Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

KRACH OPERACJI TERROR

 • Film fabularny
 • Produkcja:
  Polska, ZSRR
 • Rok produkcji:
  1980
 • Premiera:
  1983. 04. 18
 • Gatunek:
  Film historyczny, Film biograficzny
 • Barwny, 3991 m, 131 min

Rok 1921. Republika radziecka boryka się z ogromnymi trudnościami. Miliony ludzi głodują; Zorganizowanie transportu zboża dla Moskwy i Powołża staje się jednym z pierwszoplanowych zadań władzy radzieckiej. Feliks Dzierżyński zostaje mianowany Komisarzem Ludowym ds. Komunikacji. W poszukiwaniu fachowej kadry specjalistów - inżynierów transportu - pozyskuje do współpracy m.in. Borysowa; b. wiceministra komunikacji w rządzie Kierieńskiego oraz inżyniera Nikołajewa, przetrzymywanego w więzieniu, W tym samym czasie kontrrewolucjoniści organizują akcje sabotażowo - dywersyjne, mające na celu zdezorganizowanie życia państwowo - gospodarczego, zgładzenie czołowych przywódców, a w rezultacie obalenie władzy radzieckiej. Głazow, oficer carski, współpracujący później z Denikinem i Kołczakiem, walczy z młodą republiką w szeregach monarchistów. Zabiega o pomoc rządu niemieckiego, a szczególnie kół finansowych z przemysłowcem Stinnesem na czele. Generał Sawinkow kieruje z Warszawy sztabem dywersantów. To z jego polecenia grupa Lubowcewa wysadza most kolejowy, odcinając głodujące regiony kraju od dostaw żywności. Przybyły na miejsce sabotażu Dzierżyński po konsultacji z ekspertami decyduje się - wobec zbyt odległego terminu odbudowy mostu - ułożyć szyny na skutej lodem rzece. W Warszawie, z inicjatywy robotników kolejowych, organizowana jest zbiórka pieniężna na zakup żywności dla Powołżan. Przy współudziale posłanki Kosmowskiej kolejarz Wincenty dokonuje zakupu mąki i ekspediuje transport w kierunku Moskwy. Tuż za granicą pociąg zostaje ostrzelany przez ludzi Lubowcewa, od kul giną konwojujący żywność kolejarze. Podczas wystąpienia w Sejmie Kosmowska oskarża o zamordowanie polskich robotników ugrupowania rosyjskich emigrantów operujących w Warszawie, których działalność przyczynia się do niepotrzebnego zaostrzenia stosunków Polski z Rosją Radziecką. Właśnie w Warszawie odbywa się kolejne zebranie sztabu Sawinkowa. Wśród przybyłych z Rosji znajduje się Pronin, eserowiec z Tallina - w rzeczywistości agent radzieckiego kontrwywiadu Iwan Wasiliewicz. Nie znając pełnego hasła wzbudza podejrzenia kontrrewolucjonistów. Zanim dotrą inni delegaci z Tallina, jego tożsamość może potwierdzić jedynie Sładkopiewcow, rosyjski emigrant, który wątpliwości, czy wracać do kraju, liczy pozostać na wygnaniu, coraz częściej topi w alkoholu. Poszukujących go eserowców ubiega Lida, siostra Iwana. Za obietnicę otrzymania radzieckiego paszportu i możliwość powrotu do Rosji Sładkopiewcow rozpoznaje w Iwanie Wasiliewiczu Pronina. Dzierżyński, Nikołajew i Borysow dokonują inspekcji prac związanych z przeprawą kolejową po lodzie. Pod ciężarem składu pociągu lód jednak pęka. Jedynym wyjściem z sytuacji okazuje się przetaczanie wagonów bez lokomotywy. Jest to rozwiązanie tymczasowe - odbudowa mostu zbliża się ku końcowi. Powiadomiony o przyjeździe pociągu z Polski Dzierżyński postanawia poznać warszawskich kolejarzy. W ostrzelanym przez kontrrewolucjonistów wagonie żyje jedynie ciężko ranny Wincenty. Pomoc lekarska przychodzi za późno. Iwan Wasiliewicz uczestniczy w zebraniu emigrantów rosyjskich. Poznaje tajne plany, adresy i hasła kontrrewolucyjnej siatki - także adres inżyniera Nikołajewa. Tymczasem przybyli z Tallina delegaci demaskują fałszywego Pronina jako człowieka Dzierżyńskiego. Ścigany przez uzbrojonych agentów Iwan ciężko ranny dociera do kawiarni, gdzie umówił się z Lidą i przed śmiercią przekazuje jej zebrany materiał. Dzięki tym informacjom terrorystyczna siatka w Moskwie przestaje istnieć. Zeznania aresztowanych ujawniają szerokie powiązania kontrrewolucjonistów z zachodnimi kołami rządowymi. Ambasador radziecki w Londynie składa notę protestacyjną. Dzierżyński znając tajne hasło odwiedza swego współpracownika Nikołajewa, który przyznaje się do utrzymywania kontaktów z emigracją. Właśnie do niego przychodzi Głazow, który miał w Moskwie kierować akcjami terrorystycznymi. W wyniku niespodziewanego spotkania z Dzierżyńskim Głazow wysyła telegram do swoich mocodawców z informacją o zdekonspirowaniu. Powoduje to zmianę orientacji zachodnich kół przemysłowych, które od jawnej działalności antyradzieckiej przechodzą do rozważania możliwości udzielenia Moskwie pomocy gospodarczej. Natomiast Nikołajew, otrzymawszy od Dzierżyńskiego kolejną szansę rehabilitacji, przygotowuje na posiedzenie Rady Gospodarki Narodowej referat, w którym zawiera śmiały projekt poprawy sytuacji transportowej Republiki Radzieckiej.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

Varia
pokaż

Patrz także:
schowaj

2022.05.21 06:59:02
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Fotos-Art Robert PakaPiotr LitwicMuzeum KinematografiiMakuFly Marcin Makowski