Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

"4"

  • Film dokumentalny
  • Rok produkcji:
    1994
  • 30 min

Film z cyklu MAŁE OJCZYZNY.
Wspólnota Mazurska - Polacy, Ukraińcy, Niemcy i Białorusini, katolicy, protestanci, unici i prawosławni - jednoczy wszystkich, którzy czują się związani z Mazurami. Znajdują wsparcie wśród byłych mieszkańców tych ziem - Niemców, Mazurów powracających tu w ramach turystyki sentymentalnej. Z jeziora w Giżycku miejscowy klub płetwonurków wydobywa ślady nie tak dawnej przeszłości: sprzęty gospodarskie, butelki po piwie, hełmy - niemieckie, radzieckie, polskie. Na pobliskim cmentarzu z czasów I wojny światowej spoczywają obok siebie Niemcy i Rosjanie, a wśród nich Polacy, wcieleni przez zaborców do obu armii. Historia na tej ziemi dramatycznie splatała losy różnych nacji. A i dziś żyją tu obok siebie Mazurzy, Polacy, Ukraińcy przesiedleni z Bieszczad, w sezonie turystycznym zaś przybywają w swe rodzinne strony Niemcy, mile witani przez miejscowych. Wszyscy to chrześcijanie, wyznający jednak Boga na swój sposób. W Giżycku ostał się kościół ewangelicki, który przed kilkoma laty gościnnie przyjął grekokatolików, by mogli tu odprawiać niedzielne nabożeństwa. Baptyści mają swoją świątynię. Katolicy zaś urządzili kościółek p.w. Ducha Świętego Pocieszyciela w skromnym, tymczasowym baraczku. W tej sytuacji grekokatolicy i katolicy postanowili zbudować nową cerkiew i kościół. Na tych budowach spotkali się: katolicki ks. Kazimierz Gryboś, greckokatolicki ks. Grzegorz Stołycia, ewangelicki pastor Janusz Jagucki i pastor baptystów Zbigniew Miksa.Film pokazuje przeszłość i teraźniejszość Giżycka, spotkanie czterech kapłanów na placach budowy świątyń - ich serdeczną rozmowę i wzajemne zainteresowanie sprawami wiary. Na koniec widzimy ich także na nabożeństwie w ekumenicznym duchu Taizé zorganizowanym przez miejscową młodzież w pobliskim Sanktuarium św. Brunona, który zginął tu ponoć w 1009 roku. Zdarzenia te napawają optymizmem, nadzieją w zjednoczenie chrześcijan. Jedyną plamą na wzajemnych stosunkach nacji, które połączył los, pozostaje bezmyślne zbezczeszczenie grobowca rodu von Farenheitów, osiadłych na tych terenach w przeszłości.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2019.05.11 00:09:11
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
MakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agency