Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Katarzyna Szczerba

Katarzyna Szczerba - galeria

 
zwiń

 • 2010
  Wykształcenie - rok ukończenia studiów
  Akustyka na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 2013
  Wykształcenie - rok ukończenia studiów
  Filmoznawstwo i kultura mediów na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 2017
  Wykształcenie
  Berlinale Talents Sound Studio

Realizatorka i montażystka dźwięku. Od roku 2021 doktorantka w Szkole Doktorskiej PWSFTviT w Łodzi.

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Dźwięk
  schowaj

 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk
 • 2023
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Postsynchrony
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dźwięk
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Scenariusz, Dźwięk, Producent wykonawczy, Sprzęt (dźwiękowy), Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Montaż dźwięku
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Dźwięk na planie
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Udźwiękowienie, Dźwięk na planie
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Reżyser II, Efekty dźwiękowe, Koproducent
 • 2017
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Udźwiękowienie
 • 2017
  Film dokumentalny
  Dźwięk (Studio PUK)
 • 2016
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Dźwięk (w napisach określenie funkcji : Realizacja), Kierownictwo produkcji (w napisach określenie funkcji : Realizacja), Reżyser II (w napisach określenie funkcji : Realizacja)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Postprodukcja dźwięku
 • 2016
  Film animowany
  Dźwięk, Efekty synchroniczne
 • 2016
  Film dokumentalny
  Dźwięk
 • 2016
  Film dokumentalny
  Dźwięk
 • 2015
  Film dokumentalny
  Dźwięk
 • 2015
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Producent, Kierownictwo produkcji
 • 2015
  Cykl dokumentalny
  Reżyseria (odcinki: "Franek"), Dźwięk, Postprodukcja dźwięku (odcinki: "Antek", "Franek")
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Dźwięk, Nagranie dźwięku
 • 2014
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • 2013
  Serial dokumentalny
  Dźwięk
 • 2013
  Film krótkometrażowy
  Dźwięk
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • 2013
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Asystent reżysera
 • 2013
  Film dokumentalny
  Dźwięk
 • 2013
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Producent, Asystent reżysera
 • 2013
  Film dokumentalny
  Dźwięk
 • 2012
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk
 • 2012
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • 2012
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Scenariusz, Dźwięk
 • 2012
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • 2012
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk
 • 2012
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Dźwięk
 • 2012
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • 2012
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Realizacja nagrań
 • 2011
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • 2011
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • 2011
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • 2011
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk
 • 2011
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • 2011
  Film dokumentalny
  Dźwięk
 • 2011
  Film dokumentalny
  Dźwięk
 • 2011
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • 2011
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • 2011
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • 2011
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • 2011
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • 2011
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • 2010
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • 2010
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • 2010
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • Dźwięk na planie
  schowaj

 • 2023
  Film dokumentalny
  Dźwięk na planie
 • 2023
  Film dokumentalny
  Dźwięk na planie
 • 2022
  Etiuda szkolna
  Dźwięk na planie
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dźwięk na planie (współpraca)
 • 2021 - 2022
  Serial fabularny
  Dźwięk na planie
 • 2020
  Film dokumentalny
  Dźwięk na planie
 • 2019
  Film dokumentalny
  Dźwięk na planie (Warszawa)
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk na planie
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk na planie
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Dźwięk na planie
 • 2018
  Film dokumentalny
  Dźwięk na planie (w developmencie)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Udźwiękowienie, Dźwięk na planie
 • 2016
  Film dokumentalny
  Dźwięk na planie
 • 2016
  Film dokumentalny
  Udźwiękowienie, Dźwięk na planie
 • 2016
  Film fabularny
  Współpraca reżyserska, Współpraca scenariuszowa, Postsynchrony (montaż), Dźwięk na planie, Producent towarzyszący
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Dźwięk na planie
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Dźwięk na planie
 • 2013
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk na planie
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Dźwięk na planie
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Dźwięk na planie
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Dźwięk na planie
 • 2011
  Etiuda szkolna
  Dźwięk na planie
 • Postsynchrony
  schowaj

 • 2023
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Postsynchrony
 • 2022
  Film dokumentalny
  Reżyseria dźwięku, Postsynchrony
 • 2022
  Film dokumentalny
  Postsynchrony
 • 2016
  Film fabularny
  Współpraca reżyserska, Współpraca scenariuszowa, Postsynchrony (montaż), Dźwięk na planie, Producent towarzyszący
 • Reżyseria dźwięku
  schowaj

