Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

POLACY NA SYBERII

 • Cykl dokumentalny
 • Rok produkcji:
  2005

Cykl filmów dokumentalnych poświęconych Polakom, którzy budowali i cywilizowali Rosję. To właśnie Polacy byli pionierami w poznawaniu rozległych zauralskich obszarów, brali udział w ekspedycjach naukowych, badali odmienność kulturową tamtejszych ludów. Niejeden polski inżynier, kupiec, lekarz czy wojskowy zyskał w ten sposób szacunek otoczenia, a wiele polskich fortun tkwiło korzeniami w syberyjskiej ziemi. [TVP]

BAJKALSKI SZLAK

 • Film dokumentalny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2005
 • Barwny, 28 min

"Bajkalski szlak" jest poświęcony tysiącom Polaków zesłanych po klęsce narodowych powstań, którym przyszło żyć nad Bajkałem. Wśród zesłańców nie brakowało wybitnych naukowców i badaczy. Wielu z nich całkowicie wrosło w tę ziemię i poświęciło się pracy na tych ziemiach. Benedykt Dybowski, Jan Czerski, Aleksander Czekanowski, Wiktor Godlewski, św. Rafał Kalinowski - to o nich miejscowi mówią dzisiaj z najwyższym uznaniem. Wybitnych Polaków wspomina wnuczka Benedykta Dybowskiego, Władysława Dybowska. Mówią o nich również ci, dla których ich prace są podstawą obecnych badań. Podróżując koleją transsyberyjską, poznajemy miejsca, gdzie Polacy żyli i pracowali, między innymi Irkuck, Bajkalsk, Listwiankę, Usole Sybirskie. Polacy mają też swój niebagatelny wkład w budowie kolei transsyberyjskiej. Ważnym elementem filmu są losy potomków polskich zesłańców podróżujących pociągiem. Towarzyszy im ekipa Telewizji Polskiej. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

TAJEMNICE STEPU

 • Film dokumentalny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2005
 • Barwny, 28 min

Zabajkale to obszar, po którym podróżując ciągle trafiamy na ślady działalności i obecności Polaków. Miastem położonym na trasie kolei transyberyjskiej jest Czyta, skąd pochodzi bohaterka filmu,młoda lekarka Natalia Ejbard, wnuczka polskich zesłańców, która od lat zajmuje się badaniem dokonań Polaków na tych ziemiach. Miasto Czyta - stolica Zabajkala - zostało założone przez Polaków wziętych do niewoli podczas wojny polsko-moskiewskiej w XVII wieku. Dziadek Natalii został tu zesłany za "obrazę" władzy. Ona od dziecka interesowała się historią Polaków. W filmie opowiada o swoich odkryciach i pasji. Duże wrażenie zrobiła na niej działalność takich badaczy, jak Benedykt Dybowski, Marian Dubiecki czy Julian Talko-Hryncewicz, a także przemysłowców, bankierów i wysokich urzędników. Zafascynowana dorobkiem naukowym dr Dybowskiego podróżuje po Zabajkalu, szukając miejsc z nim związanych, m.in. udaje się do Darasunia, gdzie naukowiec mieszkał. Zabajkalski step to w ogóle niezwykłe miejsce. Piękne krajobrazy, buddyjskie klasztory, wspaniali ludzie - Buriaci - koczowniczy lud mongolski, których interesuje historia ich ziemi, a także to, co robili tam Polacy. Julian Talko-Hryncewicz przyjechał na Zabajkale dobrowolnie. Ziemia, gdzie obok Buriatów mieszkają przedstawiciele jeszcze innych ras: Mongołowie, Chińczycy, potomkowie Rosjan, to jak mówił, prawdziwy raj dla antropologów. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

ODDECH TAJGI

 • Film dokumentalny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2005
 • Barwny, 28 min

