Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Błażej Kafarski

 
zwiń

 • 1978. 11. 17
  Data urodzenia
 • 2002
  Wykształcenie - rok ukończenia studiów
  akustyka na Politechnice Wrocławskiej

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Postprodukcja dźwięku
  schowaj

 • 2022
  Film dokumentalny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja dźwięku
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja dźwięku
 • 2020
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja dźwięku
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja dźwięku
 • 2018
  Film dokumentalny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Postprodukcja dźwięku (nadzór)
 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Reżyseria dźwięku, Postprodukcja dźwięku (realizacja dźwięku)
 • 2016
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku (nie występuje w napisach)
 • 2012
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku, Montaż dialogów
 • 2011
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2010
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (Supervisor dźwięku)
 • 2010
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku (dźwięk)
 • 2007
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • Dźwięk
  schowaj

 • 2021
  Film animowany
  Dźwięk
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Koproducent, Udźwiękowienie, Postsynchrony
 • 2021
  Film dokumentalny
  Dźwięk
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku
 • 2020
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2020
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • 2018
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Dźwięk, Zgranie dźwięku
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk (Głośno)
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Postprodukcja dźwięku (nadzór)
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Koproducent, Udźwiękowienie, Dźwięk na planie
 • 2015
  Film fabularny
  Dźwięk
 • 2014
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Realizacja dźwięku
 • 2013
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Asystent reżysera, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • 2012
  Serial fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku
 • 2011
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk
 • 2010
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku
 • 2009
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Obsada aktorska, Montaż dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2008
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Udźwiękowienie (Cafe Ole Studio Dźwiękowe)
 • 2007
  Film krótkometrażowy
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe
 • 2006
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk
 • 2006
  Etiuda szkolna
  Dźwięk (w napisach funkcja: Charakteryzacja)
 • 2006
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk
 • Udźwiękowienie
  schowaj

 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Koproducent, Udźwiękowienie, Postsynchrony
 • 2019
  Film animowany
  Efekty specjalne, Udźwiękowienie
 • 2018
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Udźwiękowienie
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Koproducent, Udźwiękowienie, Dźwięk na planie
 • 2013
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Asystent reżysera, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Udźwiękowienie
 • 2011
  Etiuda szkolna
  Udźwiękowienie
 • 2011
  Film fabularny
  Udźwiękowienie (współpraca)
 • 2009
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Obsada aktorska, Montaż dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2008
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Udźwiękowienie (Cafe Ole Studio Dźwiękowe)
 • 2007
  Film dokumentalny
  Udźwiękowienie
 • Reżyseria dźwięku
  schowaj

 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Koproducent, Udźwiękowienie, Postsynchrony
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku
 • 2018
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Reżyseria dźwięku, Postprodukcja dźwięku (realizacja dźwięku)
 • 2009
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Obsada aktorska, Montaż dźwięku, Udźwiękowienie
 • Zgranie dźwięku
  schowaj

 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Koproducent, Udźwiękowienie, Postsynchrony
 • 2020
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Dźwięk, Zgranie dźwięku
 • 2013
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Asystent reżysera, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2010
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku (dźwięk)
 • Koproducent
  schowaj

 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Koproducent, Udźwiękowienie, Postsynchrony
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Koproducent, Udźwiękowienie, Dźwięk na planie
 • Postsynchrony
  schowaj

 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku, Koproducent, Udźwiękowienie, Postsynchrony
 • Sound design
  schowaj

 • 2020
  Etiuda szkolna
  Sound design
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Sound design
 • Efekty specjalne
  schowaj

 • 2019
  Film animowany
  Efekty specjalne, Udźwiękowienie
 • Montaż dźwięku
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Montaż dźwięku
 • 2012
  Serial fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku
 • 2011
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Efekty synchroniczne
 • 2011
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2010
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku
 • 2009
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Obsada aktorska, Montaż dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2008
  Film krótkometrażowy
  Montaż dźwięku, Efekty dźwiękowe, Montaż muzyki
 • 2007
  Film krótkometrażowy
  Montaż dźwięku, Efekty dźwiękowe
 • Dźwięk na planie
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Koproducent, Udźwiękowienie, Dźwięk na planie
 • Zgranie muzyki
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie muzyki
 • Realizacja dźwięku
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Realizacja dźwięku
 • Asystent reżysera
  schowaj

 • 2013
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Asystent reżysera, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • Montaż dialogów
  schowaj

 • 2012
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku, Montaż dialogów
 • Efekty synchroniczne
  schowaj

 • 2011
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Efekty synchroniczne
 • Obsada aktorska
  schowaj

 • 2009
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Obsada aktorska, Montaż dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2006
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Obsada aktorska (radiowiec)
 • Efekty dźwiękowe
  schowaj

 • 2008
  Film krótkometrażowy
  Montaż dźwięku, Efekty dźwiękowe, Montaż muzyki
 • 2007
  Film krótkometrażowy
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe
 • 2007
  Film krótkometrażowy
  Montaż dźwięku, Efekty dźwiękowe
 • Montaż muzyki
  schowaj

 • 2008
  Film krótkometrażowy
  Montaż dźwięku, Efekty dźwiękowe, Montaż muzyki
 • Podgląd video
  schowaj

 • 2001
  Film fabularny
  Podgląd video

Varia
schowaj

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2022.05.29 00:50:37
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Glinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa RaszewskiegoStowarzyszenie Autorw Zdj Filmowych