 • 2023
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Postsynchrony
 • 2022
  Film dokumentalny
  Reżyseria dźwięku, Postsynchrony
 • Udźwiękowienie
  schowaj

 • 2022
  Film dokumentalny
  Udźwiękowienie
 • 2021
  Film fabularny
  Udźwiękowienie
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Scenariusz, Dźwięk, Producent wykonawczy, Sprzęt (dźwiękowy), Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2020
  Film dokumentalny
  Sprzęt (dźwiękowy), Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2019
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Dźwięk na planie
 • 2018
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Udźwiękowienie, Dźwięk na planie
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Montaż dźwięku (nie występuje w napisach), Udźwiękowienie (nie występuje w napisach)
 • 2017
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Udźwiękowienie
 • 2016
  Film dokumentalny
  Udźwiękowienie, Dźwięk na planie
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Udźwiękowienie
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Udźwiękowienie
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Udźwiękowienie
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Udźwiękowienie
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Udźwiękowienie
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Udźwiękowienie
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Udźwiękowienie
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Udźwiękowienie
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Udźwiękowienie
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Udźwiękowienie
 • 2012
  Etiuda szkolna
  Udźwiękowienie
 • 2012
  Etiuda szkolna
  Udźwiękowienie
 • 2011
  Etiuda szkolna
  Udźwiękowienie
 • 2010
  Etiuda szkolna
  Udźwiękowienie
 • Współpraca dźwiękowa
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Współpraca dźwiękowa
 • 2011
  Etiuda szkolna
  Współpraca dźwiękowa
 • Montaż dźwięku
  schowaj

 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Montaż dźwięku
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Udźwiękowienie, Dźwięk na planie
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Montaż dźwięku (nie występuje w napisach), Udźwiękowienie (nie występuje w napisach)
 • 2012
  Etiuda szkolna
  Montaż dźwięku
 • 2012
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Realizacja nagrań
 • Zgranie dźwięku
  schowaj

 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Scenariusz, Dźwięk, Producent wykonawczy, Sprzęt (dźwiękowy), Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2020
  Film dokumentalny
  Sprzęt (dźwiękowy), Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2019
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Dźwięk na planie
 • 2018
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • Sprzęt
  schowaj

 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Scenariusz, Dźwięk, Producent wykonawczy, Sprzęt (dźwiękowy), Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2020
  Film dokumentalny
  Sprzęt (dźwiękowy), Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2019
  Film fabularny
  Sprzęt
 • Scenariusz
  schowaj

 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Scenariusz, Dźwięk, Producent wykonawczy, Sprzęt (dźwiękowy), Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2012
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Scenariusz, Dźwięk
 • Producent wykonawczy
  schowaj

 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Scenariusz, Dźwięk, Producent wykonawczy, Sprzęt (dźwiękowy), Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • Realizacja dźwięku
  schowaj

 • 2019
  Film dokumentalny
  Realizacja dźwięku (w napisach imię: Agata)
 • Opracowanie dźwięku
  schowaj

 • 2017
  Etiuda szkolna
  Opracowanie dźwięku
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Opracowanie dźwięku
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Opracowanie dźwięku
 • 2014
  Etiuda szkolna
  Opracowanie dźwięku
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Opracowanie dźwięku
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Opracowanie dźwięku
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Opracowanie dźwięku
 • 2011
  Etiuda szkolna
  Opracowanie dźwięku
 • Efekty dźwiękowe
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Reżyser II, Efekty dźwiękowe, Koproducent
 • 2012
  Etiuda szkolna
  Efekty dźwiękowe (montaż)
 • Reżyser II
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Reżyser II, Efekty dźwiękowe, Koproducent
 • 2016
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Dźwięk (w napisach określenie funkcji : Realizacja), Kierownictwo produkcji (w napisach określenie funkcji : Realizacja), Reżyser II (w napisach określenie funkcji : Realizacja)
 • Koproducent
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Reżyser II, Efekty dźwiękowe, Koproducent
 • Sound design
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny
  Sound design
 • Dźwięk (II ekipa)
  schowaj

 • 2017 - 2019
  Serial fabularny
  Dźwięk (II ekipa) (odcinki: 4-5; nie występuje w napisach)
 • Kierownictwo produkcji
  schowaj