Polacy na Syberię docierali nie tylko w zesłańczych kibitkach i deportacyjnych transportach. Niektórzy chłopi i robotnicy emigrowali tam dobrowolnie. Kolejny odcinek cyklu opowiada o tych, którzy wyruszyli z Dolnego Śląska, radomskiego, lubelskiego, siedleckiego w połowie XIX wieku na Syberią w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Mieszkańcy Biełostoku, Serofanowki czy Połozowa to potomkowie tych, którzy marzyli o lepszym świecie. Opowiadają oni, jak ich rodziny rozpoczynały życie na syberyjskich pustkowiach. Niezrażeni mrozami, obecnością dzikich zwierząt, budowali solidne domy i zagrody. Do dzisiaj prowadzą założone przez pradziadków gospodarstwa, modlą się w katolickich kościołach. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

ŚLADAMI BRONISŁAWA PIŁSUDSKIEGO

 • Film dokumentalny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2005
 • Barwny, 28 min

Polacy trafiali na Sachalin już w XIX wieku. Do dzisiaj żyją ich potomkowie, którzy w wyniku zawirowań historycznych żyli pod panowaniem Rosjan czy Japończyków. Niektórzy do dzisiaj świetnie posługują się językiem japońskim, a są i takie osoby, które pamiętają etnografa Bronisława Piłsudskiego, brata marszałka Józefa Piłsudskiego. To najbardziej znany z Polaków na Sachalinie. Zesłany na 13 lat katorgi, był najpierw traktowany jak niebezpieczny więzień, potem mógł swobodnie pracować. Tutaj założył rodzinę, ożenił się z piękną Ajnoską, a jego wnukowie żyją w Japonii. Piłsudski prowadził studia nad językiem i kulturą Ajnów, Nichwów i innych miejscowych narodów. Efektem jego prac jest bogata dokumentacja, notatki z badań, fotografie, najróżniejsze przedmioty. Dopiero prace ostatnich lat pozwoliły odczytać zarejestrowane przez Piłsudskiego na wałkach fonograficznych nagrania Ajnów. Badacze muzeum w Jużno-Sachalińsku i Władywostoku do dzisiaj pracują nad opracowaniem spuścizny naukowej Piłsudskiego. Z wielkim zaangażowaniem opowiadają o roli, jaką odegrał w odkrywaniu ludów Syberii. Film jest opowieścią o niezwykłym przywiązaniu i docenieniu polskich tradycji na Sachalinie. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

W KRAJU SZAMANÓW

 • Film dokumentalny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2005
 • Barwny, 28 min

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

SYBERYJSKIE ATENY

 • Film dokumentalny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2005
 • Barwny, 28 min

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

POLSCY ROCKEFELLERZY

 • Film dokumentalny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2005
 • Barwny, 28 min

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

NIEPRZEWIDYWALNA KAMCZATKA

 • Film dokumentalny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2005
 • Barwny, 28 min

Kamczatka - powszechnie uważana za "koniec świata", jest określana przez potomków osiadłych tu Polaków jako najpiękniejsze miejsce na Ziemi. Ludzie ci czują się spadkobiercami polskiej tradycji tworzonej tu przez wieki. Opowiadają przed kamerą o roli, jaką odegrali tu Polacy, prowadzą do miejsc związanych z ich obecnością, pokazują pamiątki, które zachowały się po działalności Polaków.
Najbardziej znaną i popularną tu postacią spośród polskich wygnańców jest Maurycy Beniowski, konfederat barski. Osadzony w Bolszeriecku, założył tam szkołę, wraz z miejscowymi ujarzmiał tę dziką ziemię, a wreszcie - uciekając - wskazał nowy szlak morski, którym mogły swobodnie docierać na Kamczatkę statki.
Jan Kozyriewski w czasie długich wędrówek po półwyspie opracował pierwszą mapę tych terenów. Z kolei Benedykt Dybowski badał przyrodę i leczył Kamczadali. Brygadier Kopeć mieszkał w różnych częściach Kamczatki, co pozwoliło mu poznać zwyczaje i warunki życia miejscowych ludów, które potem opisał. Te prace były pionierskimi dziełami w skali światowej; to dzięki Polakom ludzie w innych krajach dowiadywali się o zupełnie nieznanych im ziemiach i ludach. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2020.01.27 00:22:39
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Glinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa RaszewskiegoStowarzyszenie Autorw Zdj Filmowych