Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

HISTORIA NATURALNA POLSKI

 • Serial dokumentalny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2004
 • Barwny, 12 odcinków x ok. 30 min

Serial dokumentalny poświęcony historii naturalnej Polski. W 12 kolejnych odcinkach autorzy cyklu starają się przedstawić dzieje geologiczne i historię życia tej części globu. Mało kto wie, że najstarsza znaleziona na Ziemi skała ma 4 miliardy lat. Dawno, dawno temu, kiedy planeta stygła i parowała, z jej wnętrza wydobywały się gazy i woda. Ta gromadziła się na powierzchni i jako para wodna w praatmosferze. Wracała stamtąd w formie ulewnych deszczów. Tak tworzył się praocean, który miał stać się kolebką życia. Powstawały pierwsze prakontynenty, z których jeden nazwano Baltika. Dzisiaj jego prastare skały tworzą krajobraz Skandynawii. W Polsce najstarsze skały znaleziono w rejonie Suwałk. Przywlókł je lądolód ze Skandynawii. Leżą na powierzchni, stając się elementem utworzonego w północno-wschodnim rejonie Polski parku krajobrazowego. Kiedy jednak zbadać w głąb warstwy ziemi w rejonie Suwałk, okaże się, że na samym dnie znajdą się krystaliczne pokłady zniszczonego prakontynentu Baltika. Zawierają one cenne granity, gnejsy, a także rudy magnetytowe z żelazem i cennym tytanem oraz wanadem. Pod koniec lat 70. zaplanowano w tym rejonie wydobycie 8 mln ton magnetytu rocznie. Zwyciężyło jednak podejście ekologiczne i region ten postanowiono przekształcić w "zielone płuca Polski". Nadal jednak są to tereny nieocenione dla geologów i paleontologów, którzy prowadzą tam badania skał. Dzięki najnowszym technikom umożliwiającym określenie wieku skał, udało się ustalić, z jakiego okresu one pochodzą. [PAT]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

PODWÓJNE ŻYCIE SKAŁ (1)

 • Odcinek serialu

Polskie skały zdradzają badaczom wiele historycznych tajemnic. Między innymi mówią o tym, że przez nasz kraj przebiega tzw. transeuropejska strefa szwu. Dzięki przeprowadzanym eksperymentom geofizycznym możliwe staje się ułożenie tektonicznego puzzle'a europejskiego kontynentu. [PAT]

EKSPLOZJA ŻYCIA (2)

 • Odcinek serialu

Drugi odcinek dokumentalnej serii o historii naturalnej Polski opowiada o początkach życia biologicznego na naszych ziemiach. Naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odkryli okrzemki - najstarsze ślady życia w polskich skałach. Autorzy filmu starają się także odpowiedzieć na pytanie, jak rozwijało się życie w morzu pokrywającym przed 500 milionami lat obszar dzisiejszej Polski. Zadanie ułatwiają im znaleziska trylobitów z Gór Świętokrzyskich. Ostatni wątek tego odcinka to próba wyjaśnienia wielkiego wymierania organizmów na Ziemi przed 400 milionami lat. Polscy paleontolodzy badają przyczyny tej wielkiej zagłady. [PAT]

ŻYCIE WYCHODZI NA LĄD (3)

 • Odcinek serialu

Trzeci odcinek dokumentalnej serii o historii naturalnej Polski opowiada o tym, jak życie opuściło oceany i wyszło na ląd. Bardzo interesujące ślady życia morskiego sprzed ponad 400 milionów lat paleontolodzy z PAN znaleźli w Górach Świętokrzyskich, a także w skałach zamku chęcińskiego. Dowodzą one początku ewolucji ryb. Autorzy filmu opowiadają historię organizmów, które zaczęły opanowywać ląd. Bardzo ciekawa jest np. tajemnicza ichtiostega - "robopłaz". Ale nie tylko zwierzęta wychodziły na ląd. Był on opanowywany także przez rośliny. Paleontolodzy opowiadają również o wielkich ruchach górotwórczych. Daje się je "odczytać' ze skał Gór Świętokrzyskich. W programie ponadto będzie mowa o powstaniu pokładów karbońskiego wegla i o wielkim zlodowaceniu, jakie nastąpiło na Ziemi przez 300 milionami lat. [PAT]

IMPERIUM GADÓW (4)

 • Odcinek serialu

W kolejnym odcinku dokumentalnej serii o historii naturalnej Polski mowa będzie między innymi o historii wypraw polskich paleontologów na pustynię Gobi, o znaleziskach ery gadów w Polsce (tajemnicze ślady z okolic Wiór, odkrycie w Krasiejowie prehistorycznych płazów i najstarszych dinozaurów), o odnalezieniu w okolicach Czatkowic szczątków jednej z najstarszych żab na świecie. Autorzy pokażą pracę polskich naukowców nad rekonstrukcją pradawnych gatunków, spróbują także odpowiedzieć na pytania związane z pochodzeniem ptaków oraz rozkwitem i upadkiem amonitów. [PAT]

NOWY ŚWIAT (5)

 • Odcinek serialu

W kolejnym odcinku dokumentalnej serii o historii naturalnej Polski mowa będzie o świecie po wyginięciu dinozaurów. W pobliżu Kazimierza Dolnego geolodzy znaleźli kości krokodyla sprzed 65 milionów lat. Naukowcy poszukują odpowiedzi na pytania, dlaczego dinozaury wymarły, a krokodyle przeżyły oraz jak odradzało się życie po okresie wielkich wymierań. Rozwój życia w trzeciorzędzie. Powstanie pierwszych ssaków i tajemniczego drapieżnego ptaka - diatrymy. Z kolei biolodzy odtwarzają ekosystem bursztynowych lasów na podstawie śladów zachowanych w bursztynie. [PAT]

EPOKA LODOWCOWA (6)

 • Odcinek serialu

W kolejnym odcinku dokumentalnej serii o historii naturalnej Polski mowa będzie między innymi o wpływie epoki zlodowaceń na ukształtowanie się rzeźby terenu w naszym kraju. Skąd wzięły się wielkie głazy? Geologowie odczytują z kamieni informacje o ruchu lądolodu. Opowieść dotyczy także życia w czasie zlodowaceń na terenach dzisiejszej Polski, mowa więc będzie o mamutach, niedźwiedziach jaskiniowych, czy nosorożcach włochatych. Wreszcie tematem programu będzie człowiek plejstocenu, którego ślady także znaleziono w Polsce. Autorzy szukają odpowiedzi na pytania, skąd biorą się zlodowacenia oraz czy żyjemy obecnie w epoce międzylodowcowej....[PAT]

KLIMATYCZNA RULETKA (7)

 • Odcinek serialu

W kolejnym odcinku dokumentalnej serii o historii naturalnej Polski naukowcy odtwarzają historię klimatu na terenach Polski po ostatnim zlodowaceniu. Przedstawiona jest także wyprawa na jezioro Gościąż i badania osadów z jego dna. W badaniu zmian klimatycznych pomaga także penetrowanie tatrzańskich jaskiń. Okazuje się, że przed kilkunastu tysiącami lat nastąpiły gwałtowne wahania klimatu. Niewykluczone, że takie wydarzenie może się powtórzyć. W odcinku także przedstawienie podstawowych cech klimatu Polski i najważniejszych dla naszego kraju procesów klimatotwórczych. [PAT]

GIGANTYCZNY MUR (8)

 • Odcinek serialu

300 milionów lat temu w wielu rejonach Ziemi piętrzą się nowe góry. Powstaje między innymi trzon krystaliczny Tatr Wysokich. Geolog czyta historię Tatr ze skał w Dolinie Kościeliskiej. Próbuje odpowiedzieć na pytanie, skąd wzięły się osady morskie na tatrzańskich szczytach. Opowiada niezwykłą historię Morza Tetydy i prapoczątków Alp i Karpat. W odcinku ósmym dokumentalnej serii o naturalnej historii Polski także o poszukiwaniach odpowiedzi na pytanie, czy procesy górotwórcze już zamarły. O tym, że są one wciąż żywe, świadczyć mogą przemieszczania się bloków skalnych w Sudetach i osuwiska w Karpatach. W filmie także o człowieku paleolitu - odkrycie najstarszych szczątków człowieka w Polsce. Archeolodzy rozwiązują zagadkę bumerangu z Obłazowej Skały. [PAT]

ZIELONY ŚWIAT (9)

 • Odcinek serialu

W tym odcinku autorzy próbują odpowiedzieć na pytanie, jak daleko sięga historia rozwoju współczesnych lasów. W tym celu biolodzy pobierają osady z leśnego torfowiska i odtwarzają ich ewolucję. Mowa także będzie o skutkach działalności człowieka w czasach historycznych: wyniszczeniu szaty roślinnej w ostatnim tysiącleciu i początkach sztucznych nasadzeń w wieku XVIII. Ekologowie odczytują ze stanu drzewostanu przekształcenia, jakie zaszły w Puszczy Białowieskiej. Autorzy opowiedzą o idei rezerwatów i pomników przyrody oraz roli leśnych banków genów w odtwarzaniu leśnego ekosystemu. Przedstawią także życie lasu i jego rolę jako wielkiego bufora retencyjnego w procesie obiegu wody w środowisku kraju. [PAT]

WODNY ŚWIAT (10)

 • Odcinek serialu

W tym odcinku serii filmów dokumentalnych poświęconych historii naturalnej Polski autorzy mówią o środowisku wodnym naszego kraju i obiegu wody. Wyjaśniają pojęcia dorzecza i zlewiska. Przybliżają historię powstania współczesnej sieci rzecznej Polski i zmiany, jakie w tej sieci następowały. Cennych wiadomości na ten temat dostarczają odkryte przez geologów ślady wielkich katastrof powodziowych w okresie plejstocenu. W programie będzie również mowa o wodach podziemnych i ingerencji człowieka w środowisko wodne, co powoduje fatalne często skutki, a także o problemie regulacji rzek. [PAT]

2017.02.11 03:52:15
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
MakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agency