Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

EJSZYSZKI, EJSZYSZKI...

  • Film dokumentalny
  • Rok produkcji:
    1998
  • Barwny, 25 min

Film z cyklu MAŁE OJCZYZNY.
Litewskie miasteczko znajdujące się 80 km od Wilna, tuż przy granicy z Białorusią - Ejszyszki. Założono je w 1093 roku, w 1398 powstała tu parafia, którą erygował książę Witold jako 16 z kolei w Wielkim Księstwie Litewskim. Położenie na dawnym szlaku z Wilna do Krakowa przyczyniło się do rozkwitu Ejszyszek, ale też sprowadziło na nie liczne klęski. Wielokrotnie najeżdżali je i łupili Rosjanie i Tatrzy. Miasteczko słynęło niegdyś z targów koni i bydła. To przyciągało Cyganów i były czasy, kiedy uczynili oni Ejszyszki swoją stolicą - tu mieszkał ich król. Przyciągało też Żydów. Teraz Cyganów pozostało tylko kilka rodzin. Żydów zaś nie ma wcale, bo wszystkich jednego dnia wymordował w czasie wojny litewski oddział specjalny na usługach Niemców. W miejscu końskiego targu natomiast rozkładają towary drobni handlarze z Białorusi. W Ejszyszkach mieszka około 5 tys. osób, z czego 95 proc. to Polacy, 3 proc. Rosjanie, a 2 proc. - Litwini i Cyganie. Jest to na Litwie jedyne tak duże i zwarte skupisko naszych rodaków, topniejące jednak, bo młodzież w poszukiwaniu wykształcenia i lepszej pracy ucieka stąd do większych miast, mimo że wszyscy w Ejszyszkach kochają swoje miasteczko i są do niego autentycznie przywiązani. Są dumni ze swojej polskości, którą kształtuje się w domu, szkole, a także kościele, choć wikarym jest młody Litwin. Ogromną rolę w podtrzymywaniu więzi grupowych i polskości ma w Ejszyszkach wspólne śpiewanie. W miasteczku działają dwa zespoły folklorystyczne - dorosłych i dzieci - a członkostwo w nich jest swego rodzaju wyróżnieniem i przywilejem. Oba mają w swoim repertuarze piosenkę będącą nieoficjalnym hymnem ich małej ojczyzny. Jej refren brzmi: "Wszystko ejszyskie sercu jest bliskie, swoje, rodzone, pracą stworzone". Autorem tych słów jest Henryk Fedorowicz, główny narrator filmu, którego bohaterami są członowie jego rodziny i blisko z nią spokrewnionej rodziny Więckiewiczów. Henryk Fedorowicz jest dyrektorem polskiej szkoły i nauczycielem historii. Pochodzi ze zubożałej szlachty osiadłej na ziemi trockiej. Do Ejszyszek przyjechał za żoną, również nauczycielką, która z kolei pochodzi z szaraczkowej szlachty osiadłej w miasteczku od wieków. Ich córka Irena ukończyła polonistykę i jest asystentką na Uniwersytecie Wileńskim, syn Tadeusz natomiast jest inżynierem i także pracuje w Wilnie. Więckiewiczowie nie mają wyższego wykształcenia. Ona jest sklepową, on bezrobotnym, byłym pracownikiem kołchozu. Ich starsza córka uczy polskiego w jednej z wileńskich szkół, młodsza studiuje lituanistykę, a po jej ukończeniu pragnie wrócić do Ejszyszek i uczyć litewskiego w miejscowej szkole, by polska młodzież dobrze znała litewski, co jest warunkiem przyjęcia na wyższe uczelnie. Młodzi Fedorowicze i Więckowicze, choć wyfrunęli z rodzinnego gniazda, czują się z nim ciągle związani. Bywa, że wszyscy razem przyjeżdąją z Wilna w odwiedziny. Dla obu rodzin jest to świetna okazja do spotkania się i wspólnego śpiewania.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 03:15:06
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.pl