Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

NUTA CZŁOWIECZA

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    1998
  • Barwny, 40 min

Józef Czechowicz (1903 - 39), przez wielu krytyków literackich uważany za najbardziej utalentowanego i oryginalnego polskiego poetę pierwszej połowy XX wieku, zginął tragicznie podczas pierwszych bombardowań Lublina, swego ukochanego miasta. Pochodził z ubogiej rodziny, jego dzieciństwo i młodość nie były usłane różami. Rodzice, mimo fatalnej sytuacji finansowej, starali się w miarę możliwości wykształcić trójkę swoich dzieci. Józef ukończył Seminarium Nauczycielskie w 1920 roku, jako ochotnik walczył w wojnie polsko - bolszewickiej, do końca życia był zdeklarowanym piłsudczykiem. Pracował jako nauczyciel na Wileńszczyźnie, w 1922 roku powrócił do Lublina. Tu, wraz z młodymi poetami z grupy literackiej Lucyfer, założył czasopismo "Reflektor", na łamach którego zadebiutował w roku 1923 "Opowieścią o papierowej koronie". Wówczas po raz pierwszy ujawnił się talent organizacyjny Czechowicza i jego zdolności dziennikarskie - w ciągu swego krótkiego życia brał udział w wielu literackich i poetyckich przedsięwzięciach. W latach 1925 - 27 był kierownikiem Lubelskiej Szkoły Specjalnej. Zachowane notatki poety z tego okresu świadczą o jego ogromnej wrażliwości i nowatorskim podejściu do edukacji i rehabilitacji upośledzonych dzieci. W 1928 roku, dzięki stypendium, rozpoczął studia na Wydziale Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Rozstanie z ukochanym Lublinem, którego senna, bajkowa atmosfera obecna jest w wielu wierszach, nie przyszło poecie łatwo. Korespondował z kolegami z grupy "Reflektor" i nadal brał udział w życiu literackim swego miasta. Po powrocie, w 1932 roku założył Lubelski Związek Literatów Polskich, pracował jako redaktor naczelny "Kuriera Lubelskiego", współpracował też z dwutygodnikiem "Zet". W 1933 roku przeniósł się do Warszawy i podjął pracę w Centrali Wydawnictw ZNP. Szybko odnalazł się w środowisku młodych warszawskich poetów, tych należących do autentycznej bohemy - utalentowanych, ubogich i bez koneksji. Nie pasował do środowiska literackiej kliki przesiadującej w "Ziemiańskiej", pisującej na łamach "Wiadomości Literackich". Kontestowanie stołecznych autorytetów nie wyszło mu na zdrowie. Na łamach "Wiadomości Literackich" rozpętano kampanię przeciwko niemu, wysuwając oskarżenia o niemoralne prowadzenie się i opiewanie homoseksualizmu. Czechowicz stracił posadę w ZNP. W latach 1937 - 39 współpracował z miesięcznikiem "Zwierciadło" i z Polskim Radiem, wspólnie z Ludwikiem Fryde założył kwartalnik artystyczny "Pióro". We wrześniu 1939 roku powrócił do Lublina, gdzie ewakuowano redakcję Polskiego Radia. Zginął 9 września. Józef Czechowicz jako pierwszy w polskiej poezji zrezygnował z interpunkcji i wielkich liter. Stworzył własną odmianę Awangardy, uprawiał lirykę nastrojową i wizyjno - symboliczną, w końcowej fazie twórczości - katastroficzną. Wydał kilka zbiorów wierszy: "kamień", "dzień jak codzień", "ballada z tamtej strony", "w błyskawicy", "nic więcej", "nuta człowiecza", pisał też wiersze dla dzieci i prozę. W filmie wspominają go Czesław Miłosz, Julia Hartwig i Edward Hartwig - jako przyjaciela, kogoś bliskiego, przedwcześnie zgasłą iskrę, człowieka niezwykle serdecznego, wrażliwego i otwartego. Kreślą interesujący portret Czechowicza jako poety i człowieka, wspominają atmosferę niejednorodnego i targanego różnymi konfliktami środowiska literackiego przedwojennej Warszawy. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2021.05.06 00:13:31
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego