 2021
  Koszalin (Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych "Młodzi i Film") Nagroda za dźwięk
  za "kreacyjne opowiadanie dźwiękiem o miejscach i przestrzeniach niedostępnych każdemu, poparte znakomitym rzemiosłem"

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2024.04.13 03:37:20
© 1998-2024 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.