 • 2016
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Dźwięk (w napisach określenie funkcji : Realizacja), Kierownictwo produkcji (w napisach określenie funkcji : Realizacja), Reżyser II (w napisach określenie funkcji : Realizacja)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Producent, Kierownictwo produkcji
 • Postprodukcja dźwięku
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Dźwięk, Postprodukcja dźwięku
 • 2015
  Cykl dokumentalny
  Reżyseria (odcinki: "Franek"), Dźwięk, Postprodukcja dźwięku (odcinki: "Antek", "Franek")
 • Efekty synchroniczne
  schowaj

 • 2016
  Film animowany
  Dźwięk, Efekty synchroniczne
 • Współpraca reżyserska
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Współpraca reżyserska, Współpraca scenariuszowa, Postsynchrony (montaż), Dźwięk na planie, Producent towarzyszący
 • Współpraca scenariuszowa
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Współpraca reżyserska, Współpraca scenariuszowa, Postsynchrony (montaż), Dźwięk na planie, Producent towarzyszący
 • Producent towarzyszący
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Współpraca reżyserska, Współpraca scenariuszowa, Postsynchrony (montaż), Dźwięk na planie, Producent towarzyszący
 • Producent
  schowaj

 • 2015
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Producent, Kierownictwo produkcji
 • 2014
  Film dokumentalny
  Reżyseria, Producent
 • 2013
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Producent, Asystent reżysera
 • Reżyseria
  schowaj

 • 2015
  Cykl dokumentalny
  Reżyseria (odcinki: "Franek"), Dźwięk, Postprodukcja dźwięku (odcinki: "Antek", "Franek")
 • 2014
  Film dokumentalny
  Reżyseria, Producent
 • Nagranie dźwięku
  schowaj

 • 2014
  Etiuda szkolna
  Dźwięk, Nagranie dźwięku
 • Asystent reżysera
  schowaj

 • 2013
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Asystent reżysera
 • 2013
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Producent, Asystent reżysera
 • Realizacja nagrań
  schowaj

 • 2012
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Realizacja nagrań
 • Asystent operatora dźwięku
  schowaj

 • 2011
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Asystent operatora dźwięku

Nagrody indywidualne
schowaj

 • 2016
  Szczecin (Szczecin European Film Festival) Nagroda Publiczności
 • 2016
  Poznań (Short Waves Festival) Nagroda Best of Seven
 • 2016
  High Wycombe (Fisheye Film Festival) Nagroda za najlepszy dźwięk w filmie dokumentalnym
 • 2016
  Bytom (Bytom Film Festiwal) Nagroda dla najlepszego filmu dokumentalnego
 • 2016
  Bukareszt (NexT International Film Festival) nagroda za najlepszy dźwięk
 • 2015
  Wrocław (Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Nowe Horyzonty"; do roku 2010 "Era Nowe Horyzonty") Wyróżnienie w Konkursie Polskich Filmów Krótkometrażowych
 • 2015
  Wilno (Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Kino pavasaris") Wyróżnienie Specjalne
  w Konkursie Filmów Krótkometrażowych
 • 2015
  Trenczyńskie Cieplice (Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Art Film Fest") Wyróżnienie Specjalne Jury
 • 2015
  Tampere (Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych) Wyróżnienie
 • 2015
  Świdnica (Festiwal Filmów Dokumentalnych "Okiem Młodych") Nagroda Specjalna Jury
  dla filmu o Szczególnych Wartościach Przyrodniczych; za "głębię"
 • 2015
  Radom (Ogólnopolskie Spotkania Filmowe "Kameralne Lato") Wyróżnienie Honorowe
 • 2015
  Petersburg (Festiwal Filmów Krótkich, Dokumentalnych i Animowanych "Message To Man") Wyróżnienie
  w kategorii filmu eksperymentalnego
 • 2015
  Park City (Sundance Film Festival) Nagroda Specjalna Jury
  za "poezję wizualną"; za "niezwykłą umiejętność opowiedzenia historii za pomocą zdjęć, ukazujących piękno, ciemność i niepewność w nietradycyjny sposób"
 • 2015
  Camden (Międzynarodowy Festiwal Filmowy) Camden Cartel Award za najlepszy film krótkometrażowy
 • 2015
  Białystok (Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych "żubrOFFka") Nagroda dla najlepszego filmu dokumentalnego
  za "wrażliwość wizualną i spójną wizję artystyczną, przenoszącą nas z realizmu w metafizyczny świat natury"
 • 2014
  Białystok (Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych "żubrOFFka") Wyróżnienie w Konkursie Polskim "Niezależni"
  za " absurdalny, oryginalny i ironiczny obraz. Za świadome zastosowanie środków wizualnych i satyrycznych"

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2023.09.21 00:46:30
© 1998-2023 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.